רקע
יצחק קצנלסון
שִׁירֵי תְּנוּעָה וָלֶכֶת

 

א. קוּם    🔗

(יֶלֶד– יַלְדָה. קוּם–קוּמִי. לֵךְ–לֵכִי. עֲמוֹד–עִמְדִי. שֵׁב–שְׁבִי)

קוּם, קוּם, יֶלֶד, קוּם!

קוּמִי, קוּמִי, יַלְדָה, קוּמי!

לֵךְ, לֵךְ, יֶלֶד, לֵךְ!

לֵכִי, יַלְדָה, לֵכִי!

טְרַה־לַה־לַה־לַה־לַה־לַה

טְרַה־לַה־לַה־לַה־לַה־לַה־לַה

טְרַה־לַה־לַה־לַה־לַה

טְרַה־לַה־לַה־לַה־לַה־לַה־לַה.

עֲמֹד-נָא, עֲמֹד, יֶלֶד עֲמֹד!

עִמְדִי-נָא, עִמְדי, יַלְדָה, עִמְדִי!

שֵׁב-נָא, שֵׁב, יֶלֶד, שֵׁב!

שְׁבִי-נָא, שֵׁבִי, יַלְדָה, שֵׁבִי!

 

ב. רוּץ    🔗

(רוּץ–רוּצִי. קָטָן–קְטַנָה.

יֶלֶד קָטָן, קוּם-נָא, קוּם!

יַלְדָה קְטַנָה, קוּמִי!

רוּץ, רוּץ, יֶלֶד,

רוּץ, רוּץ, רוּץ!

רוּצִי, יַלְדָה,

רוּצִי-נָא!

טְרַה־לַה־לַה־לַה , לַה־לַה

לַה־לַה־לַה!

טְרַה־לַה־לַה־לַה , לַה־לַה

לַה־לַה־לַה!

לֵךְ, לֵךְ, יֶלֶד, לֵךְ,

לֵכִי, יַלְדָה לֵכִי!

טְרַה־לַה וכו'.

עֲמֹד-נָא, עֲמֹד, יֶלֶד עֲמֹד!

עִמְדִי-נָא, עִמְדי, יַלְדָה, עִמְדִי!

שֵׁב-נָא, שֵׁב, יֶלֶד, שֵׁב!

שְׁבִי-נָא, שֵׁבִי, יַלְדָה, שֵׁבִי!

אֹפן המשחק: הילדים יושבים על הספסלים סביב-סביב, המורָה רומזת בראשונה לאחד-ילדים ואחר-כך לאחת הילדות שיקומו וילכו ויעמדו וישבו (על רצפה) וירוצו, זה מימין וזה משמאל; הפעוטות ממלאים את כל דברי השיר. אחרי תם השיר המורה מצותם לשבת על מקומותיהם ובוחרת בשני ילדים אחרים. כך המורה וכל הילדים חוזרים על השיר הזה שלש או ארבע פעמים.


 

ג. בַּמַעְגָל.    🔗

(בַּמַעְגָל. עִמְדוּ. יְלָדִים. נֶחְמָדִים. קְטַנִים שַׁאֲנָנִים. רַגְלַיִם. הַךְ. אֶגְרוֹף. אֶצְבַּע. לֵכוּ. רוּצוּ. נוּחוּ).

I)    🔗

בַּמַעְגָל, בַּמַעְגָל עִמְדוּ, יְלָדִים,

בַּמַעְגָל, בַּמַעְגָל עִמְדוּ, נֶחְמָדִים!

בַּמַעְגָל, בַּמַעְגָל עִמְדוּ, הַקְטַנִים,

בַּמַעְגָל, בַּמַעְגָל עִמְדוּ, שַׁאֲנַנִים!

בַּיָדַיִם – הַךְ! הַךְ! הַךְ!

בַּרָגְלָיִם – תַּךְ! תַּךְ! תָּךְ!

הַךְ בָּאֶגְרוֹף: תִּיק- תִּיק- תִּיק!

וּבָאֶצְבַּע: פִּיק- פִּיק- פִּיק!

II)    🔗

לֵכוּ, לֵכוּ, לֵכוּ, יְלָדִים,

לֵכוּ, לֵכוּ, לֵכוּ, נֶחְמָדִים!

לֵכוּ, לֵכוּ, לֵכוּ הַקְטַנִים,

עִמְדוּ, עִמְדוּ, עִמְדוּ, שַׁאֲנַנִים!

בַּיָדַיִם וכו'.

III)    🔗

רוּצוּ, רוּצוּ, רוּצוּ, יְלָדִים,

רוּצוּ, רוּצוּ, רוּצוּ, נֶחְמָדִים!

רוּצוּ, רוּצוּ, רוּצוּ, הַקְטַנִים,

עִמְדוּ, עִמְדוּ, עִמְדוּ, שַׁאֲנַנִים!

בַּיָדַיִם וכו'.

IV)    🔗

שֵׁבוּ, שֵׁבוּ, שֵׁבוּ, יְלָדִים,

שֵׁבוּ, שֵׁבוּ, שֵׁבוּ, נֶחְמָדִים!

נוּחוּ, נוּחוּ, נוּחוּ, הַקְטַנִים,

נוּחוּ, נוּחוּ, נוּחוּ, שַׁאֲנַנִים!

בַּיָדַיִם וכו'.


אֹפן המשחק: כל הילדים קמים מתוך שירה מעל הספסלים ועומדים במעגל. בהגיעם למקום “בידים” (הרֵיפרין) – הם מושיטים את ידיהם ומוחאים כף: הך! הך! הך! “ברגלים” – הם רוקעים ברגל קלה ברצפת החדר. “הך באגרוף” – הם מכים באגרוף יד ימנית על כף יד שמאלית. “ובאצבע” – הם מנקרים באצבע בכף ידם השמאלית. בנוגע לבית השני, השלישי, הרביעי של השיר, הילדים עושים הכל כדברי השיר.


