תגית: סיפור קצר

  • מתוך "סיפורי יום טוב" / מרדכי ספקטור

    תרגם: א"נ גנסין.  לכבוד פורים זוג הנעליים הראשונים הדבר היה בימי היות נָטקה בן שתים-עשרה ולֵיבּקה רעו –  בן שלוש-עשרה שנה. נטקה וליבקה היו חברים הגונים – חברים כדבעי: כל היום לא נפרדו איש מעל רעהו, יחדיו היו הולכים החדרה ויחדיו היו שבים משָמָה; יחדיו – הקְלוֹיזָה ויחדיו – בחזירתם מן הקלויז, הם היו מתפללים…