רקע
אוריאל רפפורט
אוריאל רפפורט
(1935‏-2019)
פרופסור לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה, רקטור האוניברסיטה וחבר המועצה להשכלה גבוהה


a מאמרים ומסות

 

מבוא ופירוש לספר דניאל, “אנציקלופדיה עולם התנ”ך"

תל-אביב: רביבים, תשמ“ג-תשמ”ט 1983–1989

פתח דבר ל“המשטר הרומי בארץ ישראל” / אברהם שליט

ירושלים: אריאל, תשס"א 2001

v עיון

 

תולדות העולם העתיק בעמים ובישראל: ספר לימוד לכיתה ט של ביה"ס התיכון / (עם י. שצמן)

תל אביב: עמיחי, 1965

ביבליוגרפיה נבחרת לתולדות עם ישראל בתקופת הבית השני

חיפה: לסטודנט, 1969

ביבליוגרפיה לתולדות-ישראל בתקופה ההלניסטית רומית 1976–1980 / (עם מנחם מור)

ירושלים: מרכז זלמן שזר להעמקת התודעה ההיסטורית היהודית - החברה ההיסטורית הישראלית, תשמ"ב

יהודה ורומא בתוך: “ההיסטוריה של עם ישראל”

ירושלים: א. פלאי, עם עובד, תשמ“ב-תשמ”ג

תולדות ישראל בתקופת הבית השני

תל אביב: עמיחי, 1984

אנציקלופדיה לתולדות ארץ־ישראל: מאורעות, מונחים, מקומות ואישים מהתקופה הפריהיסטורית ועד מלחמת-העולם הראשונה (1914) / (עם יואל רפל)

תל אביב: מודן, 1986

מגלות לקוממיות: מגלות בבל עד ירידת בית חשמונאי / (עם אחרים)

תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תש“ן 1990-תשנ”ב 1992

מכורש עד אלכסנדר: תולדות ישראל בשלטון פרס / (בהשתתפות שלומית ירון)

רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, תשס"ה 2004

יוחנן מגוש חלב: מהרי הגליל אל חומות ירושלים

ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשס"ז 2006

בית חשמונאי: עם ישראל בארץ-ישראל בימי החשמונאים

ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשע"ג 2013

יהודה ורומא : מירידת בית חשמונאי עד רבי יהודה הנשיא (יחידה 2: שלטון הורדוס; יחידה 5: יהודה ערב מלחמת החורבן; יחידה 6: מלחמת החורבן; כרך ו: עדכונים)

תל אביב : האוניברסיטה הפתוחה, תשנ“ח 1998-תשע”ו 2016

s יצירות מתורגמות

 

ספר מקבים א

ירושלים: יד בן צבי, תשס"ד 2004

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אוריאל רפפורט

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אוריאל רפפורט

הקלידו

הגיהו