רקע
דוד בן־גוריון
דוד בן־גוריון (1886‏-1973)
איש העלייה השנייה, ראש ההנהגה של "המדינה שבדרך", המוביל והדוחף להקמת מדינת ישראל, הכריז על הקמתה, ולאִחר שקמה הנהיגהּ במשך עשור ומחצה עד 1963; כיהן כראש הממשלה וכשר הביטחון הראשון של מדינת ישראל והיה ממנהיגי תנועת העבודה.
יצירות שהועלו למאגר: 255 יצירות
a מאמרים ומסות

אנחנו ושכנינו

דבר, תל אביב, תרצ"א 1931.

הקדמה

א. לקראת העתיד (תמוז, תרע"ה)

ב. לבירור מוצא הפלחים (קיץ, תרע"ז)

ג. לתולדות הפלחים (אלול, תרע"ז)

ד. זכויות היהודים וזולתם בא"י (שבט, תרע"ח)

ה. גבולי ארצנו ואדמתה (א: אדר תרע“ח, ב: חורף תר”ף) 

ו. על הפלח ואדמתו (חורף תר"ף)

ז. על גבולי א"י – תזכיר למפלגת העבודה (כסלו, תרפ"א)

ח. יחסים עם שכנינו (אב תרפ"א)

ט. הפועל היהודי והערבי (טבת, תרפ"ב)

י. יחסנו אל הפועלים הערבים (שבט, תרפ"ג)

יא. אל הפועלים הערבים (אדר, תרפ"ד)

יב. ברית עובדים בין-לאומית בא"י (הצעה לוועידת ההסתדרות) (אדר, תרפ"ד)

יג. שאלת המשטר ויחסי שכנים (אייר, תרפ"ד)

יד. יסודות הארגון הבין-לאומי (טבת, תרפ"ה)

טו. מתוך הוויכוח (סתיו, תרפ"ה)

טז. לדו"ח סמואל (תמוז, תרפ"ה)

יז. שני גורמים (אב, תרפ"ה)

יח. הפועל העברי והערבי (חשוון, תרפ"ו)

יט. אבטונומיה לאומית ויחסי שכנים (טבת, תרפ"ו)

כ. היחסים עם הפועל הערבי (חשוון, תרפ"ז)

כא. תשובה לווג'ווד (חשוון, תרפ"ז)

כב. תשובה לאחמד חמדי (תמוּז, תרפ"ז)

כג. לשאלות השלטון העצמי (תזכיר לועידת פוֹעלי האימפריה הבריטית) (סיון, תרפ"ח)

כד. שיחה (אלול, תרפ"ח)

כה. על הכותל והעיקר (חשוון, תרפ"ט)

כו. על מאורעות אב (אלול, תרפ"ט)

כז. עבודה עברית או מעורבת במושבות (אלול, תרפ"ט)

כח. על בטחון הישוב ובצרונו (תשרי, תר"ץ)

כט. בירורים (חשוון, תר"ץ)

ל. מתוך הוויכוח (חשון, תר"ץ)

לא. הנחות לקביעת משטר ממלכתי בא"י (חשוון, תר"ץ)

לב. תזכיר לוועדת החקירה (כסלו, תר"ץ)

לג. דרכנו המדינית לאחר המאורעות (טבת, תר"ץ)

לד. שתי הערות לוויכוח הפוליטי (אייר, תר"ץ)

לה. נוכח האמת (אייר, תר"ץ)

לו. מזרח ומערב (תמוז, תר"ץ)

לז. המדיניות החיצונית של העם העברי (תשרי, תרצ"א)

לח. ביהודה ובגליל (זכרונות) (ניסן, תרע"ו)

משא השממה

נאום בכינוס “קול האדמה”, ירושלים, י“ב תשרי תש”ו.

לקראת מדינה

מרכז מפלגת פועלי ארץ-ישראל, תל אביב, אוקטובר 1947. דברים באסיפת הנבחרים, ירושלים, י“ח בתשרי תש”ח – 2.10.1947

על המדינה והספרות: דו שיח – דוד בן גוריון עם חיים הזז

מתוך: חוברות ונאומים ב' 1962

בַּמַּעֲרָכָה

מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב, תש"י, 1950.

