לוגו
ייחודה של ארצנו
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

כ“ה בכסלו תשי”ב – 28 בדצמבר 1951


 

הקדמה לספר “זאת ארצי” ליוחנן אהרוני, הוצאת צה"ל    🔗


ארצנו נפלית בשלושה דברים: בתולדותיה, במעמדה הגיאוגרפי, במבנה פניה.

חוץ מיוון אין אף ארץ קטנה אחת בעולם שמילאה בהיסטוריה האנושית תפקיד כה גדול והטביעה חותמה על תרבותה של מרבית המין האנושי כאשר עשתה זאת ארצנו. ספר-הספרים שנוצר בארץ זו על-ידי עם ישראל הוא הנפוץ ביותר בעולם והשפיע יותר מכל ספר אחר על רוח האדם ברוב ארצות תבל.

ארצנו עומדת בצומת של שלושת חלקי תבל – אירופה, אסיה ואפריקה, ומשום כך שימשה בכל הדורות מעבר לעמים, ואגב כך גם שדה-קרב תדיר.

והמבנה הפנימי של ארצנו אין דומה לו בכל כדור הארץ. לאורך הארץ מצפון לדרום, מהררי הלבנון והחרמון ועד ים-סוף, משתרע בקע עמוק בשם בקעת הירדן והערבה, שמרכזו התחתון הוא ים המלח – כארבע מאות מטר למַטה מפני המים, וזהו המקום העמוק ביותר בכדור הארץ. בקעה עמוקה זו, הגבעות וההרים משני עבריה וחוף הים היקנו לארץ קטנה זו שפע של אקלימים, נופים וסגולות שונות כאשר אין למצוא בשום ארץ אחרת בעלת שטח דומה לזה של ארצנו. ולא לחינם דרש אחד מחכמינו: " – תבל זו ארץ-ישראל, – שהיא מתובלת בכל. שכל הארצות יש בזו מה שאין בזו, אבל ארץ-ישראל – אינה חסרה כלום".

ידיעת הארץ דרושה לנו קודם כל למען ידיעת עצמנו. אי-אפשר להבין ולהכיר את העם היהודי – בלי דעת תולדותיה, טבעה ומבנה של ארצנו. פה עוצבה רוח עמנו, פה נוצרו יצירותינו הגדולות שעשו אותנו לעם-עולם. גם כשעמנו הורחק בזרוע ממולדתו – נשא בלבו מאות בשנים זכרה ואהבתה, וידע שמות הריה ועמקיה, עריה וגלילותיה, יותר משידע שמותיהם של אלה בארצות גלותו ונדודיו.

ידיעת הארץ דרושה לנו עוד יותר למען קיומנו ובטחוננו. עם הקמת מדינת ישראל מחדש – נפתחו שערי המולדת לרווחה לכל בני-עמנו הפזורים והנפוצים בנכר, ועלינו לחשוף גנזי הארץ, ולנצל מימיה ואוצרותיה הטבעיים ביבשה ובים, על פני האדמה ובמעמקיה, למען נפתחַ במשק חקלאי, חרשתי וימי שיפרנס ברווחה ובשפע ישוב גדל והולך, ישוב של מיליונים.

גם בטחוננו ושלומנו לא יכּוֹנו מבלי שנדע כל שבילי ארצנו וסגולותיה. גדול-מנהיגינו שהוציא את עמנו מבית עבדים במצרים והוליכם לארץ היעודה במשך ארבעים שנה, ראה צורך לתור הארץ בנגב ובהר, בים ועל הירדן – לפני כיבושה. במלחמת שחרורנו לפני שלוש שנים מילאו סיירינו שעברו הארץ לארכה ולרחבה, תפקיד מכריע.

צבא-הגנה לישראל, שהוטלו עליו גם תפקידי בטחון וגם תפקידי חינוך והכשרה חלוצית בעם, רואה חובה לעצמו להעניק לחיילים והנוער ספרי-יסוד בידיעת הארץ והעם, ספרים תמציתיים שיכילו סיכומי החקירות המדעיות שנעשו על-ידי אנשי-מדע מובהקים, ויַקנו לכל צעיר וצעירה בישראל ידיעה מרוכזת ויסודית של המולדת והאומה.

הספר המוגש בזאת לקורא – הוא פרי סיכום של מאמצי צבא-הגנה לישראל בשדה החינוך המולדתי.