רקע
ישראל חיים טביוב
רשימת המשלים והפתגמים לפי הענינים והכונה

(כל מספר הוא קישורית שמובילה ישירות לפתגם המתאים ב“אוצר המשלים והפתגמים " של י”ח טביוב)

א ב ואם. אבות ובנים (כל היחוסים שביניהם):

4, 58, 72, 109, 168, 242, 305, 325, 565, 638, 647, 675, 714, 760, 763, 882, 900, 959, 1235, 1404, 1429, 1524, 1529, 1596, 1605, 1665, 1874, 1919, 1995, 2340, 2452, 2533, 2801, 2983, 3019, 3097, 3133, 3193.

אבדה. ר' “הפסד”. – אב. ר' “צער”.

אגדה. ר' "דרש – אדיקות. ר' “קנאות”.

אהבה (בכלל): 42, 43, 88, 123, 909, 1109, 1236, 1473, 1744, 1886, 1984, 2021, 2551, 2569, 2609, 2753, 2758.

אהבה (בין שני המינים): 41, 423A, 515, 761, 2251, 2370, 2727, 2753.

אהבת-עצמו: 30, 31, 151, 1030, 1299, 1406, 1770, 1785, 1788, 2195, 3121.

אוהבים. ידידים ורעים: 1448, 2097, 2140, 2153, 2162, 2468, 2706, 2780.

אומות-העולם. נכרים: 1448, 2097, 2140, 2153, 2162, 2468, 2706, 2780.

אומן. אומנות. בעל-מלאכה. פועלים: 66, 108, 154, 786, 1202, 1757, 1759, 1832, 2013, 2073, 2392, 3056, 3220.

אונס. הכרח. כפיה: 157, 456, 979, 1716, 1717, 1869, 1902, 2522, 3209.

אופי. ר' “הרגל”.

אור וחשך (גם בהשאלה): 52, 184, 476, 663, 730, 1199, 1267, 1312, 1436, 1437, 1656, 1737, 2446, 2714, 3135, 3165.

אורח. הכנסת-אורחים. גר (זר) : 158, 311, 500, 519, 674, 784, 785, 937, 969, 1237, 1553, 1565, 1609, 1680, 1808, 1840, 1853, 2884, 3199.

אזהרה. איום : 257, 425, 2150, 2424, 2850.

אחדוּת. אחוה. 1022, 1080, 1504, 1802,1929, 2245.

אחריות (גם מוסרית) ערבוּת (כנ"ל) : 27, 63, 120, 148, 163, 297, 344, 963, 1181, 1395, 1801, 2069, 2776, 2778, 2809, 2826, 3011.

אי-אפשרות : 748, 791, 1048, 1134, 1233, 2030, 2448, 2861, 3057.

אי-הבדל. שויון. השואה : 262, 292, 1217, 1421, 1937, 2042, 2055, 2056, 2215, 2235, 2646, 3199.

אי-סדרים. מהומה : 235, 608, 749, 1014, 1113, 1910, 3148.

איום. ע' “אזהרה”.

איחור. רשלנות : 424, 563, 632, 633, 1302, 2913, 3159.

אכילה, סעודה. מזונות. רעב. זוללות : 139, 237, 283, 288, 290, 307, 308, 603, 628, 662, 785, 832, 836, 870, 930, 931, 932, 983, 868, 1050, 1077, 1097, 1165, 1172, 1175, 1215, 1245, 1451, 1473, 1492, 1527, 1664, 1822, 1856, 1894, 1921, 2049, 2108, 2399, 2401, 2428, 2429, 2557, 2608, 2648, 2651, 2682, 2711, 2765, 2814, 3169, 3170.

אלהים. אלהים ואדם : 24, 35, 36, 37, 38, 39, 56, 63, 195, 196, 26, 214, 316, 352, 383, 384, 392, 393, 402, 405, 491, 522, 546, 558, 595, 638, 649, 654, 671, 737, 782, 929, 944, 1038, 1056, 1065, 1196, 1225, 1477, 1558, 1640, 1681, 1737, 1746, 2005, 2086, 2335, 2343, 2487, 2881, 2957, 2958, 2996, 3085.

