רקע
חיים יהודה רות
חיים יהודה רות (1896‏-1963)
פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת מנצ'סטר, ושימש כרקטור האוניברסיטה העברית.
יצירות שהועלו למאגר: 1 יצירות
w מכתבים

 

מכתבים על הצופיות העברית: חליפת מכתבים בין אריה כרוך לבין חיים יהודה רות

ירושלים: הועד הפועל של הסתדרות הצופים העברים בארץ ישראל, תש"ב

v עיון

 

הרצאות אקדמיות

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תר“צ-תרצ”ה

ההדמות לאל ורעיון הקדושה

ירושלים: חברה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית, תרצ"א 1931

השכל והרצון כגורמים דתיים: הרצאה לזכרו של אחד-העם,

ירושלים: חברה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית, תרצ"ב

על הטעויות: הרצאה לזכרו של אחד-העם

ירושלים: חברה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית, תרצ"ג

האלילות: הרצאה לזכרו של אחד-העם

ירושלים: חברה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית, תרצ"ד

מושכלות אמצעיים במוסר היהדות: הרצאה לזכרו של אחד-העם

ירושלים: חברה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית, תרצ"ה

שלטון השכל?

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, תרצ"ה

טעמי המצוות: הרצאה לזכרו של אחד-העם

ירושלים: חברה לה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית, תרצ"ו

הפילוסופיה ואחד-העם

ירושלים: חברה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית, תרצ"ז

ההתפתחות, ההגדרה והיהדות: הרצאה לזכרו של אחד-העם

ירושלים: חברה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית, תרצ"ז

לזכרו של אחד העם: מחקרים בפילוסופיה של היהדות

ירושלים: חברה להוצאת ספרים על יד האוניברסיטה העברית, תרצ"ז

הרצאת פרופ' ח“י רות: רקטור האוניברסיטה העברית, פתיחת שנת הלמודים ביום ט”ו בחשון

ירושלים: דפוס אחוה, תש"ב 1941

המלחמה ותנאי שלום

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תש"-

מה עשתה האוניברסיטה למען הלשון העברית?

ירושלים: דפוס אחוה, תש"א

הרצאת רקטור האוניברסיטה העברית פרופ' ח“י רות: בפתיחת שנת הלימודים ביום ט”ו בכסלו תש"ג

ירושלים: האוניברסיטה העברית, תש"ג 1942

דברי הרקטור היוצא פרופיסור ח.י. רות בפתיחת שנת הלימודים תש"ד באוניברסיטה העברית

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תש"ד

למוד גבוה וחנוך הדור

תל אביב: האוניברסיטה העברית ע“י הוצאת יבנה, תש”ד

שבעה פרקים על אנגליה ודרכי הדימוקרטיה האנגלית

תל-אביב: יבנה, (1945)

יוסף צבי הרץ: תרל“ב-תש”ו, דברי אזכרה ביום השלושים לפטירתו (י“ב בשבט תש”ו)

ירושלים: האוניברסיטה העברית, תש"ו

כיצד צמחה הפילוסופיה

תל-אביב: הוצאת עלה, תש"ז

פילוסופיה

ירושלים: ר. מס, תש"ז 1947

דינא דמלכותא: לחנוך האזרח במדינת ישראל

ירושלים: הסתדרות המורים העברים בא“י, תש”ח

שלטון העם על ידי העם: רעיונות יסוד בדימוקרטיה

תל אביב: יבנה, תש"ט 1949

מורה דרך בפילוסופיה היונית

ירושלים: ר. מס, תשי"א

עשר הרצאות על עיקרי תורת הגיון על המשפט וההיסק

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשי"ב 1952

לביסוס הדימוקרטיה

חיפה: בית הספר הריאלי העברי, תשי"ד

החינוך וערכי האדם: פרקים בהשתלשלות הרעיון ההומניסטי בחינוך

תל אביב: דביר, תשכ"א

ילקוט הדעות והמדות

ירושלים: ר. מס, תשכ"א 1960

מורה דרך בתורת המדינה

ירושלים: ר. מס, תשכ"ח 1968

מורה דרך בפילוסופיה החדשה

ירושלים: ר. מס, תשל"ב 1971

הדת וערכי האדם

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשל"ג

שפינוזה

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשל"ט 1979

s יצירות מתורגמות

 

המדות לניקומאכוס

ירושלם: מוציא לאור לא ידוע, ת"ש?

המטפיסיקה לאריסטו

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשכ"ד

המדות לאריסטו

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשל"ב 1972

הפוליטיקה לאריסטו

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשל"ה 1974

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של חיים יהודה רות

הקלידו

  • שמחה בינות

הגיהו

  • שמחה בינות

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של חיים יהודה רות

הקלידו

  • שמחה בינות

הגיהו

  • שמחה בינות