לוגו
דברים אחדים
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

דְּבָרִים אֲחָדִים / דוד פרישמן

המכתבים האלה, הנתונים פה לפני הקורא בקֹבץ אחד, נכתבו בזמנים שונים במשך עשרים וחמש שנה ויותר. מובן מאליו, כי דברים שנכתבו במשך עת ארֻכּה כזו במצבי-רוח שונים אי-אפשר שיהיה ערכם שוה. יש בהם הרבה שעדין טל של שחרית שוכב עליהם, יש בהם גם-כן שהקול היוצא מהם אינו עדיין קולו של איש שנתבשל כל צרכו, ויש בהם גם כאלה שֶׁכָּל מלה ומלה מהם היא ספורה ומדודה ושקולה. אבל המחבר לא מצא לנכון לשַׁנות במכתבים האלה מן המטבע שטָּבע בהם בראשונה והניח אותם כמעט כמו שֶׁיָּצאוּ מתחת עטו. יהיו-נא הדברים לעיני הקורא כמו שהם, ואם יַלדות היתה בי – הלואי שלא תְבַיֵּש פעם זקנותי את ילדותי. בכל אֹפן אַל-נא אתיַפּה ממה שהייתי. לוח-שגיאות לדפים ראשונים של ספר-החיים הוא אפשר השגיאה היותר גדולה.

לכל-הפחות נחמה אחת יש לי: בכל הזמנים השונים האלה גם-יחד היו לבי ופי שוים. אם דברתי דבר שלא כהוגן או שלא כצורה, באמונה ובתָם לבי דברתיו. הרוח הנוהג אותי היה תמיד רוח אחד.

ד.פ.

ורשה, אוקטובר, 1913.