כרך א

בפתח הספר / י' ארז

מאורעות 1936–1939

לא כדרכם דרכנו

לקח המאורעות

מה בין מאורעות אפריל 1936 למאורעות אבגוסט 1929

כשלון הממשלה

עם מתן הרשיון לפריקה בחוף תל-אביב

אל תיעזב הגולה לנפשה

ששת חודשי המאורעות

למען בטחוננו

סיכומה של מערכה

בחזית משולשת

עם הועדה המלכותית

עם מינויה של הועדה המלכותית

בשעה זו

נקדם פני הרעה

העדוּת בפני הועדה המלכותית

לקראת הקונגרס העשרים

הועדה המלכותית ומסקנותיה

אנו, שכנינו והאנגלים

על הסכם יהודי-ערבי בשעה זו (א-ב)

בשתי מערכות חמורות

שאלת הפַּריטי

לחשבוננו עם האנגלי

ענינינו המדיניים

בעקבות הויכוח

מזימת הכשלה

כלפי שכנינו

התקפת "רודפי-השלום"

מדינה יהודית או מנדט בריטי

חזון הניתן להגשמה

אגרת למועצת מפלגת פועלי ארץ-ישראל

בינתיים – נילחם על קיום המנדט בשלמותו

נאום בקונגרס הציוני העשרים

לפני ברירה חדשה

הליכות המדינה היהודית (א-ב)

משמעותה של החלטת הקונגרס

בשם התנועה

כרך ב

בצל המלחמה המתקרבת

עת לעשות

אגרת העליה

תפקידינו בשעה זו

לאחר הסגרת צ’כוסלובקיה

חזוּת קשה

“תחום-מושב” בארץ-ישראל

התקלסות

הרקע הבין-לאומי של בעייתנו

ועידת לונדון

לקראת יום-דין

הזדמנות להסכם?

דברים לבעל-הדברים

לא נתעלם מעצמנו

באזני נציגי המדינות הערביות והמשלחת הבריטית

מולדתנו – בזכות ובמשפט

ועידת לונדון

לאחר ועידת לונדון

הספר הלבן

ספר המעל

מכתב למפקד הצבאי הגנרל היינינג

תשובתנו ל"ספר הלבן"

במלוא כוחנו

קו

למלחמה ב"ספר הלבן"

נאום בקונגרס הכ"א

מכתב לנציב העליון על חוק-הקרקעות

לאחר פרסום חוק-הקרקעות

כעם הנלחם לחירותו

תשובה לדברי השליט

לנוכח המאבק

המדיניות הציונית

חוליה בשרשרת

על וינגייט

על העיקר

טירור או מאבק ציוני

כרך ג

במלחמת העולם השניה

עם פּרוץ מלחמת העולם: במסיבת אנשי־בטחון, 8 בספטמבר 1939

חתירה לקראת מדינה יהודית

מדיניותנו בתקופת המלחמה

מצבנו המדיני בשעה זו

יחסינו עם הערבים בתקופת המלחמה

צבא יהודי

הגולה והישוב

מתיחות ציונית

מדיניות ציונית

התגייסותנו למלחמה

החזית שבמזרח הקרוב וארץ-ישראל

אל המצפון האנושי

צו תל-חי

על מדיניותנו הציונית

מדוע אאמין

אחרי החיפוש

למשטינים

חטיבה יהודית לוחמת

משא השממה [משא-השממה]

הדיג והים

ציוויי המהפכה היהודית

דרך ה"חלוץ" בגולה

עם ואדמתו – עם ומדינתו

הפעלת כוחות

התגוננותנו

שלוש חזיתות

כרך ד

יעודי הציונות בשעה זו

מבחן הביצוע (בועידת בילטמור)

תכנית פעולה ציונית ויהדות אמריקה

שליחות ודרך

„תכנית בילטמור“ ומתנגדיה

המדיניות הציונית ופועלי ארץ־ישראל

על שתים יצא הקצף

לקראת ההכרעה

מהרצל ועד היום

גורם הזמן בציונות

אין עתיד לנו בלי מדינה

כרך ה

מן ההקדמה למהדורה הראשונה

על המדינה היהודית

תשובה לבאֶוין

המאבק של הישוב

בשורת עידוד ותקוה

דבר ישראל בארצו

חלוציות, מאבק, מדינה

רוחנו לא נפלה

אחדות ועצמאות

לנו אין ברירה אחרת

אגרת לישוב

נאום בקונגרס הציוני העשרים ושנים

מבטח ומשען

דברי תשובה

בשעה זו

המערכה הציונית והישוב

במה נבוא לאומות המאוחדות

עדות לפני ועדת האומות המאוחדות

על סף המדינה היהודית

שאלות הבטחון

חרדים ומעודדים

עם ההכרזה על הוצאת הצבא הבריטי מהארץ

לקראת המדינה

בין הזמנים

ניכון!

