Posts Tagged ‘תרס"ג’

למה לא לשתות יין בפסח?

יום חמישי, אפריל 23rd, 2009
לוּ רב בישראל הייתי, כי עתה הייתי גוזר איסור על יינות כרמל בלילי פסח, לא מפני שאני מטיל, חלילה, ספק בתוקף ההכשרים של הגאונים יחיו, אלא מפני שהם (ר"ל היינות ולא ההכשרים) מושכים את הלב ועלולים להביא אדם מישראל לידי נסיון לשתות כוס חמישי וששי ולשכוח גם את האפיקומן.

מתוך "חזיונות והרהורים – כרך ראשון", הפרק "חד גדיא" מאת יהודה ליב קצנלסון (בוקי בן-יגלי). נכתב בתרס"ג (1903).


נתקלתם ביצירה מעניינת, מחכימה או משעשעת? שלחו לנו פסקה מובחרת, צרפו כמה מלים משלכם (על הענין ביצירה, מה אהבתם, וכו') ואנו נפרסמה כאן!