היוצרים הנקראים ביותר

היוצרים החדשים ביותר

יוצר/ת בהפתעה
גרשון שופמן
לדף היוצר
גרשון שופמן (1880‏-1972)
סופר עברי בן דור התחייה. חתן פרס ביאליק ופרס ישראל.

יצירותיו הנקראות ביותר

  1. הַניה (פרוזה)
  2. ילד זר (פרוזה)
  3. בשרב (פרוזה)
  4. השופט (פרוזה)
  5. בבית זר (פרוזה)
יצירה בהפתעה

תד

        עד אנה ינאצוני {במ' יד:יא}


         אִם לֹא בְלֵב בָּר

         שָׁמַרְנוּ רְחָבָה1 2

         מַסְטִין יִתְגַבַּר3

         וְתֻוגְדַּל חוֹבָה4


  1. 1786  ↩

  2. 1787  ↩

  3. 1788  ↩

  4. 1789  ↩

מה חדש?

יצירות ויוצרים חדשים באתר, אירועים, סרטונים, וחדשות.

נסיה שפרן

זכרונות ויומנים: פֶגֶ'ה

יוסף אלמנצי

שירה: לכבוד ידידי החכם והנבון נעים זמירות ישראל כמה"ר; א. בן יכבד אב; ב. לכבוד מורי ורבי חכם ונבון מהנעלבים ואינם עולבים. עושה צדקה ומשפט כמוהה"ר ישראל קוניאן זצ"ל; ג. לכבוד החכם המשורר והרופא כמוהר"ר שבתי חיים מריני זצוק"ל אב"ד ק"ק פאדובה; ד. לכבוד החסיד והענו השמח בחלקו גם כי עני הוא הגאון מופת הדור והדרו כמוהר"ר יעקב חזק זצו"קל אב"ד ק"ק פאדובה; ה. לכבוד איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע יושב ולומד בחברת שוקדי דלתות תורה בק"ק פאדובה כמה"חר יעקב חי לוצאטו זצ"ל אשר נאסף אל עמיו בן תשעים שנה בשנת התקפ"ח; ו. ביום חרון אף ה', יום הלקח ארון האלהים מקרב מחנה מודינא ה"ה הרב המופלא וכבוד ה' מלא כמוהר"ר מזל טוב מודינא זצוק"ל מ"ץ בעירו, והשאיר אחריו ברכה, בנו יחידו חכם לבב ואמיץ כח כמהח"ר דוד זכות נר"ו; ז. מי לנו גדול כ משה מנדלסון אשר ידעתו החכמה פנים אל פנים? מי כמהו מורה השארות הנפש בפידון שלו אשר אין ערוך אליו? מי כמהו יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמיענו אותה? וענתה השירה הזאת לפניו לעד; ח. לכבוד הכהן הגדול מאחיו אשר הושׁם על ראשו כתר הרבנות ומלא את ידו בק"ק טארנופול לרעות ביעקב עמו ובתבונות כפיו ינחם ה"ה החכם השלם מופת הדור והדרו כמוה"רר שלמה יהודה כהן רפאפורט כר"ו; ט. לדורש טוב לעמו המאיר על הארץ שמש החכמה והמוסר בספרים המלאים כל טוב ומצא חן ושכלּ טוב בעיני אלהים ואדם ה"ה ידידי היקר כמה"ר יום טוב ליפמן צונץ בעיר ברלין; י. לידידי המפואר החכם והמשורר כמה"ר יום טוב ליפמן צונץ לּמען ישים כל מגמתו לעשות שירים משירים שונים הנחמדים והנעימים במדה במשקל ובמשורה כמשפט בני איטליא, ואשא את שמו על שפתי השיר לתהלה ולשם ולתפארת; יא. לידיד נפשי לנעים זמירות ישראל לשד"ל על ספרו כנור נעים; יב. בהקריבי תולדות רמח"ל מפאדובה לידידי כרע כאח לי החכם והנבון הגואל משחת חיי שפת כנען בקרב ישראל עמו כמה"ר שמואל דוד לוצאטו, אמרתי כבד אכבדהו ועליו תטוף מלתי; יג. אשירה נא לידידי החכם והנבון ולכל תכלית הוא חוקר כמה"ר שמואל דוד לוצאטו ביום חתונתו עם (אחות אשתו בלהה נ"ע) הבתולה המהללה חכמת לב ויראת ה' מרת לאה סגרי מעיר טריאסטי בשנת והוא כחתן יוצא מחפתו לפ"ק; יד. לאוהבי כמ"ר ישראל דיל ויקייו ביום חתונת בתו הבכירה חכמת לב ומהללה עם הבחור יפה תאר ויפה מראה כמ"ר מרדכי שוסטר כ"ץ; טו. ביום חתונת אוהבי הנחמד כמ"ר יעקב צבי טריאסטי עם הבתולה המהללה יפת תאר ויפת מראה מרת פאני מונטלתי; טז. אשירה נא לידידי אשר העלים עיניו ממני גם כי אזעק ואשׁוע המשכיל הנבון והמשורר כמ"ר שמואל חיים זלמן מעיר טריאסטי; יז. ביום אשר