תגית: תיאור

  • מצב-רוח מעולה אצל פרישמן

    בדרך כלל, בסיפורים, תיאורי מזג אוויר אינם מהווים יותר מגורם משני.  גורם משני אך חשוב: שכן תיאור מזג אוויר הוא לעיתים אמצעי ספרותי שמאפשר רגע נחוץ של מנוחה מן העלילה, רווח אוויר לנשימה, להירהור, בין סצנה לסצנה. תיאורי מזג אוויר לעיתים גם נוסכים מראש אווירה מסויימת ומשמשים את הכותב אמצעי להשרות על הקורא מצב-רוח שיתאם…