 

ד. אַחַת, שְׁתָּיִם.    🔗

(אַחַת, שְׁתַּיִם, יָדַיִם. מַעֲלָה–מַטָה. לְפָנִים–לְאָחוֹר. רֹאשׁ. שֶׁכֶם. מָתְנַיִם. כְּנָפַיִם).

אַחַת, שְׁתַּים – לְמַעְלָה הַיָדַיִם!

אַחַת, שְׁתַּיִם – לְמַטָה הַיָדַיִם

אַחַת, שְׁתַּיִם – לְפָנִים הַיָדַיִם!

אַחַת, שְׁתַּיִם – לְאָחוֹר הַיָדַיִם!

אַחַת, שְׁתַּיִם – עַל רֹאשׁ הַיָדַיִם!

אַחַת, שְׁתַּיִם – עַל שֶׁכֶם הַיָדַיִם!

אַחַת, שְׁתַּיִם – עַל מָתְנַיִם הַיָדַיִם!

אַחַת, שְׁתַּיִם – יָדַיִם כְּמוֹ כְּנָפַיִם!


השירה הזאת היא להתעמלות (הילדים עומדים על מקומותיהם) ואפשר להשתמש בה בהליכה. הילדים – בין שהם עומדים ובין שהם הולכים –עושים את תנועות הידים כאמור בשיר.


 

ה. יָד אֶל יָד.    🔗

יָד אֶל יָד! יָד אֶל יָד!

בַּמַעְגָל בַּמַעְגָל

יָד אֶל יָד, יָד אֶל יָד!

בַּמַעְגָל בַּמַעְגָל!

לֵכוּ, לֵכוּ, לֵכוּ, לֵכוּ,

רוּצוּ, רוּצוּ, רוּצוּ, רוּצוּ,

רוּצוּ,

עִמְדוּ!

עם התחלת השירה הזאת הילדים קמים, אוחזים זה ביד זה ולפי דברי השירה הם הולכים ורצים ועומדים.


 

ו. בַּשׁוּרָה    🔗

(יָד יְמָנִית–יָד שְׁמָאלִית. עַיִן–עֵינַים. אֹזֶן–אָזְנַים. בֶּרֶךְ–בִּרְכַּיִם. רָקֹד–רִקְדוּ).

בַּשׁוּרָה, בַּשׁוּרָה לֵכוּ, לֵכוּ, לֵכוּ!

בַּמַעְגָל, בַּמַעְגָל עִמְדוּ, עִמְדוּ, עֲמֹדוּ!

יָד יְמָנִית לְמַעְלָה, לְמַעְלָה!

יָד יְמָנִית לְמַטָה, לְמַטָה!

בַּשׁוּרָה וכו'.

יָד שְׁמָאלִית לְמַעְלָה, לְמַעְלָה!

יָד שְׁמָאלִית לְמַטָה, לְמַטָה!

בַּשׁוּרָה וכו'.

שְׁתֵּי הַיָדַיִם לְמַעְלָה וּלְמַטָה

שְׁתֵי הַיָדַיִם לְמַעְלָה וּלְמַטָה!

בַּשׁוּרָה וכו'.

יָד יְמָנִית עַל עַיִן יְמָנִית!

יָד שְׂמָאלִית עַל עַיִן שְׂמָאלִית!

בַּשׁוּרָה וכו'.

יָד יְמָנִית עַל אֹזֶן יְמָנִית

יָד שְׂמָאלִית עַל אֹזֶן שְׂמָאלִית

בַּשׁוּרָה וכו'.

שְׁתֵּי הַיָדַיִם עַל שְׁתֵּי הָעֵינַיִם!

שְׁתֵּי הַיָדַיִם עַל שְׁתֵּי הָאָזְנַיִם!

בַּשׁוּרָה וכו'.

יָד יְמָנִית עַל כָּתֵף יְמָנִית!

יָד שְׂמָאלִית עַל כָּתֵף שְׂמָאלִית!

בַּשׁוּרָה וכו'.

שְׁתֵּי הַיָדַיִם עַל שְׁתֵּי הַכְּתֵפַיִם!

שְׁתֵּי הַיָדַיִם עַל שְׁתֵּי הַבִּרְכַּיִם!

בַּשׁוּרָה וכו'.

רֶגֶל יְמָנִית לְפָנִים וּלְאָחוֹר!

רֶגֶל שְׁמָאלִית לְפָנִים וּלְאָחוֹר!

בַּשׁוּרָה וכו'.

בִּשְתֵּי הָרַגְלַיִם רִקְדוּ, רְקֹדוּ!

בִּשְׁתֵּי הָרַגְלַיִם רִקְדוּ, רְקֹדוּ!

בַּשׁוּרָה, בַּשׁוּרָה, רוּצוּ, רוּצוּ, רוּצוּ!

בַּשׁוּרָה, בַּשׁוּרָה, רוּצוּ, רוּצוּ, רוּצוּ!

בַּשׁוּרָה, בַּשׁוּרָה, רוּצוּ, רוּצוּ, רוּצוּ!

בַּמַעְגָל, בַּמַעְגָל, עמדו עמדו עמדו!

אֹפן המשחק: הילדים הולכים זה אחר זה במעגלים ושרים; כשמתחילים לזמר “במעגל במעגל”, הם נותנים זה לזה את ידיהם ועומדים. הילדים גומרים כל בית ובית של השַיף זה עם התנועות המתאימות לדברי השיר.


מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 48525 יצירות מאת 2698 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 20793 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!