הודעה על פרסום יצירות יתומות

פרסום “יצירות יתומות” בפרויקט בן-יהודה

תקציר המודעה: פרויקט בן-יהודה פונה לציבור לאיתור יורשי זכויות היוצרים של מחברים שלגביהם טרם אותרו בעלי הזכויות, במקביל לקיום ערוצי חיפוש נוספים. כחודשיים לאחר פרסום המודעה בעניין כל יוצר ויוצר, באם לא ימצאו יורשים, יחלו מתנדבי הפרויקט במלאכת העלאת יצירותיהם לרשת לטובת הציבור.

מהן יצירות יתומות?

יצירות יתומות הן יצירות אשר בעלי הזכויות עליהן אינם מזוהים או אינם ניתנים לאיתור. יצירות ספרות חוסות תחת הגנת זכויות יוצרים לאורך חיי היוצר ואף 70 שנה מסוף שנת פטירתו. לאחר מות היוצר, הזכויות עוברות לשאריו החוקיים, אך לעיתים נותרות בחזקת הוצאות לאור, במקרה שהוסדרו כך בחוזה שנחתם מול היוצר. במקרים לא מעטים, זהות היוצר, שאריו או יורשי הזכויות החוקיים באשר הם, נותרים עלומים גם לאחר חיפושים ומחקרים ממושכים.

מצב זה מונע מהציבור גישה לחטיבה גדולה של ספרות עברית, שמצד אחד אינה זמינה לרכישה, ומצד שני מוגנת בזכויות יוצרים. אי לכך, יצירות רבות ממתינות לעת פקיעת הזכויות משך עשורים אחרי היעלמן מן השוק, ועומדות בסכנת שכחה תרבותית.

בתאריך 01.01.19 נוסף לחוק זכויות יוצרים תיקון1 בעניין פרסום יצירות יתומות. תיקון זה מסייג תביעה ישירה של גורמים המפרסמים יצירות יתומות ללא הוכחת נזק שנגרם לתובע, במקרים בהם בעל הזכויות נמצא לאחר מועד הפרסום. תנאי מרכזי לתיקון, מחייב את המפרסם לפעול “בשקידה סבירה לגילוי או לאיתור בעל זכות היוצרים ביצירה”. לאור התיקון, פרויקט בן-יהודה פועל במספר ערוצים לאיתור המחזיקים בזכויות היוצרים המגינות על כתבי היוצרים ששמותיהם מופיעים מטה.

פרויקט בן-יהודה פועל מתוך כבוד רב לקניין רוחני, לזכויות יוצרים וזכות מוסרית על יצירות. צוות הפרויקט שוקד מזה שנים, וימשיך בשקידתו על איתור בעלי זכויות יוצרים והקפדה על אפשרות הכרעתם האישית בנוגע לאופני הפרסום של יצירות. אם אתם בעלי זכויות יוצרים, או בידכם קצה חוט העשוי להוביל לבעלי הזכויות, נבקשכם ליצור עמנו קשר וליידענו. באם לא יימצאו בעלי הזכויות תוך חודשיים מפרסום מודעה זו (ומפתח הערוצים הנוספים לאיתור הבעלים), תחל מלאכת המתנדבים להפקת המהדורות הדיגיטליות של יצירות המחברים שפרסמנו לצורך איתורם.

יוצרים שלגביהם טרם אותרו בעלי זכויות:

 • ישעיהו אברך | פורסם ב-1.8.19
 • יצחק דב ברקוביץ | פורסם ב-1.8.19 | מונגש החל מ-1.10.19
 • יוסף רביקוב | פורסם ב-1.8.19
 • יוסף מונדי | פורסם ב-1.8.19
 • דרור אורון | פורסם ב-1.8.19
 • גרשון שופמן | פורסם ב-1.8.19
 • אריה לרנר | פורסם ב-1.8.19 | מונגש החל מ-1.10.19
 • אליעזר מיטרופוליטנסקי | פורסם ב-1.8.19
 • ראובן אבינועם | פורסם ב-1.8.19
 • דבורה בארון | פורסם ב-1.8.19
 • שלום אש | פורסם ב-1.8.19
 • אהרן קמינקא | פורסם ב-13.12.19

ליצירת קשר עם עורכי הפרויקט ומנהליו:
דואל editor@benyehuda.org