קצפו של דיינארד על צווייפל

דצמבר 21st, 2019

אפריים דיינארד היה איש מיוחד: ביבליוגרף ואספן, נוסע, מו"ל פעלתן, וגם איש מדון ומריבה. במהלך חייו פרסם חיבורים משתלחים נגד הנצרות, נגד החסידות, ועוד.

בהקדמה למהדורתו לחיבור האנטי-חסידי "חרב חדה", מאת ישראל לאבל, יוצא קצפו של דיינארד גם על הסופר העברי אליעזר צבי צווייפל, אשר בכתביו ניסה (והצליח) לקרב בין ההשכלה לבין החסידות:

פעם אחת ישבתי אני בבית הר"א צוקערמאן בחברת ה' גאטלאבער ור"א ברודס, נייווירעל, ופראהליך. ויבוא המגיה מדפוס גינז ובידו עלה [דף –א"ב] מספרו הנ"ל, וישאל לצווייפעל. וכאשר ראה כי איננו פה, אז שאל אותנו אם לא נוכל לתרגם לו את המלה "מכודן" אשר מצא בספר הנ"ל [הספר "חשבונו של עולם" — א"ב], ועל דעתו הוא שבוש או טעות סופר. ס' הערוך לא היה בבית, ועל כן לא יכלנו להגיד לו פתרון המלה.

כעבור שעה אחת בערך בא ה' צווייפעל. ואני שאלתיו כרגע פתרון המלה. ויקמוט את מצחו וישאל לס' הערוך ולא מצא, ובכן לא ידע גם הוא, ולא יכלתי עוד להתאפק. ואמרתי לו "חרפה היא! חרפת נצח לסופר החפץ להיות מורה לעמו לנקר עיני האנשים במלות כאלה אשר לא ידע הוא בעצמו רק למען יחשבו, כי אין דבר נעלם ממנו ולא יחוש אם לא יבין הקורא את דבריו. תחת אשר הנקל היה לו למצוא מלה עברית.

וההוללות הזאת אמנם מצאה לה עתה תומכים רבים בין כל אלה אשר לא ישמעו עברית ויהיו לסופרים בין לילה למען יקרא שמם בישראל "מרחיבי השפה" תחת אשר שמם הנכון הוא "מחריבי השפה".

אגב, לא היתה זו טעות סופר (אבל הלוואי עלינו היום מגיהים עירניים כאלו!), אלא אכן צירוף מן המקורות. אצל צווייפל, בהקשר של דיון ברודפי כבוד וממון, המשפט הוא:

אין האדם הזה שליט בממונו וכבודו, אלא הם שולטים עליו, עבד מכודן הוא, לכל מעלה ממעלות הכבוד, וכל פרוטה שהוא מרויח, הוא קונה אדון חדש לעצמו.

והצירוף "עבד מכודן" לקוח ממדרש איכה רבה, א' מ"ג:

רבי הונא אמר: (בראשית ב) ויהי האדם לנפש חיה. עשאו עבד מכודן בפני עצמו דאי לא לעי לא אכיל.

לא התקשיתי, עם הטקסטים הנגישים באינטרנט, לאתר את הביטוי, בלי לקום מהכסא. אבל בשעתו, אולי צדק דיינארד, שמוטב היה לא להתקשט דווקא בביטוי הזה (שהוראתו "משועבד"), למען ירוץ הקורא בספר.

רש"י פין מכיר טובה לצאר אלכסנדר הראשון

פברואר 4th, 2018

בחיבורו קריה נאמנה, על תולדות הקהילה היהודית בוילנה, מזכיר שמואל יוסף פין חסד שעשה הצאר הרוסי אלכסנדר הראשון עם הקהילה:

חסדי אדונינו הקיסר הצדיק אלכסנדר אל אחינו בכלל, גברו על יהודי ווילנא. בפרט, ענין אחד נכבד מאד, וזכר עשה לצדקתו עומד על תלו עד היום ויעמוד לאחרית הימים. אחינו בווילנא מאז היותה עסקו בגמילות חסדים להשכיל אל דל, וחברה קדישא בקור חולים, עשתה לה בית לכלכל את החולים ולנהלם ברפואות ובכל מחסוריהם. אמנם הבית הזה היה קטן מהכיל את חולי העיר אשר רבו יושביה, מיום ליום, וסדרי הנקיות לא היו יכולים להשמר כראוי. אשר על כן בשנת 1805, כאשר התעוררו גדולי העיר לבנות בית בקור חולים חדש, הרים הקיסר החסיד הזה שלשת אלפים רו"כ ליסוד הבנין. ובשנת 1806 פקד לתת מאוצר המדינה 2500 רו"ס כל שנה לצורך הוצאות הבית.

