רקע
שלום שבזי
יְקוּל אַלשַּׁבַּזִי נַאלְנַא אַלעַוְזִי

החתימה: סאלם יוסף משתא (1: אלשבזי).

[על הרעב בשנות אתתקפ"ח/ט לשטרות (תל"ז/ח – 1677/8)]


יְקוּל אַלשַּׁבַּזִי / נַאלְנַא אַלעַוְזִי / מִן אַלזְּמַאן אַלכְׄזִי / הַאן אַלפַקִירַא:

סְנַת אְתַתקְפַט מְצַׄת / בִּאלגֻׄלוּל עַוַּצַׄת / בַּעד מַא אַנקְצַׄת / כֻׄלוּקַן כְּתִׄירַא:

אַלכִּרַאם תִשַׁוְהַת / וְלִצֻׄיוּף כִּרִהַת / וּמִן וְפַדתֻהּ אִבְּתַהַת / וְתַבּקַא חְקִירַא:

לִבֵס אַהל אַלכְּרַם / אַלהַם וַאלהְרַם / וַאלגְנִי אִחתְּרַם / מַא שִׁבֵע פְטִירַא:

מִן סְנַת אְתַתקַפַח / צַאלוּן אלטַּפַח / וְיַנדַם מַן נְפַח / בִּקוּתֻן יְסִירַא:

יַא אַללַּהּ בִּאלרְצַׄא / עְלַינַא וַאלחַצַׄא / עַן כֻּלּ מַא מְצַׄא / אַנת אַלקְדִירַא:

וְכַּאפִי אַלפֻקְרַא / וְמֻטלִק אַלאֻסְרַא / מֻנַטִּק אַלשֻּׁעְרַא / בִּעַקלֻן מֻנִירַא:

סִרּ קֻלוּבְּנַא / אִלַיךּ יַא רַבַּנַא / תֻיַסֵּר רִזקַנַא / וְתֻשׁפִי אַלעְתִׄירַא:

פַצׄלַךּ אַלשַׁאמִל / חַאלְנַא תֻגַׄמִּל / פִי עַקל כַּאמִל / תֻזכִּי אַלאְגִׄירַא:

מִן כַׄאף רַבַּהוּ / סְיַבּלֻג מֻרַאדְהוּ / בִּעַדנַאן חַוזַהוּ / בַּין אַלזֻּהוּרַא:

שַׁאפִי לִכֻּלּ אַלִים / דַענַא בִּתַסלִים / בִּתַורַאת אַלכַּלִים / נִם אַלבְּשִׁירַא:

תִנַבַּא בִּטוּר סִין / וַאלקַוְם נַאכִּסִין / פִי נֻטקֻן חַסִין / וְאַחרֻף תֻנִירַא:

אְנַאר אַסבַּאטְנַא / פִי תַורַאתַנַא / וַאלנּוּר חַאטַנַא / תַׄם מֻסתַדִירַא:

קֻם יַא מֻרסַלִי / בִּאלסַּלַאם כֻׄץ לִי / אַלשִּׁעבּ אַלאַפצַׄלִי / כְּבִּיר וַאלצַגִירַא:


תרגום


יאמר השבזי / השיגנו המחסור / בזמן המביש / נידלדל העני:

שנת אתתקפ"ט חלפה / במעשי און באה / לאחר שכילתה / יצורים רבים:

נדיבים נתבזו / והאורחים נמאסו / ואל אשר באת הופתע / ונעשה נקלה:

לבשו בעלי הנדיבות / דאגה ותשישות / והעשיר במחסור / לא שבע לחם:

מן שנת אתתקפ"ח / השיגנו קוצר הרוח / ויצטער אשר ישיג / מזון מצער:

הוי האל, יהי רצון / וחון עלינו / על כל אשר עבר / אתה רב היכולת:

והגומל לעניים / ומתיר האסורים / מדובב המשוררים / בשכל מזהיר:

מצפון לבנו / אליך, הוי אדוננו / הרווח פרנסתנו / ורפא הנופל:

בחסדך הגדול / הצלח דרכינו / בשכל שלם / תזכה את הפועל:

הירא את אלהיו / ישיג מבוקשו / בגן עדן מנתו / בין השושנים (הצדיקים):

מרפא לכל כואב / שימנו בשלום / בתורת משה / בחיר האדם:

ניבא בהר סיני / והעם רכוני ראש / במאמרים נכוחים / ואותיות מאירות:

פקח עיני שבטינו / בתורתנו / והאש תקיפנו / שם סחור סחור:

קום, הו שלוחי / ופרוש שלומי / אל העדה הנעלה / גדול וקטן:

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות