רקע
יהודה גוטהלף
יהודה גוטהלף
(1903‏-1994)
עיתונאי, עורך ופובליציסט ישראלי, העורך הראשי של העיתון "דבר" בשנים 1965–1970, פעיל בולט בתנועת העבודה


a מאמרים ומסות

 

ההשתלמות: אגרת למנהלים והקבוצות השומריות (עיבוד)

ורשה: ההנהגה הראשית של הסתדרות השומר הצעיר בפולניה, תרפ"ה 1925

מאה שנים לאביב העמים 1848–1948

תל אביב: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - המרכז לתרבות, תש"ח

תורת פרויד והמארקסיזם

תל אביב: מוציא לאור לא ידוע, 1952

סוציאליזם דמוקרטי: מול דיקטטורה

תל אביב: עם עובד, תשי"ט 1958

דמוקרטיה ומנהיגות

תל אביב: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הועד הפועל - המרכז לתרבות ולחינוך - המחלקה להסברה, 1962

ייחודה של החברה הישראלית: ראשי פרקים לשיחה בחוגים לבירור בעיות חברה ותרבות

תל אביב: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הועד הפועל - המרכז לתרבות ולחינוך - המחלקה להסברה, 1962

ההסתדרות כגורם מדיני

תל אביב: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הועד הפועל - מרכז לתרבות ולחינוך, 1963

מדעי החברה, ערכים ואידיאולוגיה

תל אביב: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל - הועד הפועל - מרכז לתרבות ולחינוך - מחלקת הפירסומים, תשכ"ח?

תנועת העבודה הציונית העולמית בתוך “דרכה הסוציאלית של ישראל: מאסף”

תל אביב: תנועת העבודה הציונית העולמית, 1969

ההסתדרות בשנות השבעים ובעיותיה: בין קטרוג לבקורת עצמית

תל אביב: ההסתדרות הכללית של העבודים בארץ ישראל - הועד הפועל - המרכז לתרבות ולחינוך - האגף לחינוך תנועתי, תשל"ו

1 במאי 1983: תודעה לאומית ומשימות חברתיות (עם נחום פסה, אהרן ברנע)

תל-אביב: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל, הוועד הפועל, המרכז לתרבות ולחינוך, המחלקה להסברה בכתב, 1983

w מכתבים

 

מדוע פרשתי ממפלגת פועלי ארץ ישראל?: מכתב למרכז מפא"י

תל אביב: תנועה לאחדות העבודה מפלגת פועלי ארץ ישראל - סיעה ב' ובלתי מפלגתיים, תש"-

v עיון

 

תמורות בחברה: מעמד העובדים ובעלי בריתו

תל אביב: עם עובד, תש"ך 1960

המדינה, החברה וההסתדרות

תל אביב: תרבות וחינוך, 1961

החברה הישראלית במבחן התקופה

תל אביב: תרבות וחינוך, 1964

משמעות הדמוקרטיה והסוציאליזם בימינו

תל אביב: עם עובד, תשכ"ה

דעת הקהל והעתונות

תל אביב: עם הספר, תשכ"ט

לאומיות ובין לאומיות

תל אביב: אל“ף, תשל”ה

סוגיות בחברה

תל אביב: עם עובד - תרבות וחינוך, תשל"ו

עבודה ועובדים במציאות משתנה

תל אביב: בית הספר לפעילי ההסתדרות ע“ש ז' ארן בשיתוף עם המחלקה להשכלה גבוהה, תשל”ח 1978

דיוקן ישראל: הרצוי והמצוי

תל אביב: עם עובד - תרבות וחינוך, תש"ם 1980

תנועת העבודה: יריביה ובעלי בריתה

תל אביב: עם עובד - תרבות וחינוך, תשמ"א 1981

היש תקנה לאדם ולחברה

תל אביב: עם עובד, תשמ"ו 1986

s יצירות מתורגמות

 

נדודי ישראל / יעקב לשצ’ינסקי (תרגום בשם העט יהודה עזריה)

ירושלים: עם עובד, תש"ה

תולדות תנועת הפועלים באנגליה: 1789–1947 / ג’ורג' דוגלס הוורד קול (תרגום בשם העט יהודה עזריה)

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תש"י

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה גוטהלף

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה גוטהלף

הקלידו

הגיהו