רקע
אלעזר בירבי קליר
אלעזר בירבי קליר
(פעל במאה ה־6–המאה ה־7‏-)
פייטן ארץ ישראלי שחי כנראה בסוף התקופה הביזנטית ובשנותיו הראשונות של השלטון המוסלמי בארץ ישראל, ומחשובי הפייטנים הקלאסיים. חיבר פיוטים רבים, שחלקם נכנסו למחזורי התפילה של יהודי אשכנז, צרפת, איטליה ורומניא, ורבים נוספים נמצאו בגניזה הקהירית.


t שירה

 

מבחר פיוטים (מבוארים על־ידי י.ל. ברוך)

תל אביב: אמנות, תר"ץ

פיוט קלירי: המובא ע"י קרקסאני / אלכסנדר שייבר

בודפשט: דפוס געווירץ, תש"ט

פיוטי ר' אלעזר בירבי קילר

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשמ"ח 1988

קדושה ושיר: קדושתאות לשבתות הנחמה (שולמית אליצור)

ירושלים: חמו“ל, תשמ”ח 1988

בתודה ושיר: שבעתות לארבע הפרשיות (ההדירה שולמית אליצור)

ירושלים: ר' מס, תשנ"א

קדושתאות ליום מתן תורה (ההדירה שולמית אליצור)

ירושלים: מקיצי נרדמים, תש"ס

סוד משלשי קודש: הקדושתא מראשיתה ועד ימי רבי אלעזר בירבי קליר (שולמית אליצור)

ירושלים: האיגוד העולמי למדעי היהדות - קרן הרב דוד משה ועמליה רוזן, תשע"ט 2019

פיוטים ליום הכיפורים: בעריכת שולמית אליצור ומיכאל רנד

ירושלים: האיגוד העולמי למדעי היהדות - קרן הרב דוד משה ועמליה רוזן, תשפ"א 2021

אֶזְרָחִי יְדָעָךְ

יָהּ זַעֲמָךְ אַל יִיחַר

תַּמָּה אֲשֶׁר לָךְ מַמְלֶכֶת

פיוטים לראש השנה (שולמית אליצור)

ירושלים: האיגוד העולמי למדעי היהדות - קרן הרב דוד משה ועמליה רוזן, תשפ"א 2021

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אלעזר בירבי קליר

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אלעזר בירבי קליר

הקלידו

הגיהו