גורדון על מנהג הרועה בעדרו

מצאתי הגיג מועיל ביומנו של א"ד גורדון, שכדאי לאזרחים לזכור:

כך הם בני האדם, וכך הם הגדולים שלהם.  אכן יודעים הם הגדולים את נפש הקטנים מהם ונוהגים בהם כמנהג הרועה בעדרו.  היעלה על דעתם, כי כל זמן שבני אדם הם עדר, אין הגדול שבהם רועה בני אדם אלא רועה עדר.

Tags: ,

One Response to “גורדון על מנהג הרועה בעדרו”

  1. חנן זוסמן הגיב:

    תודה. רלוונטי ביותר לימינו אנו, ימי "האח הגדול" ועריצות הרייטינג.

Leave a Reply