הוכתר בכתר הרבנות אוהבי וידידי החכם והנבון בחור מעם כמוהר"ר משה עהרנרייך הלוי אשר אביו לא פחד פחד וישלחהו פה פאדובה מארץ מרחקים בראדי ללמוד תורה הרימותי קולי ואקרא:; יח. ואני בבואי בעיר בָּשָׂן נִרְאָה אֵלַי וִיטוֹרֵיל. ואזמרה לשמו כי נעים; יט. לרעי כאח לי המוכיח במישור לאנשים הנותנים כתף סוררת אל עם ה' בעזבם את תורתו, ואת סכלותם ואת רוע לבבם הראה נגד כל ישראל ונגד השמש; כ. לידידי הנעים אשר רגלו עמדה במישור ושם שברו על ה' אלהיו ביום טובה כיום רעה ויהי אישׁ מצליח; כב. על ראש הכופרים ברוך שפינוזה; כג. על משורר השׁוקד על דלתות בית היין; כד. חלום הכילי; כה. ליום כלולות; כו. מי יוכל עצור במלין, על איש אשׁר בין שׁדי הזמה והסכלות ילין, מרים קולו בתעצומות לכל אשר שואלין, והוא מהמתחסדים ומניח ב' זוגות תפלין, להראות את עצמו כאחד מהמקובליּן, אשר היו בעוכרינו כמשפטם מקולקלין, והמה מורדין בקדש וגם מועלין; כז. אין עוד בינה במקֻבלים, עבדה עצה מביניהם, נסרחה חכמתם; כח. אל מול פני המְקֻבָּל שתים נשים ( עֲשִׁירָה וַעֲנִיָּה) תבאנה לדעת גלגוליהן; כט. על מְקֻבָּל או עושה מעשׂה זמרי ומבקש שׂכר כפינחס; ל. על המקֻבלים אשליך נעלי; לא. על ספר רזיאל (שואל ומשיב); לב. על רוֹפא אחד אשר בבואו לבקר את החולה בקש האשה בעלת הבית, והנה היא בורחת מפניו ולא יספה שוב אליו עוד; לג. טוב שברופאים לגיהנם; לד. מצ"ק; לה. ויבכו שני אחים במחנה, שם האחד אַל־דָּת ושם השני בַּל־דָּת ותנח עליהם רוּח רעה על מות אביהם; לו. על עשיר אחד המתפלל בחזקה ובחפזון ויוציאו אותו מבית הכנסת בשריקות עדרים; לז. מי זה האיש שמח בחלקו; לח. כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו; לט. עושה רמיה דובר שקרים; מ. הן דן דינך למזור, זד יהיר, רפֻאות תעלה הן לך; מא. על השלג; מב. על עשב הַטַּבָּאקוֹ הנקרא גם בשם מַלְכָּה ונִקוֹצִיאָנָה; מג. על תולעת המשי; מד. על יין שרוף הנקרא מים חיים; מה 1 המלוה והלוה; מו. 2 לוה רשע ולא ישלם; מז. 3 וצדיק חונן ונותן; מח. קשה כשאול קנאה; מט. לגונב דעת עַמו, ומוכיח לרשע מומו, ואינו מכיר את עצמו, כי פּלַיָּארִיוּס הוא וגזלה עִמו; נ. על המאבד את עצמו לדעת.; נא. יושבי חלד, אוהביכם איה הם?; נב. אשרי משכיל אל דל ומכל צרותיו הושיעו; נג. הַוַמְפִּירִזְמוּס בין המתים ובין החיים; נד. גם בשחוק יכאב לב, ואחריתה שמחה תוגה; נה. חכם בעיניו איש עשיר ודל מבין יחקרנו; נו. על כילי אחד אשר מת בתוך אוצרו; נז. איש מתעבר על מתי סודו. אוכלי שלחנו ומאדו. אשר ביום מפלתו ואידו. רחקו מעליו ונשאר הוא לבדו. כי אין כל מאומה בידו; נח. על המשלם רעה תחת טובה; נט. חנפי לב ישימו אף; ס. בינו נא זאת, בחורי חמד, ותחי נפשכם; סא. על בעל אשה יפה המפחֵד תמיד מפח יוקשים; סב. טובה צפרנן של ראשונים מכריסן של אחרונים; סג. תהלת מלך שברופאים Le Roy ידבר פי; סד. אליכם גאים אקרא ואשא עליכם משל; סה. לַכֹּל זמן הזה, ועת לכל חפץ; סו. על רכב הנקרא Omnibus (ויותר נכון לקרותו Quibusdam) המוציא והמביא אנשים ונשים וטף וכל רכושם למרכבות האד; סז. הַדּוֹר! אַתֶּם בקרבכם נפלאות סוס דוהֵר ומרכבה מרקדה; סח. כבשה אחת בין כמה זאבים; סט. ביום חתונת פיסארו – ויטאלי; ע. ביום אשר הוקם עָל לבשר צדק בקהל רב, ק"ק פראג, החכם והנבון ולכל תכלית הוא חוקר כמוהר"ר יצחק שאול קּעמפף נר"ו; עא. ביום חתונת ידידי היקר חכם לבב ואמיץ כח כמוהר"ר דוד חנניה ויטרבי עם הכלה המהללה מרת חנה לוריא; עב. על אשה יפה – וסרת טעם; עג. כל גיא ינשא; עד. וכל הר וכל גבעה ישפלו; עה. למהֻלל ברוב התשבחות, החכם המפואר כמוהר"ר משה ישראל חזן שליח ירושלים, ביום אשר הונף ואשר הורם לרב קהלת רומא הנשגבה; עו. עת לחשות; עז. ועת לדבר; עח. עת מלחמה; עט. ועת שלום; פ. אין שלום אמר ה' לרוצחים; פא. תאות רשעים תאבד.; פב. זכר צדיק לברכה; פג. ושם רשעים ירקב; פד. תהו ובהו; פה. תבל ויושבי בה; פו. מה יתרון לאדם בכל עמלו אם אין אלהיו בקרבו?; פז. לכבוד החכם המפואר דאקטאר פראפעססאר יעקב גאלדענטהאל בהוציאו לאור עולם הספר הנחמד מדרש מעט (למשורר האיטלקי החכם והרופא משה ריאטי), והפליא לעשות בהקדמתו הארוכה איטלקית ועברית; פח. לכבוד ידי נפשי כְּרֵעַ לי החכם שד"ל על ביאורו לנבואות ישעיה; פט. ביום חתונת המליץ המפואר כמ"ר חזקיה הכהן עם בתולת חן ומשכלת מרת אדילי טריאסטי; צ. ביום חתונת הבחור הנעים החכם המהנדס כמ"ר משה זארה עם הכלה המהללה ותשאות חן חן לה מרת מלכה קארולינה טריאסטי; צא. ביום ר"ח אלול שנת יחי אדוני הישר, יום מלאת שבעים שנה לידידי החכם המפואר כמוהר"ר יצחק שמואל ריגיו נ"י; צב. עוד לכבוד החכם יש"ר ביום מלֹאת לו שבעים שנה; צג. לכבוד אהובי אשר כנפשי, זקן בחכמה ורך בשנים אשר הוציא מאפלה לאורה דברים נפלאים, זה דודי וזה רעי מהח"ר אוהב גר לוצאטו אשר בדמי ימיו עודנו בן כ"ד שנים וחצי נקרא אל השמים מעל ביום כ"ה לחדש טבת שנת תרי"ד בעיר פאדובה; צד. לאשה חכמת לב ויראת ה' המשוררת הנודעת בקרב עם בחר לו יה מרת רחל מב"ת אשת כמר יעקב מרפורגו מעיר טריאסטי; צה. לזקן ונשֻא פנים, ירא את ה' ובמלותיו חפץ מאד כמ"ר; צו. בן אדם! תזכור מעללי יה וטוב לך; צז. אשׁירה נא לידידי ואשים קנצי למלין.; לכבוד ידידו המחבר; אשירה נא לידידי; תפלה לאל חיי; ויברך יוסף את ה'; צדיק אתה י"י; זה דור דור שָׁוְא; דברי איש כבד עון; דברי איש רב פשע; טוב שבת בארץ מדבר; משל ממשלי איזופו; אודיע אמונה בפי; גם את זה לעמת זה עשה האלהים; גבה עינים ורחב לב; עיני בנאמני ארץ; אליכם גאים אקרא; מדוע רשעים יחיו; שיר זהב; ואני באוהבִי אעלוזה; ביום חתונת; ליום חתונה; יט. קרב אתה ושמע; החכמה והמתחכם; על חיי החכם; אשירה נא לידידי; על ס' הנחמד אוהב גר; ביום הלדת את אוהבי; לידידי; הזאב והשועל; אל קבר אלכסנדר מוקדון; הוֹי גוֹי חוטא; לב נשבר ונדבה; על המות; [הִנֶּנִּי הָהּ!]; [יוֹסֵף עִוִֵּר רַק מִיָּמִין]; הַר הָרֶה לָלָת; המחבר דכא ושפל רוח; אנקראון עליו מלין יכביר; [אַל תִּקְרְבִי]; [הֵן שַאֲנְן אֶהְיֶּה]; [אֹהֵב דָּבֵק מֵאָח]; ויהי לאבל כנורי; [עֶבֶד לְךָ הַכֶּסֶף]; אמרתי אספרה כמו; אדברה וירוח לי; אודיעך קשט אמרי; מוסר שירִי בני אל תמאס; מה. תהלת יראת ה' ידבר פי; זד יהיר! לאמרי הט אזנך; גאות אדם תשפילנו; למוכיחים הישרים בלבותם; לך אל נמלה עצל; גאות עריצים אשפיל; על כילי המתפאר; קול חתן וקול כלה; לעד בצור יחצבון; אבן זכרון לרודף צדקה וחסד; מצבת קבורת אשה; [חִישׁ חִישׁ תְּמוּנַת אֵל]; אבל אם כארי נוהם; מצבת קבורת עובר ארחות ימים; מצבת קברת אוהבי; מצבה; לכבוד בני חברת עוש' טוב; לבעל אחותי היקר; לאחותי הנעימה; אה זה חדש הוא בית תלמוד תורה; ביום חתונת אוהבי; ביום אשר נכתר; לנכח ספרו מדבר, הצעיר המחבר.; ויהי בראות שד"ל את יקר מלאכת ידידו; שירים באיטלקית מתוך "הגיון בכינור"

ישראל זמורה

עיון: י. פיכמן על שירת ביאליק; ברשויותיו של ד"ר צ. וויסלבסקי; המסה הספורית של א. שטיינמן; נחום סוקולוב; ח. נ. ביאליק בעל המסות; אחד־העם ה"מתנגד" לשירה; הבחנות: שירה, שנאת שירה ותועלת שירה; שירה ועממיות; אי־הבנה אינה בחינה; המלים והשיר; החריזה והחרוז; על חרוזים ו"יד חרוזים"; אהבה ועוני בשירה; משוררים במערכת הזמן; חבלי יצירה ושעשועיה; השפעות ספרותיות; לשון קלה או כבדה של סופרים; תולדותיה של ספרות; משהו על מהפכנות וספרות; הדיאלוג; הקומדיה; משלי־חכמה; משלי־חכמים; הפולמוס; המכתם; הפתגם – עדשת החכמה; החידה; לשונה של לשון; שיר למלאכת הקונקורדנציה; אנציקלופדיה; חוקרי־שירה ומדקדקים; אקלימי שירה; שירה עממית; מה זה קלסיקן; אחרית דבר _ (ספרות על פרשת דורות); מבוא: ספרות על פרשת דורות; תכונותיה של הבקורת; הבקורת המסכנה; בקורת, מבקרים ומבוקרים; אפיגונים עברים לבקורת מרכסיסטית; הרהורים אלגיים של מבקר; הטרגדיה בשירת ח. נ. ביאליק; "מתי מדבר"; השיר העממי והבדיחה החרוזה אצל ח. נ. ביאליק; שירי חשבון הנפש לח. נ. ביאליק; אגדה פילוסופית לח. נ. ביאליק; שאול טשרניחובסקי; על ש. טשרניחובסקי; כוכבי שמים רחוקים; הנוף בשירי יעקב פיכמן; דמויות קדומים בראי הליריקה של יעקב פיכמן; זמרת ערבו של יעקב פיכמן; שני מבקרים מודרניים: אפלטון ואריסטו; הבקורת ותולדותיה; תחומי הבקורת; בקורת תיאטרלית; מעמד הבקורת העברית; אברהם אורי קובנר; דוד פרישמן המבקר; יעקב פיכמן בעל המסות
שירה: יוסף אלמנצי - אַחֲרִית־דָּבָר מֵאֵת י. זמורה

איתמר יעוז־קסט

שירה: ילד כותב שיר; פסל בשער העיר; עגלת־תינוק וחושך; ציד במחיצת אבא; חלום על אי הציפורים; אופניים; בגן; שיר־זמר על עצי הערמונים; בלדה קטנה על טחנת־הרוח; שיר זמר לקיץ; דרקון; ריקוד האֵלה; אוניה בלילה; הילד שטבע בנהר; שחיטה; ערב תשעה באב בקצה "סמטת האורתודוכּסים"; תיאטרון; ינשוף; לילה במזחלת־שלג; החלקה על קרח; תהלוכה; שיר־זמר על הפעמון; בלדה על סייח וילד; ילד כותב שיר; פסל בשער העיר; עגלת־תינוק וחושך; ציד במחיצת אבא; חלום על אי הציפורים; אופניים; בגן; שיר־זמר על עצי הערמונים; בלדה קטנה על טחנת־הרוח; שיר זמר לקיץ; דרקון; ריקוד האֵלה; אוניה בלילה; הילד שטבע בנהר; שחיטה; ערב תשעה באב בקצה "סמטת האורתודוכּסים"; תיאטרון; ינשוף; לילה במזחלת־שלג; החלקה על קרח; תהלוכה; שיר־זמר על הפעמון; בלדה על סייח וילד; דו־שורש; חפירה לילית; אֶלגיית קרית־שאול; שתיקות; קינת אמי באלמנותה; כד האפר; מצוד; בחינה עצמית; בית בלילה; פיתוי לילי; הבטחה; השֵם היָשָן; עונה בין החולות; עולה חדש; קודם שנים; החלפת לשונות; גניזות; פרח־חולי; ויתור; זיכרון עם סוסים; רגע הקיץ הזה; היד; אַת; ערב יום־כיפורים בבית־החולים, תשנ"ט; הגיל של אבי; בקרבת בית־המגורים הפינתי; לאורך השביל; מסמך [הקדמה לשירי ילדות מתקופת המחנות]; מסמך (שירים שנכתבו בימי הילדות – במחנות־ריכוז ובסמוך לשחרור)

