תגית: הפרדס

  • אחד העם מתבדח [על חשבון רבניצקי]

    למר י.ח. רבניצקי, אודיסא. ווארשא, כ"ב סיון תרנ"ו (יוני 96). בקבלי מכתבך האחרון וקראתי דבריך ע"ד מאמרי בשביל ה"פרדס", אמרתי אל לבי: הבה אאזור כגבר חלצי ואקיים נפש אחת מישראל (הלא כך אמרת: כי בנפשך הוא). אך כעין הקדמה, צריך אני לבאר לך סדר יומי: בבוקר אקום בשבע שעות, ועד שמונה אני כותב מכתבים פרטיים, […]