לוגו
חידות מני קדם
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

זה לפני שנים הדפסתי מאמר במ"ע [במכתב עת] החָדשי [=הירחון] “המנורה” (בלשון אנגלית) בשם “מְגִלָּה נִשְׁכָּחָה” ובה הראיתי לדעת, כי סדר קדוש החדש וסוד הספירה וסוד קדוש הלבנה נוסדו בעת המרד הגדול בימי ר' עקיבא ובר כוכבא. אין פה המקום להאריך ורק מוצא המאמר אתן לפניך, כי כולם היו אותות וסימנים, כמו שעושים בין צבאות חיל ונקראים בשם “ס ו ד” Passwort. קדוש החדש היה לאות בין החברות אשר תחת מסוה אמונה דברו אודות המרד ושלוחי החברות נשלחו לראש החברה בירושלים, הודיעו פרטי דברים בלשון חכמים כמו “פניו לצפונה או לדרומה”. – הירח היה סמל מלכות בית-דוד. סודות הספירה היו לאותות בין איש לרעהו, ותחת “מה שפגמתי” צריך להיות “מה שֶׁסִיַמְתִּי” בספירה – מלשון לעשות סימן. – קדוש הלבנה היה לאות בין צבאות גדודי היהודים. אין פה המקום להעתיק כל המאמר ואין תחת ידי, ואין מערבין חקירה בשירה כי זה לחוד וזה לחוד המשורר