ינואר, 2018: חגיגות יום נחלת הכלל וחנוכת אתר התוכן החדש של פרויקט בן-יהודה

ינואר 17th, 2018

ב- 1 בינואר חגגנו בפרויקט בן-יהודה את יום נחלת הכלל, היום שבו על פי חוק פוקעות זכויות יוצרים ויצירות הופכות נחלת הכלל. במסגרת זו העלנו לאתר הפרויקט פרוזה מאת ישראל זרחי, שירה מאת יעקב שטיינברג, מאמרים מאת פישל לחובר, ורומן של טאגור בתרגום פסח גינזבורג — כולן הפכו לנחלת הכלל השנה.

ינואר השנה היה חגיגי באופן מיוחד, כיוון שלאחר 18 שנות פעילות, חנכנו אתר תוכן חדש לפרויקט בן-יהודה באירוע שהתקיים באוני' ת"א. האירוע כלל הרצאות מאת פרופ' מיכאל גלוזמן, מהחוג לספרות באוני' ת"א; אסף ברטוב, עורכו המייסד של הפרויקט; וד"ר רונן סוניס מהמחלקה לתרגום באוני' העברית בירושלים. הערב כלל גם אתנחתא מוזיקלית מאת המוזיקאית והמלחינה יסמין אבן, אשר שרה שירי משוררים, וכן את החלק המרגש תמיד, "מתנדבי הפרויקט חולקים חוויות אישיות". השנה שיתפו בחוויות אישיות גם משפחות שתרמו לפרויקט רשות פרסום ליצירות שעודן מוגנות בזכויות יוצרים: פרופ' נורית גוברין, אשר תרמה לנו רשות פרסום לכתבי אביה, ישראל כהן, וכן לכתביה שלה; ד"ר דן אלמגור, אשר תרם לנו רשות פרסום לכתבי אביו, זאב אלבלינגר, וכן לכתביו שלו; אילת נגב, אשר תרמה לנו רשות פרסום לכתבי אימה, רחל נגב; ואידה צורית מגד, אשר תרמה לנו רשות פרסום לכתבי בעלה, אהרן מגד.

לטובת כל מי שלא עלה בידו להגיע לערב, אנו שמחים להגיש למטה תשעה צילומי וידאו מחלקי הערב השונים. כל הסירטונים הועלו לערוץ היו-טיוב של הפרויקט וזמינים יחד גם תחת רשימת הצפייה הזו, למעוניינים לצפות בהם ברצף.

אנו מודים מקרב לב לידידי הפרויקט, פרופ' מיכאל גלוזמן, ד"ר רונן סוניס, והמוזיקאית יסמין אבן, אשר הופיעו בערב בהתנדבות מלאה; לכל המשפחות שתרמו לנו רשות פרסום לאורך השנים, ובמיוחד לאלה שהשתתפו באירוע באופן פעיל, פרופ' נורית גוברין, אילת נגב, אידה צורית מגד וד"ר דן אלמגור; ולכל המתנדבים המספרים שלנו על שחלקו מחוויות ההתנדבות ועושים עבודת קודש לטובת הציבור. תודה מיוחדת גם לאסף ארנרייך על ציוד הצילום, לואדים סיגלוב על הצילום והעריכה, ולפקולטה לרפואה באוני' ת"א, אשר תרמה לנו את השימוש באולם. אחרונים חביבים, אנו מודים למתנדבי ותומכי הפרויקט, שהגיעו מכל קצוות הארץ כדי לחלוק איתנו את הערב המיוחד הזה, וגם לאלה שלא עלה בידיהם להיות איתנו ותומכים בפרויקט לאורך שנות פעילותו. הערב הזה מוקדש לכולכם, כהוקרה על תרומתכם לשימור היצירה העברית בפרויקט בן-יהודה.

שלכם,

שני אבנשטיין וצוות הפרויקט.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

  1. פרופ' מיכאל גלוזמן, מהחוג לספרות באוני' ת"א, על הכלכלה של ברנר: 
  2. אסף ברטוב, עורכו המייסד של הפרויקט, על חידושים בפרויקט וחנוכת האתר החדש: 
  3. פרופ' נורית גוברין, מהחוגים לספרות ותקשרות באוני' ת"א, על פרויקט בן-יהודה בנימה אישית: 
  4. "מתנדבים מספרים", בהשתתפות צחה וקנין, נועה הורן, בני סורקין, ענבר זמיר, אביבה רוזובסקי ודניאל פריש: 
  5. אילת נגב, על מתן רשות פרסום לכתבי רחל נגב: 
  6. אידה צורית מגד, על מנת רשות פרסום לכתבי אהרן מגד: 
  7. ד"ר דן אלמגור, על מתן רשות פרסום לכתבי זאב אלבלינגר ואלמגור: 
  8. המוזיקאית יסמין אבן בשירי משוררים: 
  9. ד"ר רונן סוניס, מהמחלקה לתרגום באוני' העברית בירושלים, על שלונסקי כמתרגם: 

 

 

 

אוסף בולים תמורת האיליאדה

אוקטובר 5th, 2017

המחנך יאנוש קורצ'אק השיב למכתבי קוראים של עתון הילדים שלו ("מאלי פשגלונד"), והנה תשובה קצרה לאספני בולים שביקשו שייכתב משהו על בולים:

למאספי בולי דואר.
מר יון הבטיח, כי ילך לעשר חנויות, שבהן נמכרים בולים, ויספר.

– ואם מישהו יכתוב בענין על האלבום שלו, נדפיס.

– אני הייתי בקי קצת בבולים, אולם לפני 35 שנים. אז היתה המודה קנדה עם הבונה ומצרים עם פירמידות – לא כן עתה.

– הרבה בולים הפסדתי אז בקוּקסוֹ, הרבה הוציאו במרמה מתחת ידי, ובאחרונה החלפתי ברחוב שוויאֶנטוקשיסקה את כל האַלבום באיליאס של הומירוס.

(תרגם מפולנית דב סדן. אנו מודים למשפחת סדן על הרשות להגיש לציבור את כתביו.)

בריינין במופע פאסיב-אגרסיב

אוגוסט 27th, 2017

למבקר והסופר העברי ראובן בריינין אין סבלנות למבקרים, וגם לא לרוב הקוראים.  ברשימה "במקום הקדמה", שהקדים לכרך א' של כל כתבי ראובן בן מרדכי בריינין: ישנים וגם חדשים, הוא מטיח את ספרו בפנינו באופן שהיום היינו מכנים פאסיבי-אגרסיבי:

בִּמְקוֹם הַקְדָּמָה

את הדברים שרציתי, ושהייתי אולי גם מחויב, להקדים לספרי זה הנני משאיר בשביל הקדמתי לאחד החלקים הבאים.

מצב בריאות גופי ומעמד רוחי בשעה זו, שעת גמירת ספרי בדפוס, אינם מרשים לי לכתוב את ההקדמה הדרושה אולי במקום זה. ואולי דוקא במקום זה ובשעה זו אין שום הקדמה נחוצה כלל. הרי הספר כמו שהוא לפניכם, קוראי החביבים.

אותה ההקדמה שרציתי בעצמי לכתוב, ובאותה צורה שעלתה במחשבתי, יהיה אולי מקומה היותר נכון דוקא בהכרכים הבאים.

להמבקרים, אשר יבקשו בכרך זה את החסרונות שבמאמרי הבקורת שלי, הנני מרשה לי להעיר את אזנם, כי בל ימהרו לעשות מלאכתם זאת בטרם אשר יהיו מונחים לפניהם הכרכים הבאים, המוקדשים להבקרת הספרותית (אם בכלל נוהגים הם לקרוא מקודם את דברי המבוקר ואחר-כך לשפוט עליו), כי יכול אנכי להבטיחם כבר בזה, שבהכרכים הבאים ימצאו מקורות יותר עשירים ויותר רחבים לחסרונותי במדת הבקורת שלי; ולמה להם, לבני אומנותי, להסתפק במועט, במדה זעומה, של חסרונותי במקצוע הבקורת, אם נתּנה להם היכולת לשאוב במלוא חפנים מאוצר שגיאותי וזדונותי, מגרעותי וחסרונותי. כמובן, זו היא רק בקשה קטנה, מין הצעה ספרותית של חבר, ואין זו מחייבת כלל את החברים המבקרים להיות סבלנים באמת ולהמתין במשפטם עד אשר יהיה כל התוצר בידם; עוד יותר: אין הם מחויבים כלל לקרוא גם את ספרי זה, אם משפטם עלי כבר נכון בידם. עם חבר, עם אחד מבני האומנות, אין נוהגים נמוסים יתרים.

להקוראים – אין לי שום בקשה, ולא אבוא לפתּותם בדברים ובהבטחות. אם ימצאו חפץ בספרי – יקראו להנאתם או לצרכי רוחם הם; ואם לא ימצאו חפץ בספרי – אז אין לי חפץ גם בהם. כל ספר וספר מושך אליו, אם באופן זה או באופן אחר, אם בדור זה או בדורות הבאים אחריו, את הקוראים שבשבילם הוא נוצר; ואין על המחבר לעמוד על פתח ספריו ולפתּות את הקוראים העוברים על פניו, כי יכנסו פנימה. אולי טוב לשניהם, גם להמחבר וגם להקוראים, כי יעברו איש על פני רעהו ולא יתודעו זה לזה מקרוב.

[…]

ראובן בריינין

ניו יורק, י"ח תשרי, תרפ"ג

לשאר כתבי בריינין בפרויקט בן-יהודה.