רקע
דוד שמעוני
[שירים, ספר ראשון: הקדמה]

לזכר הורי

ר' ניסן בר' דויד שמעונוביץ

ומלכה בת ר' משה פרידלנד

באהבה וביגון

כשהוצרכתי לחלק את שירי הליריים לשני ספרים מצאתי לטוב לתת בספר הראשון את השירים שנכתבו בגולה, היינו משנת תרס“ב עד סוף שנת תר”פ, ובספר השני – את אלה שכתבתי משנת תרפ“א, כלומר מהשנה שבה השתקעתי בארץ-ישראל, עד שנת תש”ו.

ואולם גם בספר הראשון הזה נכנסו כמה שירים שנכתבו בארץ-ישראל בשנות תרס“ט – תר”ע, כשעליתי לארץ בפעם הראשונה ועשיתי בה כשנה.

אם כי שני ספרי השירים היו צריכים לפי התכנית לכלול רק את הליריקה שלי, מצאתי לאפשר, מטעמים סידוריים, להכניס בסוף הספר השני, במדור מיוחד (דור לדור) גם את כל הבלדות שכתבתי מתרפ“א עד תש”ו. חוץ מ“אגדות צפת” שנכנסו ב“ספר האידיליות”.

ד. ש.

(תרס“ב – תר”פ)

המלצות קוראים
תגיות