רקע
שלום שבזי
יַא טַאיִר אלְבַאן \[...\] דִׄי פַאז עַדְנַאן

חתימה: שלם (43: ולדן ליוסף = בן ליוסף)


יַא טַאיִר אלבַאן / וַרַּתׄת פִי קַלְבִיַ אשׁגַׄאן / דַׄכַּרתַנִי אלעַאלִם אללַּבִיב

דִׄי פַאז עַדנַאן / וַאדרַךּ לִפִרדַוְס אלַאגצַאן / פִי חַיְתׄ אלַארוַאח תַסְתַטִיב

וַאמסַיְת תַעבַאן / וַאלדַּמע פִי אלכַׄד שַׁנַּאן / תַהמִל בִטַרפִי כַּמַא אלסַּכִּיב

יַא פֻקְד אלַאבדַאן / חִין תִפרִק אלרוּח תַהתַאן / וִתַסכֻּן אללַּחד וַאלְכַּתִיב

וַאלנַּפס תַסלַא

פִי מַוטִן אַעלַא

תַצחֻב לִעַקלַא

פַעַאל רַוְחַאן / לַא תַדְרֻכֹּהּ לַמח אלַאעיַאן / מִן גַשׁיַת אלנּוּר וַאללַּהִיב

מוּסַי אִבן עִמרַאן / דִׄי אַדרַךּ אלסִּר בִבֻרהַאן / וִגַיְרַהוּ חַיּ לַא יֻצִיב:


שָׂר הַמְמֻנֶּה / גִּנַּת אֱגוֹז קוּם פְּתַח נָא / לִקְרַאת יְדִידִי וּמַהֲרָה

יִמְצָא לְעֶדְנָה / עִם בַּעֲלֵי סוֹד וְאָמְנָה / שָׁם מַלְאֲכֵי חֵן וְטַהֲרָה

חָבֵר וְתַנָּא / שׁוֹנֵה הֲלָכוֹת וּמִשְׁנָה / סוֹדוֹ לְלִבִּי יְעוֹרְרָה

יִשְׁאַל וְיַעַן / תּוֹכֵף טְבָעִי וְאוֹפַן / עָנָו בְּלִי תַּחֲרוּת וְרִיב

בָּקִי בְּעִנְיָן

דִּרְשָׁה וּבִנְיָן

נוֹבֵעַ כְּמַעְיָן

פִּרְנָס וְחָנַן / כַּמָּה עֲנִיִּים וְנָתַן / לַחְמוֹ לְמִסְכֵּן צָעִיר וְסִיב

יוֹם צַר וְכוֹפֶן / אָסַף לְדַלִּים וְסָפַן / מַשְׁכִּים בְּכָל יוֹם וּמַעֲרִיב:


לַא אחַד כַּתַב לִי / יַוְם שַׁיְךׄ אלַאחבַאר וַלִי / וַאנַא מֻחַיַּר בִמֻתְעַתִי

יַא קַלְב אַסְלִי / אַוְלַהתַנִי עַן שֻׁגלִי / בַכַּיְת טַרְפִי וּמֻקְלַתִי

דַׄא אַמר אַעלִי / טַאיִף בִשַׁרקִי וְקִבלִי / מַשׁהוּר קַבל אלכַׄלִיקַתִי

אַלמַוְת קַד כַאן / סַאבִק לִחַיְוַאן וְאִנסַאן / מַא יַנגׄ מִן אַמרַהוּ הַרִיב

מִן קַבל אַדַם

כַּמֻּן בִקֻדַּאם

יַהוַי לִאלַאעדַאם

וַאדַם לַוְ צַאן / וַלַם יַלִד תִלךּ אלַאגצַאן / אַוְגַׄד לַהוּ עִלַּתֻן קַרִיב

חַוָּה וְתֻעבַאן / מִן כַׄט רֻעבַאן וְנִירַאן / פִי דַׄא אלשִּׁמַאל אַמְרַהוּ גַצִיב:


