סמולנסקין מתאר סחר בנשים

בסוף המאה ה-19 כתב פרץ סמולנסקין, בספרו "גמול ישרים" יומן, כביכול, של נערה שהמירה דתה, ואחר כך התאבדה. וכך כתבה ביומן הנערה, שאמה מתה בעודה פעוטה, ואביה נישא בשנית.

עתה אבין שורש דבר מדוע פִזרה אשת אבי כסף רב למען תת חפצי להוסיף בלמודים, ועוד תוסיף בחסדה להביא דעת בלבי, ואדע את אשר לא תדענה כל בנות ישראל; מורים חדשים יבואו לרגעים לחדרי, מורים ממרום עם הארץ, והמה יקרבוני בתתי הכוס על ידם, גם ישפילו ערכם להעביר ידם על חלקת לחיי, דעת יביאו בלבי, דעת הרבה את אשר לא תדענה יתר בנות ישראל. מה נעים גורלי ואני אמרתי כי יתומה עזובה הנני, בעת אשר מרחמים רבים לי, מהללים ומשבחים ניבי וברק עיני, חן שפתותי וגם עלומי לצדקה יחשבו לי, ומי יודע אם לא גם מנשיקות פיהם כאם רחמניה ינשקוני, ומה לי עוד? וכל אלה מידך לי, אשת אבי, היְרֵאה את אלהים, האשה הצנועה, תפארת ליודעיה. הנה אבין מזִמתֵך בת תוֹפת! שפחה דרושה לך, שפחה יפה ויודעת טוב טעם, שפחה אשר לא יבוֹשוּ לקחת הכוס מידה אצילי הארץ, כי על כן פזרת כסף להביא דעת בלבי ושכל טוב בשפתי, פֵּאַרְתְּ את עוֹלָתך בכל פאר בטרם הקרבת אותה לאליל הזִמָה. הוי בת שטן! אל בור החלאה תהדפיני, תעוררי חרפה ממאורתה, למען כסות בה פני זְעוּמַת נפשך בקנאך קנאתך בה.

בעברית של ימינו: אשת אבי מטפחת את השכלתי, נוהג יוצא דופן באותה קהילה יהודית. בדרך כלל לימדו רק את הבנים. המורים, והם הטובים שבבעלי המקצוע, מבינים את הרמז, והם מרשים לעצמם לעשות מה שקרוי היום "הטרדה מינית". ואיך ידועה ומוכרת אשת אבי? אשה צנועה ומסורה לבעלה. ולמה היא מפזרת כסף על לימודיה של הנערה? כדי לעשותה "נערת ליווי" לעשירים.

כנראה שכבר היו דברים מעולם, וגם בקהילות דתיות במזרח אירופה.

Leave a Reply