נהדוף מתנקשים

צדק היסטורי­

ליסוד המדינה

מלחמה וחזון

על מה אנו מגינים

בעיות הבטחון

לא תושב חרבנו לנדנה עד קום מדינתנו

דמותו של מגן עברי

ואף על פי כן: המדינה היהודית תקום

מערכת ארבעה חדשים ולקחה

שלושה סעיפים בתכנית הציונית

להתגוננות ולעצמאות

לקראת הכרעה גדולה

נהיה ראויים לשעה הגדולה

בעיית הקרקע ביחסה המיוחד לנגב ולאילת

בעיות המדינה

ירושלים: שירותי המודיעין, תשרי תשי"א

על בעית הבטחון

עבודה וחינוך

מדיניות־חוץ של ישראל

יעודי הרוח והחלוציות בישראל

יחוד ויעוד

בעבודה ובהגנה

עם עובד, תל אביב, 1951?

הפועל העברי והסתדרותו

תרבות וחינוך, תל אביב 1964

חזון ודרך

מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב 1953.

ייחוד וייעוד

מערכות, תל אביב 1971

כתבים ראשונים

תל אביב, תשכ"ב 1962

דבר המלבה"ד [יהודה ארז]

בימים ההם

מדברנא דאומתיא או פקיד דתי?

מעשה קלון – מתוך “האחדות” מספר 1, תמוז תר"ע.

כפר סבא – מתוך “האחדות” מספר 2, אב תר"ע.

עין-גנים – מתוך “האחדות” מספר 2, אב תר"ע.

לשאלות היישוב הישן – מתוך “האחדות” מספר 2, אב תר"ע.

לבירור מצבנו המדיני – מתוך “האחדות” מספר 3, אלול תר"ע.

עבודתנו החברתית-מדינית – מתוך “האחדות” מספר 3–2, תשרי תרע"א.

הקפא"י והמשרד הפועלי־ציוני בא"י – מתוך “האחדות” מספר 4, ט“ז חשון תרע”א

מכתב גלוי למשרד הברית העולמית של פועלי־ציון – מתוך “האחדות” מספר 12–11, י“ג טבת תרע”א.

מעין תשובה לתשובה – מתוך “האחדות” מספר 26–25, י“ד אייר תרע”א

במדרון – מתוך “האחדות” מספר 17, י“ט שבט תרע”א.

הפקידות והפועלים – מתוך “האחדות” מספר 22, כ“ד אדר תרע”א.

לסידור פועלי המושבות – מתוך “האחדות” מספר 29–28, כ“ה אייר תרע”א.

הצעדים הראשונים – מתוך “האחדות” מספר 45–44, ט“ו אלול תרע”א; “האחדות” מספר 46, כ“ב אלול תרע”א.

השנה החולפת בחיי הפועלים – מתוך “האחדות” מספר 48–47, כ“ט אלול תרע”א.

מכתב מסלוניקי

“חוקה אחת”

דברים בועידת פועלי יהודה

ביטול הקפיטולציון

הכשרה אזרחית

לשאלת המזרח

שאלת ההתאחדות

פגישות עם מנהיגים ערביים

תל אביב: עם עובד, 1967–תשכ"ז

בהילחם ישראל

מפלגת פועלי ארץ-ישראל תשי"א–1951

[בהילחם ישראל – הקדשה]

[במקום הקדמה]