מוֹחֵל עֲוֹנוֹת / נִקְדָּשׁ בְּשִׁבְעִים לְשׁוֹנוֹת / עֶלְיוֹן עֲלֵי כָל שְׁבָחֲךָ

שִׁמְעָה רְנָנוֹת / צֹאנָךְ אֲשֶׁר הֵם עֲגוּנוֹת / וּזְכֹר לְטוּבָךְ וְחַסְדְּךָ

בַּעְלֵי קְרָנוֹת / קָמוּ בְּפֶרֶךְ לְעַנּוֹת / חֶמְדַּת יְקָרָךְ וְעַמְּךָ

גָּלָה וְשָׁכַן / נָטוּשׁ בְּתֵימָן וְצוֹעַן / מַתִּיךְ דְּמָעָיו כְּמוֹ רְבִיב

הָשֵׁב שְׁבוּת עָם

וּמְחֵה לְפִשְׁעָם

רַפֵּא לְנִגְעָם

וַעְשֵׂה לְמַעַן / מֶלֶךְ וְכֹהֵן וְסֶגֶן / וּזְכוּת חֲסִידִים וְכָל נְדִיב

תִּמְחוֹל לְחוֹבַן / תִּרְעֵי וְתַבַּע מְשִׁיחַן / מַלֵּא לְמַעְיָן אֲשֶׁר נְגִיב:


צַרִּף הִמוּמִי / יַא בַאעִתֻן לִאלגֻׄסוּמִי / יַא מוּנִס אלצַׄבְי פִי אלקִפַאר

גַׄלִּי גֻמוּמִי / וַאצפִי לִמֻרַּת סֻמוּמִי / מִן תֻרב וּמַאֻן וַרִיח וַנַאר

גַׄלַּיְת גֻיוּמִי / מִן מִצר דַׄאת אלגֻׄרוּמִי / וַאצְחַבתַנִי דַאכִׄל אלבִחַאר

גׄוּדַךּ וְאלִאחסַאן / וַאגׄעַלתַנִי פַצח לִסַאן / חַאשַׁאךּ מַא תַנסַא אלגַרִיב

אִסמַח וִלַאטִף

עַבדֻן מִכַׄאלִף

וַלדֻן לִיוּסִף

וִאחפַץׄ אלַאכׄוַאן / עַאזִיהֻמַא בַעד אלַאחזַאן / גַׄמע אלתַלַאמִידׄ וַאלקַריב

דַׄא טַבע אלִאנסַאן / מַסכִּין מַן כַּאן גַפלַאן / לַא יַחתַפִל צַׄיְף וַלַא גַרִיב:


צַוַּרת אלַאביַאת / מַעזַא לִמֻפתִי אלרַוִיַּאת / הַאֻן אַלִף בַא וַרַא וּמִים

תֻם וַאלתַּחִיַּאת / לַאהל אלנֻּפוּס אלזַּכִּיַּאת / דִׄי תַחְדִׄף אלְגִׄסְם דַׄא אלרַמִים

תוּצִׄח כַׄפִיַּאת / כַׄצִּת גַׄוַאהִר מֻצִׄיַּאת / תַנְבַע לִמַא צַכְׄרְתֻן צְמִים

מַן עִלְמְהוּ בַאן / צַאחִב סַפִינַה וַרֻבַּאן / יַערִף רִמוּזִי וּמַא יְכִׄיב

רֻבּ דַׄיְבֻן אַדְׄיַב

יוּלַד לִתַׄעלַב

מַכַּאר אַעיַב

וַאלעִלם אַפנַאן / וַאלעַקל מַקסוּם קַסמַאן / מַולוּד וּמַכּסוּב וּפִי נַצִיב

מִן בַעד אלַאלחַאן / נַרגׄוּ מִן אללַהּ גֻפרַאן / וַלַא יִצַׄיִּק לַנַא חַבִיב:

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות