רקע
יצחק שנירי
יצחק שנירי
(פעיל במאה הי"ג‏-)
פייטן בן המאה הי"ג


עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

יחידה החטאה; אהה נפשי

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק שנירי