רקע
משה אלעזר אייזנשטדט
משה אלעזר אייזנשטדט
(1869‏-1943)
רבה של סנקט פטרבורג בשנים 1909–1918, פעיל חברתי וכותב בכתבי עת


l פרוזה

 

מחיי בני ליטא

ווארשא: בן אביגדור, תרנ"ג

a מאמרים ומסות

 

דברים אחדים: לתועלת שפתים

ברלין: צבי הירש איטצקאווסקי, תרנ"א

v עיון

 

בשובי אל ארץ מולדתי: ציורים ותמונות

נויארק: דפוס היידישע גאזעטטען, תרנ"ג

s יצירות מתורגמות

 

ראשית מעשה הדפוס בישראל / דניאל חוואלסאן (מרוסית)

ווארשא : לעווינסקי, תרנ"ז 1897

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של משה אלעזר אייזנשטדט

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

ראשית מעשה הדפוס בישראל / דניאל חבולסון

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של משה אלעזר אייזנשטדט

הקלידו

הגיהו