רקע
דוד בן חסין
דוד בן חסין (1727‏-1792)
מגדולי המשוררים והפייטנים של יהודי מרוקו. התפרנס מעבודה כסופר סת"ם. השתמש בשירתו בכל רובדי הלשון העברית ובעיקר לשון המקרא ולשון חז"ל, ושירתו הושפעה גם מן הקבלה


t שירה

 

ספר תהלה לדוד

כאזאבלאנכא: דפוס י. ראזון, תרצ"א 1931

יקרא דשכבי

אמשטרדם: בבית ובדפוס אלמנה ויתמי יוסף פרופס: בבית ובדפוס שלמה בן אברהם פרופס, תקס"ז

אזהרות מיוסדים על הלכות ציצית ותפילין

אמשטרדם: בבית ובדפוס אלמנה ויתמי יוסף פרופס: ובבית ובדפוס שלמה בן אברהם פרופס, תקס"ז

ספר מקומן של זבחים

אמשטרדם: בבית ובדפוס אלמנה ויתמי יוסף פרופס: ובבית ובדפוס שלמה בן אברהם פרופס, תקס"ז

תפילה לדוד: אזהרות רבי דוד בן חסין

Saint Denis: Institut europeen d’etudes hebraiques, Universite de Paris VIII, 2000

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דוד בן חסין

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דוד בן חסין

הקלידו

הגיהו