לוגו
שִׁירֵי תְּנוּעָה וָלֶכֶת
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

 

א. קוּם    🔗

(יֶלֶד– יַלְדָה. קוּם–קוּמִי. לֵךְ–לֵכִי. עֲמוֹד–עִמְדִי. שֵׁב–שְׁבִי)

קוּם, קוּם, יֶלֶד, קוּם!

קוּמִי, קוּמִי, יַלְדָה, קוּמי!

לֵךְ, לֵךְ, יֶלֶד, לֵךְ!

לֵכִי, יַלְדָה, לֵכִי!

טְרַה־לַה־לַה־לַה־לַה־לַה

טְרַה־לַה־לַה־לַה־לַה־לַה־לַה

טְרַה־לַה־לַה־לַה־לַה

טְרַה־לַה־לַה־לַה־לַה־לַה־לַה.

עֲמֹד-נָא, עֲמֹד, יֶלֶד עֲמֹד!

עִמְדִי-נָא, עִמְדי, יַלְדָה, עִמְדִי!

שֵׁב-נָא, שֵׁב, יֶלֶד, שֵׁב!

שְׁבִי-נָא, שֵׁבִי, יַלְדָה, שֵׁבִי!

 

ב. רוּץ    🔗

(רוּץ–רוּצִי. קָטָן–קְטַנָה.

יֶלֶד קָטָן, קוּם-נָא, קוּם!

יַלְדָה קְטַנָה, קוּמִי!

רוּץ, רוּץ, יֶלֶד,

רוּץ, רוּץ, רוּץ!

רוּצִי, יַלְדָה,

רוּצִי-נָא!

טְרַה־לַה־לַה־לַה , לַה־לַה

לַה־לַה־לַה!

טְרַה־לַה־לַה־לַה , לַה־לַה

לַה־לַה־לַה!

לֵךְ, לֵךְ, יֶלֶד, לֵךְ,

לֵכִי, יַלְדָה לֵכִי!

טְרַה־לַה וכו'.

עֲמֹד-נָא, עֲמֹד, יֶלֶד עֲמֹד!

עִמְדִי-נָא, עִמְדי, יַלְדָה, עִמְדִי!

שֵׁב-נָא, שֵׁב, יֶלֶד, שֵׁב!

שְׁבִי-נָא, שֵׁבִי, יַלְדָה, שֵׁבִי!

אֹפן המשחק: הילדים יושבים על הספסלים סביב-סביב, המורָה רומזת בראשונה לאחד-ילדים ואחר-כך לאחת הילדות שיקומו וילכו ויעמדו וישבו (על רצפה) וירוצו, זה מימין וזה משמאל; הפעוטות ממלאים את כל דברי השיר. אחרי תם השיר המורה מצותם לשבת על מקומותיהם ובוחרת בשני ילדים אחרים. כך המורה וכל הילדים חוזרים על השיר הזה שלש או ארבע פעמים.


 

ג. בַּמַעְגָל.    🔗

(בַּמַעְגָל. עִמְדוּ. יְלָדִים. נֶחְמָדִים. קְטַנִים שַׁאֲנָנִים. רַגְלַיִם. הַךְ. אֶגְרוֹף. אֶצְבַּע. לֵכוּ. רוּצוּ. נוּחוּ).

I)    🔗

בַּמַעְגָל, בַּמַעְגָל עִמְדוּ, יְלָדִים,

בַּמַעְגָל, בַּמַעְגָל עִמְדוּ, נֶחְמָדִים!

בַּמַעְגָל, בַּמַעְגָל עִמְדוּ, הַקְטַנִים,

בַּמַעְגָל, בַּמַעְגָל עִמְדוּ, שַׁאֲנַנִים!

בַּיָדַיִם – הַךְ! הַךְ! הַךְ!

בַּרָגְלָיִם – תַּךְ! תַּךְ! תָּךְ!

הַךְ בָּאֶגְרוֹף: תִּיק- תִּיק- תִּיק!

וּבָאֶצְבַּע: פִּיק- פִּיק- פִּיק!

II)    🔗

לֵכוּ, לֵכוּ, לֵכוּ, יְלָדִים,

לֵכוּ, לֵכוּ, לֵכוּ, נֶחְמָדִים!

לֵכוּ, לֵכוּ, לֵכוּ הַקְטַנִים,

עִמְדוּ, עִמְדוּ, עִמְדוּ, שַׁאֲנַנִים!

בַּיָדַיִם וכו'.

III)    🔗

רוּצוּ, רוּצוּ, רוּצוּ, יְלָדִים,

רוּצוּ, רוּצוּ, רוּצוּ, נֶחְמָדִים!

רוּצוּ, רוּצוּ, רוּצוּ, הַקְטַנִים,

עִמְדוּ, עִמְדוּ, עִמְדוּ, שַׁאֲנַנִים!

בַּיָדַיִם וכו'.

IV)    🔗

שֵׁבוּ, שֵׁבוּ, שֵׁבוּ, יְלָדִים,

שֵׁבוּ, שֵׁבוּ, שֵׁבוּ, נֶחְמָדִים!

נוּחוּ, נוּחוּ, נוּחוּ, הַקְטַנִים,

נוּחוּ, נוּחוּ, נוּחוּ, שַׁאֲנַנִים!

בַּיָדַיִם וכו'.


אֹפן המשחק: כל הילדים קמים מתוך שירה מעל הספסלים ועומדים במעגל. בהגיעם למקום “בידים” (הרֵיפרין) – הם מושיטים את ידיהם ומוחאים כף: הך! הך! הך! “ברגלים” – הם רוקעים ברגל קלה ברצפת החדר. “הך באגרוף” – הם מכים באגרוף יד ימנית על כף יד שמאלית. “ובאצבע” – הם מנקרים באצבע בכף ידם השמאלית. בנוגע לבית השני, השלישי, הרביעי של השיר, הילדים עושים הכל כדברי השיר.


