רקע
ישעיהו קרניאל
ישעיהו קרניאל (1881‏-1942)
היה איש העלייה הראשונה, פעיל ציבור, מורה, בנקאי ועיתונאי עברי.
יצירות שהועלו למאגר: 36 יצירות
a מאמרים ומסות

 

טורים מתוך “דאר היום”

קרן הגאולה: מה נתנה ארץ ישראל

דאר היום, 25.6.20

משוט בארץ
שנה ב, ירושלים גליון רמא, יום ה, יד אב תר"פ – 19.7.1920, ג' להצהרת בלפור

קרן הגאולה: מה נתנה ארץ ישראל? דאר היום, 25.6.20

עלבון השפה דאר היום, 26.9.20

"תלמידי הישיבות – איה הם?" דאר היום 18.11.1920

צְפַת וּסְבִיבוֹתֶיהָ

חזיון דאר היום 12.12.21

חזיון דאר היום 28.10.21

לכבודו של נתן קיזרמן דאר היום 25.7.1921

אברהם ליודויפול דאר היום 6.5.21

הבהאים

שנה רביעית, גליון לט, יום רביעי, כט חשון תרפ"ב – 30.11.1921, ה להצהרת בלפור

בפנים שוחקות [11.08.1933]

בפנים שוחקות [18.08.1933]

בפנים שוחקות [27.08.1933]

בפנים שוחקות [10.09.1933]

בפנים שוחקות [20.09.1933]

בפנים שוחקות [19.10.1933]

טורי “מבעד למסוה” (שעורים בהסתכלות)

22.10.20: “המורה מוכרח להסתפק במשכרת שבה מסתפק הפועל”

29.10.20: מעשה בתוכי

5.11.20: בתערוכה החקלאית

14.11.20: אין לך מדה יותר נאה ממדת הענוה

21.11.1920: יש להעריץ את האנשים היודעים גם “נאה לקיים”

28.11.1920: ידע ידענו אמנם שישנם ביננו פה, בארץ ישראל, גבורים

5.12.1920: כלנו, אנו בארץ ישראל והעם העברי בגולה, חייבם להודות לדר' קלוזנר

12.12.1920: גם אני ראיתי את “סטינקארי” אתכם יחד התפעלתי מגבורותיו

19.12.1920: ישנם עתונים פה שמרגישים היטב את האחריות הגדולה המוטלת עליהם

26.12.1920: כשמוסרים עבודה לאנשים פשוטים

"דֹאר היום", שנה עשירית, ירושלים גליון קי"א, יום ו, י"ט שבט תרפ"ח – 10.2.1928, י"א להצהרת בלפור

"דֹאר היום", שנה עשירית, ירושלים גליון קי"ז, יום ו, כ"ו שבט תרפ"ח – 17.2.1928, י"א להצהרת בלפור

שנה עשירית, ירושלים גליון קכ"ט, יום ו, י' אדר תרפ"ח – 2.3.1928, י"א להצהרת בלפור

"דֹאר היום", שנה עשירית, ירושלים גליון קל"ד, יום ו', י"ז אדר תרפ"ח – 9.3.1928, י"א להצהרת בלפור

"דֹאר היום", שנה עשירית, ירושלים גליון ק"מ, יום ו', כ"ד אדר תרפ"ח – 16.3.1928, י"א להצהרת בלפור

"דֹאר היום", שנה עשירית, ירושלים גליון קמ"ה, יום ה', א' ניסן תרפ"ח – 22.3.1928, י"א להצהרת בלפור

"דֹאר היום", שנה עשירית, ירושלים גליון קנ"ב, יום ו', ט' ניסן תרפ"ח – 30.3.1928, י"א להצהרת בלפור

"דֹאר היום", שנה עשירית, ירושלים גליון קס"ב, יום ו', כ"ג ניסן תרפ"ח – 13.4.1928, י"א להצהרת בלפור

"דֹאר היום", שנה עשירית, ירושלים גליון קס"ח, יום ו', ל' ניסן תרפ"ח – 20.4.1928, י"א להצהרת בלפור

"דֹאר היום", שנה עשירית, ירושלים גליון קע"ד, יום ו', ז" אייר תרפ"ח – 27.4.1928, י"א להצהרת בלפור

אוצר אב"י; "דֹאר היום", שנה ארבע־עשרה, ירושלים גליון ע"א, יום א', כ"ו כסלו התרצ"ב – 6.12.1931, ט"ו להצהרת בלפור

חלומו של ר' נפתלי חנה'לס (מטפוסי א"י) ירכתון
שנה שלש עשרה, ירושלים גליון קכ“ו, יום ה', ט”ז אדר תרצ“א –5.3.1928, י”ד להצהרת בלפור]

מאמרים מתוך עתון הכרמל

מה שאני רואה ושומע בחיפה: נובמבר 1938

שיחת־חולין: נובמבר – דצמבר 1938

5־12־1938 ר' מאיר טויבנהויז

מאמרים מתוך עתון הצבי

איש צבא אני
חיפה, הושענא רבה התרע"ב 23.10.1911

קרניאל כנגד בן הלל
[25.02.1912 עמוד 2]

הגמנסיה העברית
שנה חמש ועשרים, ירושלם, יום ד, ג' אב אתת“ס לחרבן. גליון רכ”ו, 21.07.1909

s יצירות מתורגמות

 

יחוסו של סטמפניו / שלום עליכם

נחת מבנים / שלום עליכם

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ישעיהו קרניאל

הקלידו

 • אורה ברמן
 • אילנה רונן
 • אלקנה דוד
 • יעל זאבי
 • נילי אפשטיין
 • עדנה הדר
 • רותי לרנר
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • אלקנה דוד
 • דרור איל
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין-כרמל
 • רוית קרניאל

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ישעיהו קרניאל

הקלידו

 • אורה ברמן
 • אילנה רונן
 • אלקנה דוד
 • יעל זאבי
 • נילי אפשטיין
 • עדנה הדר
 • רותי לרנר
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • אלקנה דוד
 • דרור איל
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין-כרמל
 • רוית קרניאל