רקע
דוד יודילוביץ
דוד יודילוביץ
(1863‏-1943)
איש ביל"ו, מורה וסופר


l פרוזה

 

שעשועים לילדי בית הספר: משלים ומליצות (עם יהודה גרזובסקי)

ירושלם: דפוס א“מ לונץ, תרנ”ב

קבצת כתבי ד' יודילוביץ

ראשון לציון, ירושלים: דפוס ההשקפה, תרס“א-תרס”ב

a מאמרים ומסות

 

ספר המסחר וחרשת המעשה בארץ ישראל

ווארשא: דפוס בוימריטטער וגאנשאר, תר"נ 1890

קבץ מאמרים לדברי ימי העתונות בארץ ישראל

תל-אביב: ועד התערוכה, תרצ“ה-תרצ”ו

ראשון לציון: התרמ“ב 1882 - התש”א 1941

ראשון לציון: יצא לאור בעזרת חברת “כרמל מזרחי”, 1941

סקירה על הבניה החפשית (דוד יודילוביץ (כתיב גלותי) דוד יודה לב איש (כתיב עברי))

תל-אביב: הלשכה הלאומית הגדולה בארץ ישראל, 1943 תש"ג

v עיון

 

מדע ארץ ישראל: לפי מעמדה הטבעי והמדיני בזמן הנוכחי ונספח לזה: מדע הארצות אשר לארבע רוחות ארצנו: סוריה, ארם נהרים, חצי האי ערב ומצרים

ראשון לציון; ירושלים: דפוס הצבי, תרנ"ה

בשדה החכמה והמדעים: תגלית הימים האחרונים (עם מנשה מאירוביץ)

ירושלם: דפוס מערכת הצבי, תרנ"ח

מעילו של שמואל: מסכת חייו של הרב שמואל אהרן יודלביץ, מסופרת לבני הנעורים

ירושלים: פלדהיים, תשס"ט 2009

s יצירות מתורגמות

 

למות בירושלים / ישראל זנגויל

ראשון לציון; ירושלים: דפוס ההשקפה, תרס"ב

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דוד יודילוביץ

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

שעשועים לילדי בית הספר: משלים ומליצות

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דוד יודילוביץ

הקלידו

הגיהו