רקע
שאול פנחס רבינוביץ
שאול פנחס רבינוביץ (1845‏-1910)
סופר והיסטוריון יהודי, מראשוני חובבי ציון


l פרוזה

 

גוליבר

תל אביב: דעת, תשט"ו

a מאמרים ומסות

 

פרטי כל: המשא ומתן הדברים וההחלטות שנדברו ונעשו באספת ראשי כנסיות לחובבי ציון בעיר קאטטאוויץ בימי הועד מן ח“י עד כ”ג מרחשון שנת התרמ"ה

קטוביץ?: מוציא לאור לא ידוע, תרמ"ה?

ראש דבר לספר “עצה ותושיה: או, הצעה על דבר מטע כרמים וגדול גפנים בארץ ישראל” / מנשה מאירוביץ

ווארשא: דפוס קעלטער, תרמ"ה

על ציון ועל מקראיה: שימת עין על דברי ימי התנועה הציונית

ווארשא: שולדבערג ושותפו, תרנ"ח

עקבות של חופש דעות ברבנות של פולין: במאה הט"ז / (מתרגם: י"ד אברמסקי)

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תשי"ט

v עיון

 

מוצאי גולה: זכרונות גדודי הגולים מספרד ופורטוגליה (ספר זכרון למלאות ארבע מאות שנה לגלות ספרד ופורטוגליה בשנת רנ“ב-נ”ז)

ווארשא: אחיאסף, תרנ"ד 1894

ר' יום טוב ליפמאן צונץ: חייו זמנו וספריו

ווארשא: חברת אחיאסף, תרנ"ז 1896

ר' זכריה פראנקעל: חייו, זמנו, ספריו ובית מדרשו

ווארשא: אחיאסף, תרנ"ח 1898

לתולדות הכנסיות הישראליות בליטא: בימי המאה החמישית לאלף הששי

ברעסלוי: מוציא לאור לא ידוע, תר"ס

רבי יוסף איש רוסהים: חיי השתדלן רבי יוסף יוזילמן: ציור היסטורי

ווארשא: הוצאת תושיה, דפוס לעווין עפשטיין, 1914

s יצירות מתורגמות

 

ספר דברי ימי ישראל (מיום היות ישראל לעם עד ימי הדור האחרון) / צבי גראטץ

ורשה: מרכז, 191-?-192-?

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שאול פנחס רבינוביץ

הקלידו

 • אילנה רונן
 • דניאל פריש
 • מלאכי שפר
 • נגה רובין
 • עידו עברי

הגיהו

 • בני סורקין
 • נורית רכס

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שאול פנחס רבינוביץ

הקלידו

 • אילנה רונן
 • דניאל פריש
 • מלאכי שפר
 • נגה רובין
 • עידו עברי

הגיהו

 • בני סורקין
 • נורית רכס