מהו הפרויקט? מי אנחנו? FAQ | קישוריוֹת

 רוצים לעזור? | דף אזכורים בתקשורת | דף תודות

ליומן הרשת | | הצג/הסתר "מה חדש"

עיצוב לוגו: עזרי טרזי

Google
WWW benyehuda.org

שימו לב: החיפוש נעשה בטקסט ככתבו; טקסט מנוקד יימצא
 רק אם תקלידו בניקוד מלא ומדויק!  (המגבלה היא של גוגל)


מה חדש? [אוגוסט 2014]  הסתר

(ראו גם עדכונים קודמים)

יצירות חדשות במאגר

שם המחבר

פרוזה: האחוה; אגדת ההיכל; מיומונה של ירושלמית אירה יאן [חדש]
שירה: (אמור לאמהות ולאבות); שלג בירושלים; שיר של סתו; עשית לי עיר של זהב; אם תתן לי אהבה אחת; מה הספרים; הרשות נתונה; אמי, עכשיו; ראיתי אשה נוסעת; אני רוצה לומר לך; עקדה; כבשים בשמים וגם אני; משוררת היא נערה; ביקור בגרמניה 1973; נותרתי לזכור; סופר, היה עושה משהו; טיול להיכלי האמנותוהתרבות; עכשיו אולי; גן נעול; (ראיתי סרטון); חיים מודרניים; זכרך עמי; דורות של נדונים; אני חושבת עליך; מה מנסה היא רחל נגב [חדש]
שירה: קינה על מות חותנו הרב דודפינצי; קינה על מות ר' מנשה חפץ; על מצבת אחותו לאברהחנה לוצאטו; חיי רועים; שיר ידידות לכבוד ישראלגדליה קזיס; שירי חנוכת הארון משה חיים לוצאטו
שירה: הפרח ביד; מן-החוף; יש נתיב פה לאיש; ליל חניתה; ההלך; למשורר; קול; להתם; פה פורחים אילנות; שמש עם גשם; פתחו הדלת; מכרה היה לנו...; וידוי במשמר; מן-הלילה; לחוזרים; תפילה; בהידום מרחקים; חג; הערב; בשובי; בהמות הגלים; פגישה; כרם היה לידידי; לרע; כוכב-בית; עלי התאנה רועשים; אכן מוזרות פגישותינו...; בסתר רעם; זכר לילה משה בסוק
שירה: לרבי יוסף (אבו עמר) בןמאתקה; לרבי שלמה (אבו איוב)אלמעלם יהודה הלוי
מחזה מתורגם: נתן החכם / גוטהולד אפרים לסינג
אברהם בר גוטלובר
מחזה מתורגם: יוליוס קיסר [מערכה ראשונה]
מאמר:
לכינוסה של האגדה

חיים נחמן ביאליק
מאמר: החידוד במדרש הכתובים
תרגום: ספרי הזכרונות לסיר משה מונטיפיורי ורעייתו יהודית
ישראל חיים טביוב
מאמר: הנאמן (לדמות דיוקנו של ביאליק) יוסף חיים ברנר
מאמרים: על האיחוד; איחוד של פירוד; מתוך מועקה נפשית; לחברי ברוח המנוצחים אהרן דוד גורדון
מאמרים: להחיות רוח שפלים; העיט על הפגרים; דעת יחיד; אתחלתא: מבוא; הלויה; אתחלתא: פרק אחד עשר: הפוגרום הראשון בירושלם מרדכי בן הלל הכהן
מאמרים: אגרת העליה; עת לעשות דוד בן-גוריון
עיון: תולדות ישראל: חלק שביעי: מוצא דבר; תולדות ישראל: דור ר' אמי ור' אבהו. קסרי. זאב יעבץ
עיון: ראשית השירה הספרדית דוד ילין

    

תרגום

זכרונות, יומנים, ומכתבים

מאמרים, עיון ומסות

פרוזה

שירה ודרמה

כל התרגומים

תרגומי נחום סוקולוב
תרגומי בלומה ביינאשוויץ (שרה הירש)

תרגומי רחל (יוצרים שונים)


בפיתוח

תרגומי שאול טשרניחובסקי (יוצרים שונים)

תרגומי י"ל גורדון (יוצרים שונים)
תרגומי גנסין (יוצרים שונים)
תרגומי דרויאנוב (יוצרים שונים)

תרגומי טביוב (יוצרים שונים)

תרגומי דוד פרישמן (יוצרים שונים)

