רקע
פינחס הלוי
פינחס הלוי
(פעיל ב־מאה ה־13‏-)
משורר בחצרו של דון יצחק בטולידו


עדכונים אחרונים

q
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של פינחס הלוי