דוד בן־גוריון

מאמרים ומסות: ההתפרעות בכנסת; ערכי הרוח; דברי תשובה (בישיבה הנ"ח של הכנסת השניה); שתי מהפכות; שילומים מגרמניה; מדיניות העליה; ייחודה של ארצנו; דברי תשובה (בישיבה הי"ג של הכנסת השניה); על היזמה בצבא; שליחות המפעל החלוצי; על "מעמד הר סיני"; מדיניות-החוץ שלנו; כור מצרף לעם; העתונות והמדינה; שדר לעם; יהדות אמריקה ומדינת ישראל; בשובי ארצה; שלום או מלחמה; חוק שיווּי זכויות האשה; שתי מערכות; על השוק השחור; התפטרות הממשלה; דברי תשובה (ו' בחשוון תשי"א – 17.10.1950); סקירה על פעולות הממשלה - (ט״ו בחשון תש״י — 7.11.1949); דברי תשובה (כ״ט בחשוָן תש״י — 21.11.1949); חוק ההתגוננות האזרחית; הממשלה החדשה; דברי תשובה (כ״א בחשוון תשי״א — 1.11.1950); חוק שירות בטחון, תשי"א; דברי תשובה [לעצם הענין הנידון כמעט שאין לי צורך להוסיף]; המדינה והעם; על מצבת-הזכרון לגבורי "הראל"; עליונות הרוח; המדינה והתנועה הציונית; המשא־ומתן להקמת ממשלה חדשה; הממשלה החדשה ותכניתה; מדיניות ־ החוץ; התכנית הכלכלית החדשה; מבצע "נחשון"; ליום העצמאות - תשי"ב; מעמד ההסתדרות הציונית בישראל; חילופי גברי במשלה; על הנוער בישראל; על מות השר דוד צבי פנקס ז"ל; חוק שירות בטחון (נס' 2) תשי"ב; דברי תשובה - כ"ז באב תשי"ב – 18 באוגוסט 1952; על מות נשיא המדינה ד"ר חיים וייצמן; משפט פראג; נשיא בישראל; הרכב הממשלה החדשה ותכניתה; דברי תשובה - ה' בטבת תשי"ג – 23 בדצמבר 1952

דב סדן

מאמרים ומסות: סטרי - עיר וחינה; מאמר ב: גלינא – עיירה וזיוה; מאמר ג: סטאניסלאב – קהילה וסופריה; מאמר ד: בבין קריתיִם; מאמר ה: מרחוק תראה את טליסט; מאמר ו: בויבריק ובניה; מאמר ז: מאולסק עד ביסק; מאמר ח: טרנופול – תוכה וברה; מאמר ט: ברשאד – עיר וחמדתה; מאמר י: שפולה – עירו של סבא; מאמר יא: מורשת יהדות פולין; מאמר יב: לבוב המעטירה וזכרון אחריתה; מאמר יג: נפה ורחשה; מאמר יד: בקהילת אושויֶנצ'ים; מאמר טו: בירכּתי עיר-האבות; ארחות ושבילים - שלוש הערות; ארחות ושבילים - שלוש הערות; שלוש הערות; מאמר א: האבכה בחודש החמישי; מאמר ב: על גזירות ת"ח; מאמר ג: פולין העדינה; מאמר ד: גולת ישראל הטבוחה; מאמר ה: אספקלריה קטנה; מאמר ו: תוכחה ומעשה שהיה; מאמר ז: כאֲבל אם וכאֵבל יחיד; מאמר א: הרהורי מועדים; מאמר ב: מכתב לעורך "לוח המעורר"; מאמר א: בין ספרות־הדור לספרות־הדורות; מאמר ב: על ספרותנו – מסת־חיתום; מאמר א: בענין האידיליה; מאמר ב: לביקורת הדגם וטיבה; מאמר ג: על פוגרום זוטא; מאמר ד: חצי נחמה וגם הוא מסופק; מאמר ה: עָניה של חריזה; מאמר ו: בת־השירה לעת־קרב; מאמר ז: בקו ההערכה; מאמר ח: חומר ורוח; מאמר ט: אשכנז וספרד; מאמר י: בין רומן לנובילה; מאמר י"א: בסימטת־האלמונים; מאמר י"ב: מומחים ללוָיות
פרוזה: אבל מה הוא עשה?; הצל הטוב; במגרש; המדחום; דחי; במעלה; מעבר; מוצאי שלום; אלישע; הפלא; בגן הריק; בסוגר; הצלב; על מות; מסע; שלבים; שכול; לויה אחרונה; בני כפרנו; סיפור שבע חומות; קונטרס הוכוח; בדיליז'נס; במסדרונו של עולם הבא

תחיה בת־אורן

שירה: [וכאשר הבאתי לך סביונים]; מחזור; כשרשים; הוא שב; על בבואתי; גבורת הרוח; בהתפוצצות האוכלוסין; רופא־אליל; אולי; באין דורש; אהלך גיצים; פגישה עִוֶרֶת; הסב, האב ורוח־החול; [הוּא נִצָּב בַּסִּתְרָה]; הבגד; תיקון חצות; אם אפגוש בו; הברית; לורדינה; הרעָב; [האם התאוששת]; הדבר שעמד בינינו; סגנון מופשט; [וכאשר הבאתי לך סביונים]; מחזור; כשרשים; [וכאשר הבאתי לך סביונים]; הוא שב; מחזור; על בבואתי; כשרשים; גבורת הרוח; הוא שב; בהתפוצצות האוכלוסין; על בבואתי; רופא־אליל; גבורת הרוח; אולי; בהתפוצצות האוכלוסין; באין דורש; רופא־אליל; אהלך גיצים; אולי; פגישה עִוֶרֶת; באין דורש; הסב, האב ורוח־החול; אהלך גיצים; [הוּא נִצָּב בַּסִּתְרָה]; פגישה עִוֶרֶת; הבגד; הסב, האב ורוח־החול; תיקון חצות; [הוּא נִצָּב בַּסִּתְרָה]; אם אפגוש בו; הבגד; הברית; תיקון חצות; לורדינה; אם אפגוש בו; הרעָב; הברית; לורדינה; [האם התאוששת]; הרעָב; הדבר שעמד בינינו; [האם התאוששת]; סגנון מופשט; הדבר שעמד בינינו; סגנון מופשט; מוֹתר השיר; המזרח הרחוק; האשָׁם; חיפושים; בנוסךְ; הגנוֹת; אלו ואלו; ענה קולו; השֵׁפל; בין שני הגזעים; להניה; רודפת סדר; מלה נרדפת; קופים אינם משקרים; מנוחת טיול; בקצף הכללי; בנתק; העקרב — מזל מים; ורק בחצי השמים; זרע שריר

ללי ציפי מיכאלי

שירה: פָּאפָּא,; שלום, אני הבת של איליה; שבי, מה חדש?; מדבר איתי על פוליטיקה; אתה רוקד לי רובוט; קורא לי אִילְיוֹבְנָה; פאפא בחדר הדיאליזה בתל השומר; דרך חלון תל השומר; לא מחוברת; פאפא, התחלתי ללמד באוניברסיטת בן גוריון; "פָּא-פָּאא"; דַּי גֵּט מֵת; פאפא כבר לא; יתומה; למי שנאלץ לחזור מניו יורק; המקוננות; לא בכיתי כשפאפא מת; כשחזרתי הסתובבתי יתומה בניו יורק סיטי; טרמינל 4, ניו יורק; דאגה; תנוחי; תנו לי שנייה,; הלב מת קודם: תעקבו אחרי; הוֹמוֹ פּוֹאֶטִיקוּס; זהו, מצאתי את תמונת הילדות; ראיתי היום סרט נפלא; אל תתלשו ממני חתיכת אֵבל; Terrible Enfant; אמפאפא; אפוריזם; חופשת סמסטר; הנה השפה שוב מכניעה אותי; חזרה לנקודה; לא, פאפא; מה רציתי להיות; סופסוף אתה שותק; כמה אני כבר מגיעה; פאפא, נוח לי איתך כמת; הברוש בשלו; רציתי לתת לו פרס; "אידיאות ומחשבות מתעופפות ברוח!"; שיחקת איתי בתורת המשחקים; זוכר שסיפרת לי שסטלין לא שיחרר את הבן שלו; המובן מאליו אף פעם לא מאריך ימים; חָרָחוּרָה; אודָה לַמת; אתמול נסעתי ברכבת המחושמלת; מהפכה; עברנו שפה; אתה לא תעשה פרצוף מתעניין; שינוי צורה; שוב התפנה לי זמן לאהבה; עכשיו אני עומדת מול המוות; אתה כאן פאפא; המקום נע; פנייה חדה; טעויות; באגים דיגיטליים על הגוף; ביתנו היה מגדל בבל; לכי רחוק; בטוב ליבו ביין; זיכרון זה אתה; יארְצַייט; לפני מותך היית שפוי; אדם שנולד בין מלחמות; קמתי עם בשר עודף; מרה שחורה; כל קִדמה אוצרת אסון; נסיעה לחו"ל; פאפא היית דוגמה; מרכז טבעי; הפוליטיקה מתגמדת לעומת הים; משפחה; התפצלנו; הרגע המכריע; הבָּריסטה מביאה פרח; קלידים; איש רבוד; אליהו; שביר; והלכתי דיכּי; כסובייטי מפוחד היית; נזֶלת; זאת יכולה להיות בלדה; דיבֵּר האהבה; באֵבל; המילה האחרונה שלו לי; וכל זה כלום; פָּאפָּא; ספּוֹט; הבית המשוגע; זכות כניסה; דלת; בית; מראֶה לי את הים; בדידות; אספן של מהויות; חפצים; החיבוק; חשמל; בלעדיךָ; להרים; אפלטון; אתה מפנה אלי את הגב; הרגליים שלי פשוקות עליך; הפיגומים עוטפים אותנו; הקול שלךָ מפצה על בדידות היקום; שַׁנְדֶלִיר; הגוף במפלס הראשון, הגוף במפלס השני; לדיירי הבניין היקרים!; ריקוד הג'אז הדיוניסי; מתחבא מהמזרח התיכון בתוך הבית המשוגע; לוקסוס; מבטיו הכחולים נעצו אותי שם; בגילי יכולתי להיות הבת שלךָ; תתפשטי; ריב; קר בחדר הזה; הפסנתר הלבן; הנוף מהקומה הראשונה, הנוף מהקומה השנייה; קומה ב'; 26 באוגוסט; 9 שורות; בתמונה הזאת; הספסל הלבן ממול; ברחוב הזה; הבית שתמיד יחכה; במדבר; פיגומים; מאחורי השינה שלי ציור; יום יום אני מבקרת בים; מסיבה בַּבַּית המשוגע; אומרים שכשתמות אשתגע; מחוץ לבית; המדרגות ברוּ דֶה לִיל 48 בפריז; למדנו את השפה; ראיון עם גוֹלה; בו זמנית; נולדתי ב־1948; יבוא יום והעתיד יהיה מאחורַי; חתול הצ'שייר; מוֹכרת; 15 מקומות של תרצו להחמיץ; התפכחות; יש יתרון בלדעת מהו מבנה העולם; יום שני; ברביעי וחמישי לא אהיה זמינה; ביום סוער; צ'ארלי פרקר; בן יחיד; אילן יוחסין אחר; ייעוד; מגדלים; השירה שלי חוצה תרבויות; בַּשקט לפני הכל; בדרכי לרכבת מרכז; חתולת הרכבת; הזקנים שלי; ציפור בתוך צלופן; לשתוק זאת אפשרות בעייתית; חוני; מה שאת גוזרת; משורר צעיר; עוד ועוד; השירה היא; רישומים של תל אביב; קו 5; רחוב דיזנגוף; שדרות רוטשילד; במרכז העיר; תל אביב ממונפת; צלילי השדרה מעירים אותי; עיר למחשבה מהירה; רחוב על שמי; הרקדן מפלורנטין; נערת המועדונים, נניח שקוראים לה אליסיה; מונולוג של חסר בית תלאביבי; בלרינה; ככה ישבתי מלכה; דרוּש בַּיִת אַחֵר; שכנה 1; שכנה 2; שכנה 3; שכן; שכנה 4; שכנה 5; שכנה 6; שכנה 7; שכנה 8; שכנה 9; שכנה 10; פורטרט של אישה; היכרות מחודשת; דוִד,; לחש קסמים; סקס מתחיל בלַמפּה צהובה; כל פעם שאנחנו מתעלסים; המגבּר; בוא תחיה איתי; גבר יחף; בלשית; בקשה; העירום בדרך שאתה עירום מזכיר לי מוות; פרידה קצרה; למי שאיבד; מגע; מערכה ב':; איש חדש; קסם הנאמנות עצום ממקסם הבגידה?; תשוקה; גיטרה; כמיהה; עושה בך; מסע לכף התקווה הגדולה; נועה ואני; מזמור אישה; פנטזיה בפה מינור:; בלילה אני אחרת; אודה על טבע האדם; הסולנית; ההורים שלי גררו; אבאי'לה; רכבת; לא לענוֹת לך, אימא; אל תהיי חולה; דיבור עם אמא; אח"כ השתלטה השפה; שפה חדשה; אדוני ראש הממשלה; שוב בוערים הצמיגים ברחובות; דרויש ידידי,; יא חביבתי, ישראל; החיים הם בית זונות; בלהות בלהות; ניתקו לי את החשמל; $; מישהו דואג לך, ילד; דרגת כוויה 3; הודעה חשובה; המדינה הזאת זרה לי; סלאח; תשלומים; מחווה לכובע של דילן; במאה ה-21 היא; תביעה נגד השפה; עיתון העתיד; עתיד נוסח 1; עתיד נוסח 2; פחמימות של אושר; קניית ספר; אקספרימנט; מחקר ארכיאולוגי על מרכז הממלכה; תילחץ שהעולם יעבור הילוך; Mementum Mori; כל מה ש

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

אבל אנו משלמים עבור שרתים ועבור פעילות פיתוח, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

זרקור על יצירה

על יעקובינה ("בת רוחמה") מאת שרה הירש

מאת Shani Evenstein Sigalov

מאת המתנדבת אורנה אגמון בן-יהודה: במהלך קריאת הסיפור על יעקובינה שיניתי דעתי פעמים מספר לגבי המטרה הדידקטית של המחברת: אולי עוסק הסיפור בזכותו של אדם לבחור לו את דרך חייו, לא משנה באיזה גיל? האם עיקר הסיפור בתירוצים שממציאים אנשים לעצמם כדי להצדיק התנהגות שבה בחרו ממילא? האם מטרת הסיפור פשוט להפגין את גדולתה של הסופרת, אשר מצליחה לסחוף את הקורא להזדהות עם דמויות כה רבות, אשר מניעיהן סותרים? אולי זה סיפור על ערכי האמונה לעומת קדושת המשפחה? בבדיחות הדעת שקלתי אפילו כי מטרת הספור ללמד על הסכנות שבהתקפת “אדם באמצע” על תקשורות.

בנוסף, שקעתי בהרהורים אשר לא חשבתי שהיו חלק מן התכנית: מה חשוב יותר – קרבת דם או יחסים הנרקמים בין אנשים? במקרה של התעללות בילדים, האם עדיף לילד לקבל סיוע בביתו, בחיק משפחתו אשר פוגעת בו, או שעדיף להוציאו מחזקת הוריו? האם החלק החשוב בדת הוא הדרך בה אדם פונה לאלוהיו, ואיך הוא מגדיר את דתו, או שמה שחשוב זה איך הוא מתייחס לבני אדם אחרים בשם אותו אל? הדרך בה אתה מתפלל, או המניעים לכך והבנתך את שמאחורי המילים?

בסוף הספור כבר הבנתי כמה מן התשובות של המחברת, בת תקופת ההשכלה, לפחות לאותן השאלות שאכן נראה שהתכוונה שהקוראים יעסקו בהם. לא בכל העניינים אנו רואות עין בעין. בפרט, סדר העדיפויות הנחשף באופן בוטה בשלב ההתרה של הסיפור מדגיש את הפער בין ראיית עולמה של שרה הירש, בת תקופת ההשכלה, לבין ראיית עולמי החילונית המאוחרת ביותר ממאה שנה.

כמו-כן, נראה שלדעתה של המחברת, לסיפור סוף סגור, באותו מובן שסיפור המסתיים בהצעת נישואין הוא בעל סוף סגור. אך כפי שהבעיות האמיתיות מתחילות רק לאחר שמנסים לחיות יחד, כך גם אני נותרתי לתהות על גורל הדמויות, כאילו הותירה המחברת

...

זרקור על יוצר/ת

מסגנן פרסומי הכנסת

מאת Asaf Bartov

רבים מן הסופרים העבריים נאלצו לעבוד בכל מיני משרות כדי להתפרנס. תחום נפוץ היה הוראה.

אבל אביגדור המאירי החזיק במשרה ייחודית: במשך העשור הראשון של מדינת ישראל כיהן בתפקיד שנקרא “מסגנן פרסומי הכנסת”.

המתנדבים שלנו

חווה ראוך-סטקלוב

על עצמי ממש לא יודעת לספר אבל אנסה גם את זה - ילידת הארץ מהמאה הקודמת / עסקתי בעבודות שונות ומשונות - האחרונה היתה כמורה ליוגה בכלא-רמלה / שם שמרו עלי האסירים מכל פגע-רע / באמתחתי שלושה עוללים שבגרו ותוך כדי גם לימודים אקדמיים סיימתי תואר שני בפילוסופיה בבר-אילן זה היה קרוב לבית.
קיצור תולדות קשישא בשישה משפטים זו משימה בלתי אפשרית / אבל אם הצלחתי ללמוד לנקד תוך יומיים / להבחין בין נקודה לפסיק / בין ב' = כ' / ג' = נ' / ד=ר / ו=ז/ ח=ת ... אז כל משימה היא האפשרית... מה ששבה את לבי זה סיפורו של המייסד = סיפור על ילד שחיפש מלים לשיר של ביאליק ולא מצא ומזה גייס את כל המשפחה והחברים למפעל על טהרת ההתנדבות והנגיש ומנגיש כל יצירה אפשרית ללא משוא פנים לקהל קוראי השפה העברית.‬

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 35605 יצירות מאת 1821 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־28 שפות. העלינו גם 12251 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!