לוגו
דרכים למניעת הירידה הדמוגרפית של העם היהודי
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

פורסם ב-“דבר” 2 באוגוסט 1957


“לכן הגיעה השעה שמנהיגי היהודים בעולם, וביחוד בארץ, יעמדו על חומרת המצב ויחפשו פתרון בר-קיימא לבעיה הדמוגרפית הרצינית של עמנו. ברור, שלא בפרסים סמליים ליולדות נפתור את הבעיה, ואף לא על ידי ביטוח סוציאלי, שהוא לפי עניות דעתנו, בלתי מספיק לגמרי, אלא בשינוי האוירה הכללית, בחיזוק האינסטינקט הביולוגי לשמור על הקיים ועוד לגדול, ביצירת זיקה טבעית להתמדת הגזע והמשכיותו מתוך שאיפה לתברואה גופנית ונפשית ולפסיכוסומטיקה לאומית”.

במילים אלה סיכם ד“ר א. שפרוך פוזנר הלוחם הבלתי נלאה של “קרן התולדות בישראל” לשיקומו הדמוגרפי של עמנו. את מאמרו ב”הרופא העברי", היוצא לאור בעברית באמריקה זה שנים, נשמעת התרעתו בצורות ובאכסניות שונות על חומרת מצבנו הדמוגרפי בעטייה של השואה, של צמצום הילודה, של ההתבוללות והטמיעה, של מאזננו הדמוגרפי הלאומי השלילי. היחס בילודה בינינו לבין הערבים, למשל, הוא אחד ל-35! והריבוי הטבעי בעולם בכלל נתון בעלייה מתמדת, ביחוד לאחר מלחמת העולם: 27 מליון לידות לשנה (18 מליון בשנות ה-20 עד 1940. 70 אלף לידות ליום).

תכניתו כוללת שורה של תיקונים סוציאליים והצעות, כגון: פרס נשואין, חופשה והבראה חינם לאחר לידה; בדיקת חובה חינם לפני הנשואין וייעוץ רפואי חינם לאשה עד לידתה, וכן טיפול רפואי חינם בתינוק הנולד; תמיכה במשפחות מרובות ילדים וחינוך חינם לילדיהם ושורה של אפליות לטובה למשפחות אלו; מענקי לידה (גם לאם שתבוא מחוץ לארץ ללדת בארץ); הקלה במסים ועוד. ונוסף על אלה: תעמולה נמרצת נגד נשואי תערובת; אפוטרופסות לנערות בלי משפחה; מלחמה בזנות ובהפסקת היריון, שהוא מכנה אותה “רצח”); אימוץ ילדים נטולי משפחה; חקר בעיות הילודה, התמותה, התחלואה אצל יהודים וכו'.

"הגיעה השעה - כותב המחבר - לתת את אות האזעקה ולנקוט בכל האמצעים האפשריים, כדי לעצור את הירידה הדמוגרפית של העם היהודי, שבטחונו ועתידו תלויים בכוחו המספרי ". אומות גדולות נוקטות מדיניות דמוגרפית תקינה – אנו לא כל שכן שאנו חייבים בה.

© כל הזכויות שמורות. החומר מובא ברשות בעלי הזכויות.