רקע
רפאל אוחנה
רפאל אוחנה (1850‏-1902)
שד"ר מטבריה, יליד מקנס שבמרוקו, ומחבר ספרים
יצירות שהועלו למאגר: 1 יצירות
v עיון

 

ספר יסוד מערבי: … הסובב על ספר “יסוד יוסף” [לר' יוסף ב"ר שלמה מפוזנא] תיקון הברית ..

ירושלם: בדפוס הרי"ן לעווי, ש’ש’ו’ן' ושמחה ישיגו [תרנ"ו]

טובת מראה

ירושלים: משה ליליענטהאל, [תרנ"ז]

ספר ראה מעשה: … חידושים … ומעשים נאים ונפלאים … גם … דינים השייכים לכל פרק …

ירושלים: דפוס לעווי ושותפיו, ו’ש’ש’ו’ן [תרס"ב]

ספר נזכר הלכה: … שני פסקי דינין … הפסק הראשון … בעיר … מקנאס בענין … גאבילא . פס“ד לאסור … הגאבילא … השני … סיוע … לפס”ד … מרבני מקנאס … מראקיס ורבני סאלי בענין קיום החזקות בחזקת … ס' דין יעקב אוחנא …

ירושלם: בדפוס לעווי, כ’ה' ת’א’מ’ר' לבית יעקב תרס"ו

ספר מראה הילדים: בו נקבצו ובאו כמה מיני רפואות… וסגולות וגורלות, מכמה ספרים כתיבת יד ממזרח וממערב… מאשור וממצרים… סדרתים ע“ס א”ב…

ירושלים: ח. ר. אוחנה, תרס"ח

זה ספר פרשת רא"ה: … על שני ספרים בראשית ושמות …

ברוקלין, נ.י: אחים גאלדענבערג, תשס"ז

t שירה

 

ספר שיר חדש

ירושלם : מרדכי נשיא?, א’ז' י’מ’ל’א' ש’ח’ו’ק' פ’י’נ’ו' תרמ"ט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של רפאל אוחנה

הקלידו

  • אודי יוליס ז"ל
  • חנה טל

הגיהו

  • עמינדב ברזילי

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של רפאל אוחנה

הקלידו

  • אודי יוליס ז"ל
  • חנה טל

הגיהו

  • עמינדב ברזילי