לוגו
בפנים שוחקות [11.08.1933]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

דאר היום, 11.08.1933, עמוד 2

 

היטלר לומד עברית…

היטלר, המבלה עכשיו את חופשת הקיץ באחוזתו היפה אשר באוברזלצברג (באוואריה), החליט ללמוד את שפתנו כדי לדעתה במקורה וביחוד כדי לקרוא מה שכותבים על אודותיו בעתונות העברית.

הביאו הנאצים אל ארמונו “רבינר” אחד, שילמד את ה“פיהרר” לשון קודש והתחילו, כמובן, מ“אלף-בי”ת – עד שהגיעו ליו"ד…

– “י–ו–ד?” – נזדעזע היטלר בכל אבריו – “לא, לא! אין לי צורך ב”יוד"!

מילא, דלג הרב על ה“יוד” והוסיף להטיף לתלמידו את לקחו העברי.

– ילמדני, רבי, – אמר פתאום היטלר – “כיצד אתם כותבים את המלה גוי?”

? – ג– ו – י –, קרא הרב אות באות.

– מה? שוב “יוד”? –קרא היטלר בחימה.

וה“רבינר” ענה ואמר:

– אלף-בית בלי יו"ד – מהיכא תיתי; אבל גוי בלי יוד – “אויסגעשלאססען”!

* * *

 

תפילה זכה של הנאצים

זהו, רבותי, נוסח ה“תפילה” הנאצית המופיעה על כרטיסי-הדואר, שנפוצו עכשו בכל רחבי המדינה ההיטלרית:

"רבון כל העולמים!

הרינו מפילים את תחינתנו לפניך, שתרחם עלינו ממרום ותשלח בקרוב בימינו משה אחר לבני-דת-משה שלך, לקבץ את נדחיהם מכל קצוי גרמניה ולקחתם לארצם האהובה אשר נשבעת.

ויהי רצון מלפניך אלוהינו, שהפעם בעברם את הים, תשיב עליהם את מי הים ותטביעם, למען יוכלו כל העמים לחיות בשלום ושלוה.

אמן!"

 

שני ליצני הדור…

ומספרים עוד כי צ’ארלי צ’אפלין, מלך הליצנים בעולם, שלח בזמן האחרון אגרת קטנה ל“פיהרר” הגרמני במעונו בבאוואריה, בזו הלשון:

“מילא, אם גנבת ממני את השפם – מחול לך; אבל אם קבלת עליך להצחיק את כל העולם במעשיך, הרי אתה מסיג את גבולי”.

עזמות