לוגו
"האדמה" חוברת י"ב
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

“האדמה” חוברת י"ב / ברל כצנלסון

בּחוֹברת “האדמה” י׳-י“א, על גבּי המַעטפה, בּאוּ דברים אחדים “מאת העורך” 1: “על שער החוֹברת הזאת כּתוּב: תמוּז-אב תר”פ. למעשׂה הרי היא יוֹצאת בּכסליו תרפ”א. הסיבּה – חוֹסר-אמצעים. משפּחת האנשים הנוֹשׂאת את עוֹל הוֹצאת “האדמה” קטנה יוֹתר מדי, דלה יוֹתר מדי. עם התרַבּוּת מספּרנוּ והתעַצמוּת כּוֹחנוּ אוּלי יתחדש גם כּלי-מבטאנוּ זה. בּכל אוֹפן, חוֹברת י“ב (אלוּל תר"פ) – לגמר כּרך ב׳ – נערכת לדפוּס”.

הבטחה זוֹ, אחרוֹנה לקוֹראים, לא נתמַלאה על ידי העוֹרך. יוֹם-הָעֲבָרוֹת – כ“ד ניסן תרפ”א – שׂם קץ גם למצוּקוֹת הכנת החוֹברת, גם לתקות התחדשוּת “האדמה”. “משפּחת האנשים הנוֹשׂאת את עוֹל הוֹצאת “האדמה”, ה”קטנה" וה“דלה”, והיוֹדעת כּמה הציקה לי. ח. בּרנר אי-היכוֹלת לדייק בּמילוּי הבטחתוֹ, מביאה לדפוּס עכשיו, ליוֹם-השנתים, חוֹברת-סיוּם זוֹ. תכנה נשתנה מכּפי שהוּכן על ידי העוֹרך: כּוּלוֹ מעזבוֹן.

ניסן תרפ"ג.


  1. [כּלוֹמר, מאת י. ח. בּרנר]  ↩