רקע
משה לסקי
משה לסקי (‏-)
בין משכילי וארשה בחצי הראשון של המאה הי"ט.
יצירות שהועלו למאגר: 1 יצירות
t שירה

 

נפש חיה

ווארשא: אביגדור בן יהודה לבענזהאן, תקצ"ג

נאמני ארץ

לעמברג: דפוס סטיוראפיגיאני, 1860

קינה הגה והי: קינה על מות הצאר אלכסנדר הראשון

אמשטרדם: רוזנטליאנה 674 ROS; תרל"ה (1875) 1913

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של משה לסקי

הקלידו

  • ערן גרף

הגיהו

  • רינה רוזן

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של משה לסקי

הקלידו

  • ערן גרף

הגיהו

  • רינה רוזן