לוגו
למר ש. קפלנסקי
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

 

לונדון 10/10/1922    🔗

מר קפלנסקי היקר,

זמן קצר אחרי בואי לאמריקה בנובמבר 1921, נפוצו שמועות, כי הסתדרות “פועלי-ציון” באמריקה קיבלה מברק או מכתב שיצא מאדוני, הקורא להסתדרות זאת למחות בפומבי על השתתפותי במשלחת קרן-היסוד.

מכיון שאדוני היה לעת ההיא חבר מועצת המנהלים של קרן-היסוד – הגוף שמטעמו נשלחה המשלחת לאמריקה – מקווה אני, כי יכיר בזכותי לחקור אם שמועה זאת נכונה. מובן מאליו, כי אין זה חשוב עם ההתערבות המיוחסת לו לבשה צורה של מכתב או של מברק או כל צורה אחרת; מה שלדעתי רצוי להבהיר הוא, אם אכן היתה התערבות כזאת בצורה כלשהי…

מכיון שיש בדעתי לפרסם בקרוב הודעה בדבר המשא-ומתן שלי עם מר סלאבינסקי1, מחובתי להודיעו, כי אין אני רואה מכתבי זה כחשאי מאיזו בחינה שהיא או כטעון תשובה חשאית.

בכבוד גמור

ז.ז’בוטינסקי


  1. שר–החוץ בממשלת–פטלורה באוקראינה. עם סלאבינסקי חתם ז'בוטינסקי הסכם על הקמת הגנה יהודית מזוינת נגד פרעות בימי התוהו–ובוהו של מלחמת–האזרחים ברוסיה.  ↩