ההגנה לקראת הבאות: הוראות למפקדה

אגרת לנציב העליון

בשעת חירום: הודעה לעתונות

בכוח ובתבונה: בישיבות מרכז מפלגת פועלי ארץ־ישראל

לקראת מפנה

בעיות הבטחון וההתגוננות

הכוח יכריע

מערכה כפולה

דרכי מלחמתנו

נסיגת אמריקה

תוקם מנהלת־עם בת י"ג

משטר בטחון

מערכת ארבעת החדשים ולקחה

סמכותה של מנהלת העם

מכתב לחברי מנהלת העם

שדר ערב־פסח תש"ח

סקירת המצב

אם אשכחכם, אנשי ירושלים

הנוכל לעמוד בפני הפולשים

בטחון ועצמאות

פקודת־יום להקמת צבא־הגנה לישראל

סקירה על המצב הצבאי והמדיני

שדר על ההפוגה

בימי ההפוגה

לשלום ולמלחמה

מההגנה במחתרת לצבא סדיר

האניה “אלטלנה”

על ירושלים

דרוכים לקראת הבאות

לקראת הבאות

דגל

כ' בתמוז

הטיפול במשפחת החייל

איך תיכון המדינה

מפנה היסטורי

במה נקבל פני הבאות

על הייחוד של הפלמ"ח

רצח הרוזן ברנאַדוט והקולונל סארו

לעם ישראל

מערכה משולבת

ברכת ראש־השנה לצבא הגנה לישראל

אגרת לחבר בפלמ"ח

גבורה, תבונה וחזון

לשיחרור הנגב

במלאת שנה לחיל האוויר

מערכת הדרום

למפקדים צעירים

צבא להגנה ולבנין

שיקומם של החיילים המשוחררים

סקירה מדינית

שני תאריכים

כביש הגבורה

קיבוץ גלויות בצבא

מערכת הנגב

במקום סיכום

על הבנים שנפלו

לוח המאורעות

המדיניות החיצונית והפנימית של ההנהלה

ירושלים: הוצאת ההנהלה הציונית, י“ג ניסן תרצ”ד

מלב אל לב: דברים להורים שכולים

משרד הבטחון, תל אביב 1977

ממעמד לעם: פרקים לבירור דרכה וייעודה של תנועת הפועלים

ע“פ מהדורת “דבר”, תל אביב תרצ”ג

הקדמה

א. לקראת הבאות (1918–1915)

א. מתן-ארץ – ניו-יורק, ספטמבר 1915 (קעמפער שטימע 27)

ב. פרשת דרכים – הרצאה בוועידת פועלי ציון בקליוולנד, ניו-יורק, נובמבר 1915 (קעמפער שטימע 28)

ג. עם הצהרת אנגליה – ניו-יורק, 14 נובמבר 1917 (אידישער קעמפער 39)

ד. הגשמת הציונות – ניו-יורק, 26 נובמבר 1917 (אידישער קעמפער 41)

ה. הפועלים וארץ-ישראל – ניו יורק, 4 ינואר 1918 (אידישער קעמפער 4)

ו. קונגרס, ציונות ופועלים יהודים – ניו-יורק, כד טבת תרעח (אידישער קעמפער 2)

ז. הון ציוני – ניו-יורק, טז שבט תרעח (אידישער קעמפער 5)

ח. הון ועבודה לא"י – ניו-יורק, ל שבט תרעח (אידישער קעמפער 8)

ט. סכנות הרכושנות – ניו-יורק, כו אדר תרעח (אידישער קעמפער 2)

י. התישבות פועלים לאומית – ניו-יורק, ב ניסן תרעח (אידישער קעמפער 2)

יא. קרקע הלאום ועבודה עברית – ניו-יורק, ב ניסן תרעח (אידישער קעמפער 2)

ב. אחדות המעמד (1932–1921)

א. לוועידת הייסוד של ההסתדרות – מכתב בשם משרד הברית של פועלי-ציון, לונדון, יז כסלו תרפא (קונטרס סב)

ב. אחדות העבודה וההסתדרות – תל-אביב, יז כסלו תרפג (קונטרס קיח)

ג. הסתדרות המעמד או פדרציה של מפלגות? – ירושלים, יג טבת תרפה (קונטרס רא)

ד. המפלגה וההסתדרות – ירושלים, יב שבט תרפה (קונטרס רד)

ה. מבנה ההסתדרות והנהלתה (הרצאה בוועידת אחה"ע) – תל-אביב, כג חשון תרפז (דבר 442)

ו. הסתדרות העובדים והאומנויות החפשיות (הרצאה בוועידת הסתד' הפקידים) – ירושלים, טז אייר תרפח (דבר 899)

ז. על האיחוד (מהוויכוח במועצת אחדות העבודה) – תל-אביב, כב תשרי תרפט (קונטרס שנב)

ח. ההסתדרות והמפלגה לאחר האיחוד – תל-אביב, ט-כג שבט תרץ (הפועל הצעיר (5–3)

ט. המצב האירגוני והתרבותי בהסתדרות (הרצאה במועצת ההסתדרות) – תל-אביב, כה תשרי תרצב (דבר 1937–9)

י. חלוציות והתבססות (מהוויכוח בוועידת מפלגת פועלי א"י) – תל-אביב, ב חשוון תרצג (דבר 2267)

ג. חברת העובדים (1926–1921)

א. התפקיד המשקי של ההסתדרות הכללית (הצעה) – תל-אביב, ו אלול תרפא (קונטרס צב)

ב. איחוד כלכלי – תל אביב, יז כסלו תרפג, (קונטרס קיח)

ג. קפא"י וההסתדרות – תל אביב, יז כסלו תרפג, (קונטרס קיח)

ד. ברשות עצמנו (מהוויכוח בוועידת אחדות העבודה) – חיפה, כט כסלו תרפג (קונטרס קיט)

ה. חברת העובדים (הרצאה בוועידה השניה של ההסתדרות) – תל-אביב, כג שבט תרפג (מהפרוטוקול)

ו. חרושת – ירושלים, ה שבט תרפד (קונטרס קנו)

ז. ניר (מהוויכוח בוועידה החקלאית) – חיפה, כא שבט תרפו (דבר 219)

ח. פעולה משקית והון מעמדי (מתוך הרצאה בוועידה החמישית של אחה"ע) – תל-אביב, כב חשוון תרפז (דבר 442)

ד. מלחמת המעמד (1933–1925)

א. השיטנה נגד ההסתדרות ופירותיה – תל-אביב, טו שבט תרפה (קונטרס רד – תוספת)

ב. בנין הארץ והפועלים – תל-אביב, טו שבט תרפה (קונטרס רד – תוספת)

ג. חטאת הממשלה – יט שבט תרפה (קונטרס רה)

ד. חוזי עבודה וקרן שביתה – יט שבט תרפה (קונטרס רה)

ה. ליחסי העבודה והרכוש – ג אדר תרפה (קונטרס רז)

ו. לשכת עבודה (הרצאה בוועידה החמישית של אחדות העבודה) – תל-אביב, כג חשון תרפז (דבר 442)

ז. פקודת הפיצויים – תל אביב, יז-כג כסלו תרפז (דבר 451–6)

ח. עוד כיבוש – תל אביב, ח טבת תרפז (דבר 468)

ט. חוקת הגנת הנוער העובד – תל אביב, ב אדר תרפח (במעלה ג)

י. מלחמתנו במושבה (מהוויכוח בוועד הלאומי) – ירושלים, יז טבת תרפח (דבר 803)

יא. בשאלה המרכזית (מהוויכוח בוועידה החקלאית) – תל-אביב, כג סיוון תרצא (דבר 1843)

יב. בוררות ושביתות – תל אביב, כא כסלו תרצג (דבר 2306)

יג. שיטת פעולתנו (מהוויכוח בוועידת ההסתדרות) – תל-אביב, יט שבט תרצג (דבר 2360)

ה. הפועל והאומה (1933–1925)

א. הייעוד הלאומי של מעמד הפועלים – ירושלים, כד אדר תרפה (קונטרס רי)

ב. לקראת תנועת עם (הכנותינו לקונגרס הציוני) – ירושלים, כ סיוון תרפה (קונטרס רכ)

ג. שני מעמדות – תל-אביב, יט טבת תרפז (קונטרס רפז)

ד. שליחותנו בעם (הרצאה במועצת ההסתדרות) – תל-אביב, כח אדר תרפח (דבר 861–7)

ה. חילוף משמרות (הרצאה במועצת ההסתדרות) – תל-אביב, ה שבט תרפט (דבר 1108)