© תרגומי אברהם רגלסון (יוצרים שונים)

תרגומי חיים נחמן ביאליק (יוצרים שונים)
תרגומי אברהם סולודר (פרוג; לרמונטוב)
תרגומי שמואל ליב ציטרון (יוצרים שונים)
© תרגומי אברהם לוינסון (יוצרים שונים)
תרגומי שלמה רובין (יוצרים שונים)
תרגומי איסר יוסף איינהורן (קרלייל)

תרגומי שמואל יוסף פין (יוצרים שונים)
תרגומי יהושע פרידמן (ורגיליוס, הורטיוס, אובידיוס)
תרגומי משה גליקסון (פילוסופיה)

תרגומי שמואל ליב גורדון (יוצרים שונים)
תרגומי בר טוביה (יוצרים שונים)
תרגומי א"ד מרקסון (יוצרים שונים)
תרגומי זאב ז'בוטינסקי  (יוצרים שונים)

© תרגומי אביגדור המאירי (יוצרים שונים)

תרגומי הרמן רקנדורף (הקוראן)

© תרגומי שלמה שפאן (יוצרים שונים)

תרגומי קלמן שולמאן (יוצרים שונים)

תרגומי עזריאל נתן פרנק (יוצרים שונים)

תרגומי שמעון ברנפלד (א' ברנשטיין)

© תרגומי שושנה שרירא (אוסטן, ג'יימס)

תרגומי פסח קפלן (יוצרים שונים)

מתרגמים שונים (יוצרים שונים)


אפל, יהודה ליב
אלפס, בן-ציון
בלקינד, ישראל
בריינין, ראובן

גוטלובר, אברהם בר (מהללאל)
חצקביץ', ישראל (י. אדם)

ילין, דוד

© יקותיאלי, יוסף

לבונטין, זלמן דוד

© כרמי, זאב

© מטלון, יבנאל

© מטלון, לנדה

© זכרונות יחזקאל קוֹטיק (תרגמו רחל קרונה ודוד אסף)

מכתבי אבשלום פיינברג

שלוש, יוסף אליהו

זכרונות יצחק שריון

זכרונות עדינה שריון (מגילת העיר העתיקה)

כל המאמרים

ארלוזורוב, חיים

גנסין, אורי ניסן

שץ, צבי


בפיתוח

אהרונוביץ', יוסף
אחד העם  (אשר גינצברג)
איילבום, מנחם מנדל
אילנאה, אליעזר יצחק (שינבוים)

אליהשווילי, נתן
אפשטיין, זלמן
בוים, מנחם מנדל (מקאמיניץ)

ביאליק, חיים נחמן

בילינסון, משה

© בן-גוריון, דוד

בן-יהודה, אליעזר

© בסוק, משה

בר טוביה (שרגא פייבל פרנקל)

ברדיצ'בסקי, מיכה יוסף
בריינין, ראובן

ברנפלד, שמעון

ברנר, יוסף חיים

גורדון, אהרון דוד (א"ד גורדון)
גורדון, שמואל ליב (של"ג)

גליקסון, משה יוסף
דיינארד, אפרים גרשון
דרויאנוב, אלתר אשר אבא
הכהן, מרדכי בן הלל

הרצל, תיאודור

ויתקין, יוסף

ז'בוטינסקי, זאב (ולדימיר)
זוטא, חיים אריה

זליגר, יוסף הלוי
טלר, צבי אלעזר

טביוב, ישראל חיים

טשרניחובסקי, שאול

ילין, דוד

יעבץ, זאב

יפה, צבי הירש

© כהן, ישראל

© כ"ץ, בן-ציון

כשדאי, צבי

לבונטין, זלמן דוד
לוין, שמריהו

לוינסקי, אלחנן ליב

© לוינסון, אברהם
לונץ, אברהם משה

לוצאטו, משה חיים

לוצאטו, שמואל דוד (שד"ל)

ליליינבלום, משה ליב (מל"ל)

מאנה, מרדכי צבי
מרקסון, אהרן דוד

סוקולוב, נחום
סמולנסקין, פרץ

פרישמן, דוד

פרנק, עזריאל נתן

פרץ, יצחק ליבוש

צ'רנוביץ (טשרנוביץ), שמואל
ציטרון, שמואל ליב

רובין, שלמה
ריבלין, יוסף
רילף, יצחק

© רגלסון, אברהם
שהם, מתתיהו

שולמאן, קלמן

© שטיין, אברהם שמואל (א.ש. שטין)

