Posts Tagged ‘מופע’

הופעה נוספת של יהודה עצבה מספר את "ספר הקבצנים" של מנדלי מו"ס

יום ראשון, נובמבר 9th, 2008

המלצתי כאן בזמנו על מופע שבו מספר הסיפורים יהודה עצבה מספר את "ספר הקבצנים" של מנדלי מוכר-ספרים. תוכלו לקרוא עוד כמה מלים על התרשמותי מהמופע ברשומה ההיא.

מי מכם שמעונין ליהנות מהמופע, יוכל לעשות זאת במועד נוסף: 27 בדצמבר 2008, בשעה 21:00 בתיאטרון החאן בירושלים (כדאי להקדים בכחצי שעה, כדי להספיק למצוא את המקום, לחנות, לרכוש כרטיס, וכו').

(אם ידוע לכם על מופע או ביצוע של חומרים ממאגר היצירות, נשמח לשמוע ולהשמיע, כאן ביומן הרשת; כתבו אלינו)

יהודה עצבה מספר את "ספר הקבצנים" של מנדלי מוכר-ספרים

יום רביעי, אפריל 9th, 2008

אמש באתי לתיאטרון החאן לשמוע את מספר הסיפורים יהודה עצבה מספר את "ספר הקבצנים" של מנדלי מוכר-ספרים. הטקסט המקורי ארוך למדי, ומכיל הרבה סיפורים על הרבה דמויות, ולכן עיבד אותו עצבה לנוסח מקוצר יותר, אך הקפיד לשמור על לשונו של מנדלי ועל סגנונו המיוחד. הסיפורים, הנשזרים זה בזה בחֵן, היו מרגשים ומבדחים חליפות. נהניתי מאוד.

בעת שעיבד את הטקסט למופע, נעזר עצבה במהדורה האלקטרונית של ספר הקבצנים (ר' קישור לעיל) שבמאגר היצירות של פרויקט בן-יהודה, וכך נודע לי על המופע שהוא מתכנן. בעיני, עצבה מוכיח שליחם של הטקסטים הללו לא נס, ומדגים את עושרו של האוצר המוזנח שלנו, קנין הציבור שברובו אינו מוכר לציבור.

למעונינים, יש הופעה נוספת ביום ששי הקרוב, אחד-עשר באפריל, ב"בית גבריאל" שלחוף הכינרת, בשעה אחת-עשרה בבוקר.

(אם ידוע לכם על מופע או ביצוע של חומרים ממאגר היצירות, נשמח לשמוע ולהשמיע, כאן ביומן הרשת; כתבו אלינו)