רקע
שלום שבזי
אֲיֻמָּה תְּקוֹנֵן עֲלֵי הָאֲהוּב

החתימה: אלשבזי

תרתיה [קינה] על מרי סעיד אלשבילי


אֲיֻמָּה תְּקוֹנֵן עֲלֵי הָאֲהוּב

בְּקוֹלָהּ תְּנוֹעֵעַ לְכַנְפֵי כְּרוּב

אֲזַי שִׁכְּחָה אוֹהֲבָיו שִׁיר וְטוּב

וּמֵי מַעֲיָנוֹת בְּעִירוֹ נְגוּב

חֲבָל עַל יְדִיד שֶׁלְּבָבוֹ נְבוּב

וְצִיר הַתְּעוּדָה כְּאַרְיֵה בְּגוּב

סְעַדְּיָה יְהוֹסֵף מְהֻדָּר חֲטוּב

נָחוֹ בְּעֵדֶן לְחַיִּים כְּתוּב:


לִעִלמֻה תִדַׄכַּרת חִתַּא רְחַל

וּפֻקד אַלמֻחִבִּין מַא לֻה מְחַל

וְתִלְךּ אַלמֻעַאנִד פְקַד אִסתְחַל

יֻפַארִק לִמַן גִׄסמְהוּ אִנתְחַל

מֻהַאוִי מֻצַאדַמת נַגְׄם אַלזֻחַל

וְיֻדרִךּ עְלַי אַלשַּׁכׄץ פִי חַיתׄ חַל

כְּמַא אַלשַּׁמס חִתַּא תֻהַאוִי אַלגֻרוּבּ

תְמִיל פִי אַלשְּׁמַאלִי וְחִין פִי אַלגְׄנוּבּ:


שְׁכֵנָיו וְאֶחָיו אֲזַי רָגְשׁוּ

וְחֶבְרַת יְדִידָיו כְּצֹאן נָתְשׁוּ

וּמִי זֶה יְבִינֵם וְאִם דָּרְשׁוּ

לְחִבּוּר וְזֹהַר כְּבָר נָטְשׁוּ

אֱלֹהִים יְחַיֵּם וְחֵן יִלְבְּשׁוּ

יְחַזֵּק לְבָבָם וְלֹא יֶחְלְשׁוּ

עֲבוּר תָּם מְפַצֵּל לְלוּז לַח וְלוּב

וְלַצֹּאן בְּיוֹמָם וְלַיְלָה גְנוּב:


בִּתִלךּ אַלכְּנִיסַה בֻּלִי כַׄאטִרִי

וַלַא קַד דְׄכַרתֻה בְּכִּי נַאצִׄרִי

עֻוַילַא עְלַי אַלעַאלִם אַלזַאהִרִי

דִׄי כַּאן יֻפתִי לִכֻּלּ חַאִירִי

וְכֻּנתוּ לִעִלמֻהּ אְצַל זַאִירִי

וְיֻכּרִם לִחַאלִי אְעוּד שַׁאכִּרִי

אִלַאהִי תֻגַׄלִי לִכֻּל אַלכֻּרוּב

וְתוּסִע בִּעֻדׄרַא לִקַלבִּי יְתוּבּ:


זְכִּי אַלעַקל פַארַק לִגִׄסמֻן גְיוּר

וְאַוצַל גִׄנַאנֻה בִּבַּהגַׄה וְנוּר

בִּפַרדוּס עַדנַאן וְתִלךּ אַלנֻּהוּר

גִדַׄאהַא רְוַאִיח וֻרוּד אַלזֻּהוּר

וְטַאיִפַת אַלאַחבַּאר גַׄמעַה תְזוּר

וְצֵׄל אַלמֻהַימִל עְלַיהַא יְדוּר

וְאַמַּא אַלמֻכַׄאלִף פְלַא לֻה קֻרוּב

וְנַפסֻה בִּיַום אַלקִיַאמַה תְדׄוּב:


יְדִידִי סְעַדְּיָה לְגַנָּךְ צְלַח

וּמֵחֵן כְּבוֹדָךְ לְדוֹרָךְ שְׁלַח

וֶאֱחוֹז בְּעֵץ רַעֲנָן טוֹב וְלַח

וּפִרְיוֹ יְרַפֵּא לְדָל נֶאֱלַח

אֱלֹהַי רְצֵנִי עֲוֹנִי סְלַח

מְשַׂנְאַי וְקָמַי בְּזַעַם דְּלַח

וֶאֱמֹר לְלִבִּי חֲדַל לָךְ וְשׁוּב

אֲשֶׁר מֵהֲבָלָיו יְדִידָךְ עֲלוּב:


וְאַכְׄתִם נִצַׄאמִי בִּשֻׁכּר אַלוְדוּד

מֻדַּבִּר וְמֻבּדִע לִכֻּלּ אַלוֻגׄוּד

וְכַׄלקֻה תֻסַבִּח לִאִסמֻה שֻׁהוּד

גְׄעַל כֻּלּ אַצלַא לִאַצלֻהּ יְעוּד

אַלאַנפֻס עֻקוּלֻן זְכִּיַּה עֻקוּד

וַאלאַגׄסַאם תַרגַׄע תְׄרַאהַא אַללֻּחוּד

וַאַדְׄכֻּר סְלַאמִי תְבַּאלֻג וּגׄוּבּ

וְנַסתַגפִר אַללַּהּ עַן אִלַדֻׄנוּב:

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות