לוגו
שוב ד"ר אדלר (30 בנובמבר 1898)
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

1


הרב הלונדוני אדלר, שהדיקלומים הצבועים שלו נגד הציונות כבר ידועים, שוב השמיע את קולו. הוא מנצל למטרה2) זו לרעה את במת בית־הכנסת של צפון־לונדון, שמעליה דרש דרשה של שבת, המלאה וגדושה התקפות שפלות, דיבות וסילופים. נוסף לכך הפך אותו מוקיון כדרכו את העיניים, הטעים את הפאטריוטיות שלו, של מתאזרח מקרוב בא, פירש פסוקים מן התנ“ך פירוש מסולף, וכל התכבוסת הנאלחת הזאת פורסמה בשם “ציונות דתית נגד ציונות מדינית”. כי מבחינה דתית אמיתית לא זו בלבד שאין לטעון כלום נגד תנועתנו, אלא היא ראויה להתמסרות מלאה, דבר זה כבר הוכח בשלמות ולחלוטין על־ידי גילויי־הדעת המוסמכים והדוגמה הפעילה של האדוקים ביותר בין יראי־השמים, כפי שהיה הרב מוהליבר3) שלנו הבלתי־נשכח. אישיות בעלת סמכות ללא ערעור, הרב הראשי של לונדון ד”ר גאסטר, נמנה על מנהיגי תנועתנו. אין זו איפוא אלא חוצפה, אם אדלר מופיע כחוכר האחד־ויחיד של עיקרי הדת היהודיים. כי הוא נותן את עצמו לניצול על־ידי כנופיה, שתנועתנו העממית הבריאה היא לה כקוץ בעיניים – דבר זה לא מפליאנו עוד. לשחרר את היהדות מהשפעתם של4) אנשים כאלה, זו תהיה בוודאי לאחת מזכויותיה הבלתי־נשכחות ביותר של הציונות. להיכנס בפרטים המפורטים של אותו פּטפּוט אדלראי ולסתור אותם בזה אחר זה, אין אנו חושבים שכדאי הטורח. ראשית, הריהו חוזר כאן על כל ההבלותות הישנות שלו שכבר הביאון5) עד לאבסורד. שנית,היתה ההנמקה מצדנו עלולה לעשות רושם, כאילו אנו מתייחסים לדבריו ברצינות. הוא ניסה לנקום את נקמתו ונקמת האנשים העומדים מאחוריו בעד נאומו של ד"ר הרצל באיסט־אֶנד הלונדוני נגד רבני־המחאה ובאנקאי־המחאה.6) השאלה היא רק עד מתי ירשה הציבור גדול של הקהילה, המשלם משכורתו של האדון אדלר, לנצל עוד לרעה את במת בית־הכנסת למטרותיה של כנופיה קטנה וחבלנית.
  1. הופיע בראשונה ב“די ואֶלט” שנה ב‘, גל’ 48, עמ' 7 – 8, מ־2 בדצמבר 1898 בשם Wieder Dr. Adler, בחתימת Z. כתב־היד, בכתב ידו של הרצל, נשתמר באוסף רוזנברגר שבארכיון הציוני המרכזי. השם המקורי היה Dr. Adler und andere Gegner (ד"ר אדלר ויריבים אחרים). אחר־כך מחק הרצל את המלים: und andere Gegner והוסיף את המלה Wieder (שוב) לפני שמו של ד“ר אדלר. התאריך נרשם לפי כתב־היד של הרצל והוא מופיע גם ב”די־ואֶלט“. על הרב אדלר בלונדון ראה גם לעיל, במאמר ”הקונגרס הבאזלאי", הערה 8.  ↩

  2. כאן נמחק בכתב־היד: לא־אצילה (Unedeln)  ↩

  3. במקור “מוהילבר”, צ“ל ”מוהליבר“ ־ הערת פב”י  ↩

  4. כאן נמחקו בכתב יד המלים: Lϋgner and… (שקרנים ו…)  ↩

  5. ב“די־ואֶלט” הושמטה המלה: oft (תכופות) המופיעה בכתב־היד.  ↩

  6. כאן נמחקה בכתב־היד הפיסקה: Eines vergisst der Kanzelheuchler. Dr. Herzl ist kein gemieteter Vertreter, wird fur seine Reden und Schriftte nicht bezahlt und… (דבר אחד שוכח הדרשן הצבוע. ד"ר הרצל אינו נציג שכיר, אין משלמים לו בעד נאומיו וצעדיו…)  ↩