רקע
יהודה אפל
יהודה אפל
(1857‏-1934)
עיתונאי עברי ופעיל ציוני, מראשוני תנועת חיבת ציון בווילנה.


j זכרונות ויומנים

 

קטע מאוטוביוגרפיה

בתוך ראשית התחיה (זכרונות וכתבים מימי “חובבי ציון” ברוסיה)

תרצ"ו

הקדמה

א. יסוד האגודה “אוהבי ישראל” בוילנה

ב. וילנה ותפקידה בעבודת “חובבי ציון”

ג. האספה של חו“צ בחוהמ”פ תרמ"ה בבית הקהל בוילנה

ד. פעולות חו“צ בוילנה וחשבונות תרמ”ב – תרמ"ד

ה. ר' שמואל יוסף פין

ו. פרצות באגודות “חובבי ציון”

ז. ליבנדה

ח. פובידונוסציב נשיא “הסינוד הקדוש” חובבי ציון פוליטי

ט. אלכסנדר צדרבוים (ארז) בעל “המליץ”

י. הגרש"מ (ר' שמואל מוהליבר)

יא. הוצאת “תמונות מונטיפיורי” ושפ"ג

יב. ועידת קטוביץ

יג. אחרי קטוביץ, שפ"ר ואבא שפירא

יד. קלמן זאב וויסוצקי

טו. מכתבי שפ"ר

טז. מהימים הראשונים (חשבונות וילנה)

יז. גוש חלב

יח. מפעולות חו“צ תרמ”ב – תר"ן

יט. אספת דרוסגיניק

כ. בת נחמו בוילנה ותעמולה

כא. שאלת השמיטה

כב. אפיזודות מעבודת חו"צ בוילנה

כג. ע"ד “בני משה” ובלבולי המשטרה

כד. מכתבי לילנבלום

כה. ספרי תקנות

כו. קובנה בעבודת חו"צ

כז. על הברון הירש ומכתב מהבורוניסה. – קלמן שולמן

כח. תכניות ופרוייקטים

כט. מאסרו של בן-יהודה בשנת תרנ"ד (מארכיון שלי)

ל. מיכל הלפרין

לא. הרצל בא"י

לב. שלש הכאות

לג. הפקידים הראשונים

לד. אזכרה לתקוה גדולה ומזהירה שנתאכזבה

לה. על פתח תקוה

לו. הביל"ויים בגדרה

לז. שכחה אסורה

לח. מכתב מר' דוד גורדון עורך “המגיד” לחו"צ בוילנה

לט. מכתבים מהרב ר' מרדכי אלישברג מבויסק

מ. מכתב מהרב ר' אליעזר גורדון ר"מ דישיבת טלז

מא. השיחה בין הגרש"מ והברון רוטשילד (תשובה למר סמילנסקי)

מב. ציון לנפשות

מג. משה רוזינסון

מד. הבעל-הבית’ל הוילנאי

מה. קטעי זכרונות מוילנה

מו. מעשה בשלשה מילין

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה אפל

הקלידו

  • רבקה קולבינגר

  • עמירה ביידר

  • רותי לרנר

  • מינה סלונים

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

קטע מאוטוביוגרפיה; בתוך ראשית התחיה

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה אפל

הקלידו

  • רבקה קולבינגר

  • עמירה ביידר

  • רותי לרנר

  • מינה סלונים