שטרן, אברהם ("יאיר")

שיין, אליעזר
© שפאן, שלמה

כל הפרוזה

ביאליק, חיים נחמן

בן-ציון, שמחה (שמחה אלתר גוטמן)

ברזילי, יהושע (איזנשטט)
ברנדשטטר, מרדכי דוד
חצקביץ', ישראל (י. אדם)

יאן, אירה
לואידור, יוסף

מאפו, אברהם
מנדלי מוכר ספרים (שלום יעקב אברמוביץ')
מידניק, אליהו

פוחצ'בסקי, נחמה
פיארברג, מרדכי זאב

שלום עליכם (שלום נחומוביץ' רבינוביץ')
שץ, צבי


בפיתוח

אלפס, בן-ציון
בוקי בן-יגלי (י"ל קצנלסון)

בן-אביגדור (א"ל שלקוביץ)

ברדיצ'בסקי, מיכה יוסף

ברנר, יוסף חיים

ברשדסקי, ישעיהו (דומשביצקי)

גורדון, יהודה ליב (יל"ג)

גנסין, אורי ניסן
דוליצקי, מנחם מנדל

דיזנגוף, מאיר

הכהן, מרדכי בן הלל

© המאירי, אביגדור

הרצל, תיאודור (בנימין זאב)

זוטא, חיים אריה
זילברבוש, דוד ישעיהו

זליגר, יוסף הלוי

טלר, צבי אלעזר
לבונטין, יחיאל (חושי הארכי)
כהנובסקי, שמואל נחום

מרקסון, אהרן דוד

סוקולוב, נחום

סמולנסקין, פרץ

פונר, שרה פייגה
פרידברג, אברהם שלום

פרישמן, דוד

פרנק, עזריאל נתן

פרץ, יצחק ליבוש (י"ל פרץ)

קפלן, פסח

© רגלסון, אברהם
שולמאן, קלמן
© שטיין, אברהם שמואל (א.ש. שטין)

שטיינברג, יהודה

© שפאן, שלמה

© שרירא, שושנה

כל השירה

ביאליק, חיים נחמן

בן-ציון, שמחה (שמחה אלתר גוטמן)

גנסין, אורי ניסן

לבנזון, מיכה יוסף הכהן (מיכ"ל)
לוין, אלתר (אסף הלוי איש ירושלים)

מורפורגו, רחל

© רגלסון, אברהם

רחל (רחל בלובשטיין)


בפיתוח

אבן גבירול, שלמה בן יהודה (רשב"ג) 

אבן כלפון, יצחק
אבן עזרא, אברהם
(ראב"ע)

אבן עזרא, משה (רמב"ע)

אלחריזי, יהודה

אימבר, נפתלי הרץ

ארלוזורוב, חיים
בנבנשת, וידאל

© בסוק, משה

גולדפאדן, אברהם

גורדון, יהודה ליב (יל"ג)

גורדון, שמואל ליב (של"ג)
דוליצקי, מנחם מנדל
ז'בוטינסקי, זאב (ולדימיר)
זליגר, יוסף הלוי
חצקביץ', ישראל (י. אדם)

טביוב, ישראל חיים

טלר, צבי אלעזר

טשרניחובסקי, שאול

יהודה הלוי (ריה"ל)

לבנזון, אברהם דב בר מיכלישוקר הכהן בן חיים (אד"ם הכהן)

לוצאטו, אפרים

לוצאטו, משה חיים (רמח"ל)

לוצאטו, שמואל דוד (שד"ל)

לטריס, מאיר הלוי

לרנר, יעקב

מאנה, מרדכי צבי
מולדר, שמואל ישראל

© מר (מוהר), יחיאל

© רחל נגב

משוררי אלג'יריה

משוררי ספרד ופרובאנס

סולודר, אברהם

עמנואל בן שלמה הרומי
פרוג, שמעון שמואל

פרישמן, דוד

צוקרמנדל, שמשון
שבזי, שלום
שהם, מתתיהו 
שולמאן, קלמן

שטרן, אברהם ("יאיר")

שמואל בן יוסף הנגיד
שץ, צבי


בשאלות, תגובות, והתנדבות – ראו מהו הפרויקט, בקרו ביומן הרשת, או כתבו אלינו.

 

עדכון אחרון: 2.8.2014

תודה למועצת הפיס לתרבות ולאמנות

על תמיכה במערכת ניהול המתנדבים של הפרויקט

מועצת הפיס לתרבות ולאמנות