לוגו
שירה ומחשבה בלב אחד
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

1

כבוד גדול הוא לי ונועם רב לברך את ידידי המשורר, ההוגה והמסאי, ישראל אפרת, בקבלו פרס יעקב פיכמן.

על אפרת כתופעה אנושית וספרותית מיוחדת, כבר ייחדתי את הערכתי. ולכן אומר עכשיו דברי בתמציתם. תחילתה של שירותו לפני 65 שנה, באמריקה, והיא שרויה במזל של גידול תמידי, התגוונות והתעמקות. בהיותו עלם בהיר-עיניים ושיכור-חיים שר על תפארת העולם ומנעמי-אהבה וזריחת האושר. כשהגדיל – נשתרבבו צללים לתוך שירתו, שכן הבחין בשני הצדדים של מטבע החיים, בצד הטוב ובצד הרע. ומאז ואילך היה מסתכל וחוזה חזיונות רוח ומראות-חיים וטבע, המשקפים מציאות-של-מטה ומציאות-של-מעלה. כך העניק לנו גבישי שירה והגות, המקיפים עולם ומלואו, עם ואדם, יחיד וכלל, אור ואופל, גיהינום וגן-עדן.

לאפרת סגולות-יקר של פייטן, הפועל בכוח ההשראה והאינטואיציה, ושל הוגה, המשיג השגות שכליות ובונה הנחות ומסקנות. באורח-פלאים עשה שלום בין השכל והרגש, והם משמשים אותו במשותף, כשאחד משלים את חברו. אפרת המשורר מזרזף לעולם-מחשבתו עסיס-נפש מסתורי, ואפרת ההוגה, הפילוסוף, מחסן את עולם-חוויותיו ופיוטו ביסודות מוחיים. על דרך זו מזדווגים החזון וההגיון, התפיסה החושית וההשגה הפנימית, כדי ליצור את היצירה האפרתית המובהקת. מכאן השורש היהודי הקדמון, המקראי, בשירתו ובמשנתו הפילוסופית מחד גיסא, והענף האוניברסאלי, האנושי, המסתעף לרוחב – מאידך גיסא.

תעלומות-אדם וחידות-עולם רבות העלה אפרת בשירה, בהגות ובמסה. בלשון מסולתת, מקורית ועתירת חידושים ביטא את שתסס והבשיל בקרבו. עד שאפשר לראותו כאחד הקלאסיקנים. כאן נעוץ הסוד הגדול, שהוא מקובל על הדור הותיק והצעיר כאחד. הכל מרגישים בו כוח יוצר, שככל שהוסיף שנים כן גבר אותו כוח ונתבסם מרוח הזמן, באופן ששום חידוש אינו זר לו והוא כונסו לתוך יצירתו.

אולם אי אפשר גם בדברים קצרים אלה שלא להזכיר את אפרת האדם, הידיד, בביתו ובצאתו, בחברה ובמסיבה ובדו-שיח. תורתו ויצירתו נטעו בו ענווה ואהבת הבריות. דבריו נשקלים ונמדדים, שפתו אחראית וקולעת אל המטרה, ופיו מפיק מרגליות של דעת ואף בדיחות-דעת.

על כן, אפרת היקר, אנו אוהבים אותך ומכבדים אותך, ושמחים בשמחתך, ומאחלים לך אריכות ימים ושפע של יצירה יחד עם רעיתך, נוות-ביתך ובת-לווייתך.


  1. דברים בעת חלוקת פרס יעקב פיכמן לישראל אפרת בבית יהודי בסרביה בשנת תשל"ו 1976.  ↩