רקע
פנחס  בן ישעיה פסיס
פנחס בן ישעיה פסיס
(1868‏-1904)


v עיון

 

ספר עטרת הלויים

ווארשא : דפוס נ. סאקאלאוו, תרס"ב 1902 ‬

עיר דובנא ורבניה

ירושלים: [חמו"ל], תשכ"ח

תולדות שלושת הרועים: כולל קורות חייהם ופעלם של: רבי ישעיהו הלוי הורביץ השל"ה, רבי שבתי הכהן בעל הש"ך, רבי נפתלי כ"ץ בעל "סמיכת חכמים"

ירושלים?: חמו“ל, תשכ”ח

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של פנחס בן ישעיה פסיס

הקלידו

  • דניאל פריש

הגיהו

  • מלאכי שפר

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

עיר דובנא ורבניה

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של פנחס בן ישעיה פסיס

הקלידו

  • דניאל פריש

הגיהו

  • מלאכי שפר