על העמותה למחשוב ספרות עברית

בשנת 2004, הוקמה עמותה רשומה לשמש ישות רשמית לייצוג ותמיכה בפרויקט, בשם עמותה למחשוב ספרות עברית (ע"ר). עיקר עיסוקה של העמותה הוא בגיוס תרומות עבור תפעולו השוטף של הפרויקט, יצירת שיתופי פעולה עם ארגונים הקרובים ברוחם לרוח הפרויקט והובלת מיזמים התומכים בפעילות הפרויקט ומעצימים אותה. בעמותה פעילים מתנדבים ותיקים של הפרויקט והחל משנת 2019 אנו מעסיקים עובדת אחת (הודות למענק נדיב). נכון לינואר 2019, חברי העמותה הם:

  • שני אבנשטיין, יו"ר הוועד המנהל
  • אסף ברטוב, חבר הוועד המנהל
  • מלי אקסלרוד, חברת הוועד המנהל ומזכירת הוועד
  • אמיר ברטוב, גזבר
  • נורית גל רכס, ועדת ביקורת
  • דרור אייל, ועדת ביקורת