 

ד. אַחַת, שְׁתָּיִם.    🔗

(אַחַת, שְׁתַּיִם, יָדַיִם. מַעֲלָה–מַטָה. לְפָנִים–לְאָחוֹר. רֹאשׁ. שֶׁכֶם. מָתְנַיִם. כְּנָפַיִם).

אַחַת, שְׁתַּים – לְמַעְלָה הַיָדַיִם!

אַחַת, שְׁתַּיִם – לְמַטָה הַיָדַיִם

אַחַת, שְׁתַּיִם – לְפָנִים הַיָדַיִם!

אַחַת, שְׁתַּיִם – לְאָחוֹר הַיָדַיִם!

אַחַת, שְׁתַּיִם – עַל רֹאשׁ הַיָדַיִם!

אַחַת, שְׁתַּיִם – עַל שֶׁכֶם הַיָדַיִם!

אַחַת, שְׁתַּיִם – עַל מָתְנַיִם הַיָדַיִם!

אַחַת, שְׁתַּיִם – יָדַיִם כְּמוֹ כְּנָפַיִם!


השירה הזאת היא להתעמלות (הילדים עומדים על מקומותיהם) ואפשר להשתמש בה בהליכה. הילדים – בין שהם עומדים ובין שהם הולכים –עושים את תנועות הידים כאמור בשיר.


 

ה. יָד אֶל יָד.    🔗

יָד אֶל יָד! יָד אֶל יָד!

בַּמַעְגָל בַּמַעְגָל

יָד אֶל יָד, יָד אֶל יָד!

בַּמַעְגָל בַּמַעְגָל!

לֵכוּ, לֵכוּ, לֵכוּ, לֵכוּ,

רוּצוּ, רוּצוּ, רוּצוּ, רוּצוּ,

רוּצוּ,

עִמְדוּ!

עם התחלת השירה הזאת הילדים קמים, אוחזים זה ביד זה ולפי דברי השירה הם הולכים ורצים ועומדים.


 

ו. בַּשׁוּרָה    🔗

(יָד יְמָנִית–יָד שְׁמָאלִית. עַיִן–עֵינַים. אֹזֶן–אָזְנַים. בֶּרֶךְ–בִּרְכַּיִם. רָקֹד–רִקְדוּ).

בַּשׁוּרָה, בַּשׁוּרָה לֵכוּ, לֵכוּ, לֵכוּ!

בַּמַעְגָל, בַּמַעְגָל עִמְדוּ, עִמְדוּ, עֲמֹדוּ!

יָד יְמָנִית לְמַעְלָה, לְמַעְלָה!

יָד יְמָנִית לְמַטָה, לְמַטָה!

בַּשׁוּרָה וכו'.

יָד שְׁמָאלִית לְמַעְלָה, לְמַעְלָה!

יָד שְׁמָאלִית לְמַטָה, לְמַטָה!

בַּשׁוּרָה וכו'.

שְׁתֵּי הַיָדַיִם לְמַעְלָה וּלְמַטָה

שְׁתֵי הַיָדַיִם לְמַעְלָה וּלְמַטָה!

בַּשׁוּרָה וכו'.

יָד יְמָנִית עַל עַיִן יְמָנִית!

יָד שְׂמָאלִית עַל עַיִן שְׂמָאלִית!

בַּשׁוּרָה וכו'.

יָד יְמָנִית עַל אֹזֶן יְמָנִית

יָד שְׂמָאלִית עַל אֹזֶן שְׂמָאלִית

בַּשׁוּרָה וכו'.

שְׁתֵּי הַיָדַיִם עַל שְׁתֵּי הָעֵינַיִם!

שְׁתֵּי הַיָדַיִם עַל שְׁתֵּי הָאָזְנַיִם!

בַּשׁוּרָה וכו'.

יָד יְמָנִית עַל כָּתֵף יְמָנִית!

יָד שְׂמָאלִית עַל כָּתֵף שְׂמָאלִית!

בַּשׁוּרָה וכו'.

שְׁתֵּי הַיָדַיִם עַל שְׁתֵּי הַכְּתֵפַיִם!

שְׁתֵּי הַיָדַיִם עַל שְׁתֵּי הַבִּרְכַּיִם!

בַּשׁוּרָה וכו'.

רֶגֶל יְמָנִית לְפָנִים וּלְאָחוֹר!

רֶגֶל שְׁמָאלִית לְפָנִים וּלְאָחוֹר!

בַּשׁוּרָה וכו'.

בִּשְתֵּי הָרַגְלַיִם רִקְדוּ, רְקֹדוּ!

בִּשְׁתֵּי הָרַגְלַיִם רִקְדוּ, רְקֹדוּ!

בַּשׁוּרָה, בַּשׁוּרָה, רוּצוּ, רוּצוּ, רוּצוּ!

בַּשׁוּרָה, בַּשׁוּרָה, רוּצוּ, רוּצוּ, רוּצוּ!

בַּשׁוּרָה, בַּשׁוּרָה, רוּצוּ, רוּצוּ, רוּצוּ!

בַּמַעְגָל, בַּמַעְגָל, עמדו עמדו עמדו!

אֹפן המשחק: הילדים הולכים זה אחר זה במעגלים ושרים; כשמתחילים לזמר “במעגל במעגל”, הם נותנים זה לזה את ידיהם ועומדים. הילדים גומרים כל בית ובית של השַיף זה עם התנועות המתאימות לדברי השיר.