רקע
יעקב משה חרל"פ
יעקב משה חרל"פ
(1882‏-1951)
פוסק ומקובל, ראש ישיבות "מרכז הרב" ובית זבול, רב שכונת שערי חסד בירושלים, ומחבר ספרים תורניים רבים, בהלכה, תלמוד, הגות וקבלה. מתלמידיו המובהקים ביותר של הרב קוק. זוכה פרס הרב קוק לספרות תורנית


a מאמרים ומסות

 

לתולדותיו של המחבר בתוך: צבי לצדיק: מכתבים אחדים … בדעת ויראת ה' טהורה / אשר כתב לידידיו ומקורביו רבי יהושע צבי מיכל

ירושלם: מוציא לאור לא ידוע, תרס"ז

מאמר הד החיים הישראליים

ירושלם: דפוס ש. צוקערמאן, תרע"ב

אל עם ד': ילקוט אמרים בעניני השעה

ירושלים: הוצאת הספרים הארץ-ישראל, תש"ג

אמרי נעם: דברי נחומים חזוק ועדוד לאחינו בני ישראל למחניהם ולמושבותם

ירושלם: מדרש גבוה לתלמוד בית זבול, תש"ז

שיעור קומה: קוים לשיעור קומתו של מרן הגראי“ה קוק זצוק”ל: אור הגבורה

תל אביב: שבילין, תשכ"ג

אמרות טהורות: מאמרים לשעה ולדור ובתוכם דברי הערכה על מרן הראי"ה קוק

ירושלים: התמיר, תשכ“ז-תשכ”ט

w מכתבים

 

אגרת קריאה אל צעירי הישיבות

ירושלם: הו“ל ע”י צעירי בני הישיבות, תרע"ג

טובים מאורות: מכתב

ירושלים: זאת, תשכ"ז

הד הרים / קבוצת מכתבים מאת הרב ר' יעקב משה חרל"פ אל … הרב אברהם יצחק הכהן קוק

ירושלים: הישיבה המרכזית העולמית מרכז-הרב, תשל"א

קובץ מכתבי מרום: אוסף מכתבי עידוד וחיזוק בעניני מוסר והשקפה ובדרך החיים

ירושלים: ישיבת בית זבול-כולל חוף ימים, תשמ"ח 1988

מכתב גלוי

ירושלם: מוציא לאור לא ידוע, תשמ"-

ברכת מרום: אוסף הסכמות ומכתבי ברכה והערכה

ירושלים: כולל חוף ימים … שעל יד ישיבת בית זבול …, תשנ"ו

ישלח ממרום: קובץ מכתבים / אשר שלח… רבי יעקב משה חרל"פ לתלמידו… רבי משה לייב שחור

ירושלים: שחור, תשס"ג

אגרות מרום: מכתבים

בית אל: הקרן להנצחת הרב חרל“פ, תשפ”א 2020

v עיון

 

לחם אבירים: פרקים ברוממות ישראל ודבקותם הנצחית באלקים חיים

ירושלים: בית זבול, תשי"ג

ממעיני הישועה: על גלות וישועה, בעקבתא דמשיחא, שערי ארץ ישראל, סגולת ישראל

ירושלים: מדרש גבוה לתלמוד בית זבול, תשכ"ג

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יעקב משה חרל"פ

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יעקב משה חרל"פ

הקלידו

הגיהו