תגית: משפחה

  • יוסף זליגר, תקוה זליגר-שריג, יוסף שריג – שלושה דורות יוצרים

    הקדמה מאת מתנדבת פרויקט בן-יהודה, נאוה בת-צו"ר מכל נושאי ההתנדבות בפרויקט בן-יהודה (פב"י), החביב עלי ביותר הוא השגת "רשות פרסום" מיורשי היוצרים שטרם פגו הזכויות על יצירותיהם. כי תחת נושא זה כל משימה שונה מחברתה, וכל אחת בדרכה מזמנת מיפגשים, מקומות ואנשים, מפתיעים ומעשירים. כך, פב"י זכה בפרס יגאל אלון על מעשה מופת-חלוצי-חברתי לשנת 2014.…