ו. לכתנו אל הסוכנות (מתוך נאום באספת הנבחרים) – תל-אביב, כו סיון תרפט (דבר 1252)

ז. קונגרס ראשון לא"י העובדת: נאום הפתיחה; נאום הנעילה – ברלין, ה תשרי תרצא (דבר 1632); ט תשרי תרצא (מתוך הפרוטוקול)

ח. המפלגות בציונות ותנועת הפועלים (לאחר הקונגרס היז) – תל-אביב, כד אב תרצא (הפוה"צ 40–39)

ט. המשבר בציונות ותנועת הפועלים (הרצאה במועצת מפא"י) – כפר יחזקאל, כח סיוון תרצב (הפוה"צ 40–39)

י. הפועל בציונות (הרצאה בוועידת מפלגת פועלי א"י) – תל-אביב, ד חשוון תרצג (דבר 2291)

יא. מסקנות – תל-אביב, ו כסלו תרצג (הפוה"צ 11)

משמרות: פרקים לבירור דרך תנועת הפועלים בציונות המתגשמת

דבר, תל אביב, 1935

על ההסתדרות

ההסתדרות הכללית, תל אביב, 1971

על ההתיישבות: קובץ דברים 1915–1956

הקיבוץ המאוחד ויד טבנקין, תל אביב 1987

צבא ובטחון

מערכות, תל אביב 1955.

תשובה לדבר השליט

תל אביב: מרכז מפלגת פועלי ארץ-ישראל; תשי"ג, אפריל 1943

כתבים לא מקובצים

מן המכון למורשת בן-גוריון

דברים בישיבת מועצת העם, 4.5.1948

מחיל מתנדבים לצבא ישראל, יוני 1948

חובתנו בפתיחת הועידה של הסתדרות הפקידים, תל אביב: הקריה, תמוז תש"ט 22.6.49

הזכות להיות חלוץ, הוצאת מפא“י, תשי”א 1950

בטחוננו ומעמדנו - לפני מערכת סיני ולאחריה [תדפיס משנתון הממשלה] , תש"ך

ירושלים (1963)

למה רפ"י? (1963)

הסתדרות העובדים והאומנויות החפשיות

קדמות העברים

j זכרונות ויומנים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דוד בן־גוריון

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אורה ברמן
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • אלונה פרת
 • אסתר ברזילי
 • אריאלה דסקלו
 • בלהה ארגון
 • ג"ס
 • גליה גזית
 • דנה פז
 • דפנה פילובסקי
 • חגית
 • חוה ראוך-סטקלוב
 • חלי מנור
 • חנה טל
 • חננאל
 • יוסי בראל
 • יעל זאבי
 • יעקב לוינסקי
 • מוניקה גנה
 • מרגלית נדן
 • נגה רובין
 • נורית רכס
 • ענבר יוסף דן
 • צחה וקנין
 • רבקה קולבינגר
 • רותי בראל
 • רחל דנא
 • רחל זלינגר
 • רנה כהנא
 • שולה וולר
 • שרה ברקוביץ'

הגיהו

 • איילת צנקל
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין
 • רות פחימה אילן
 • רינה רוזן
 • רחל ויטנברג
 • שמחה בינות

סרקה

 • נאוה בת-צו"ר

זרקור על יצירה

מה לדוד בן-גוריון ולצירוף מקרים בין-דורי?

מאת Shani Evenstein

בחודש אוקטובר 2012 הוטלה עלי משימת הקלדה לפרויקט בן-יהודה. היה זה קטע מתוך ספרו של דוד בן-גוריון* 'בעיות המדינה: מדיניות חוץ של ישראל 3/6 / דוד בן-גוריון'. הספר (מן הסתם ספרון) לקוח מתוך נאום בכנסת שנשא דוד בן גוריון בשנת 1951. הקלדתי את דבריו ולפתע חשבתי לעצמי שאימי, אסתר אדלר (בשעתו אסתר בן גרשון) קשורה באופן מסוים אף היא לטקסט זה… אימי, ילידת 1932, סיימה את לימודיה בבית הספר אוולינה דה-רוטשילד (אז מיס לנדאו) בירושלים, ממש ערב מלחמת השחרור. בגלל המלחמה לא יכולות היו בנות השכבה השמינית ...