אלמוּת. תקיפות : 299, 1767, 1774, 1994, 2277, 2285, 2331, 2844.

אמונה. בטחון (שניהם – בכל הוראותיהם) : 37, 39, 255, 315, 331, 332, 335, 354, 386, 404, 411, 434, 440, 458, 532, 604, 648, 664, 720, 804, 1008, 1395, 1477, 1706, 1865, 1983, 2036, 2039, 2062, 2063, 2203, 2279, 2529, 2876, 2880, 3136, 3194, 3195.

אמונות טפלות. ניחוש : 2041, 2668, 2877, 3069.

אמת. נאמנות. תום-לב : 451, 452, 584, 858, 946, 947, 948, 949, 950, 1316, 1389, 1554, 1562, 1936, 2438, 2551, 2592, 2848, 2857, 2911, 2931, 3155, 3230.

אסור ומותר. אוסר ומתיר : 1507, 1528, 1729, 1751, 1817, 2058, 2363, 2373, 2494, 2844, 2868, 2914, 3003.

אספות : 13, 686, 707, 1271, 1885, 2318, 2729.

אפיקורסים. חפשים : 97, 174, 709, 711, 902, 1168, 1764, 2495, 2671, 2743, 2951, 2972, 3139.

ארוכות וקצרות. ארכן : 92, 855, 1055, 2326, 2371, 2493, 2662, 2952.

ארץ. ר' “מקום”.

ארץ-ישראל : 61, 167, 406, 511, 810, 2485, 3177.

אשה. נשים (בכלל): 19, 41, 43, 89, 168, 169, 170, 171, 207, 309, 367, 423A, 515, 516, 518, 519, 520, 526, 561, 614, 635, 759, 761, 763, 775, 1071, 1108, 1217, 1435, 1612, 1651, 2251, 2370, 2435, 2437, 2614, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2707, 2729, 2753, 2812, 2819, 2917, 3032.

אשמה. ר' “חטא”.

ב גדים : 97, 603, 674, 974, 1451, 1512, 1527, 2208, 2814, 3119.

בגידה. ר' “רמאות”. – בדותא. ר' “שקר”.

בדידות. התבדלות. נעזב : 209, 363, 409, 678, 732, 954, 1666, 1900, 1942, 1981, 2783.

בדיקה. בקרת. הבדלה. הבחנה : 156, 172, 603, 1251, 1750, 1763, 1846, 2055, 2056, 3182, 3186, 3251.

בהמה. בעלי-חיים : 24, 597, 598, 599, 1563, 2304, 2404, 2653, 2900.

בושה. צניעות. פרישות : 816, 949, 958, 1126, 1171, 1650, 1804, 1811, 1963, 2209, 2350, 2726, 3023.

בזיון. חרפה. ביוש. גנות עלבון. ביטול : 7, 8, 51, 53, 75, 240, 277, 342, 611, 775, 778, 861, 874, 916, 931, 1052, 1070, 1081, 1107, 1110, 1288, 1693, 1694, 1756, 1791, 1826, 1899, 1916, 1987, 2104, 2406, 2538, 2549, 2640, 3111, 3134, 3154, 3175.

בטחון. עי' “אמונה”.

בטול. עי' “בזין”.

בטלה. ר' “עצלות”.

בטלנים. בטלנית : 216, 293, 1381, 2818, 2896, 3029.

ביאור. פירוש. בירור. הסבר : 246, 1241, 1262, 1312, 1379, 1639, 1695, 1709, 2038, 2070, 2118, 2180, 2395, 2704, 2871, 3066, 3260.

בית. ר' “משפחה”.

בית-דין. ר' “משפט”.

בית-תפלה. ר' “תפלה”.

ביוש. עי' “בזיון”.

בינה. ע' “דעת”.

בית. ר' “משפחה”.

בכיה. התאוננות. הספרים. דמעות : 50, 408, 497, 512, 642, 643, 644, 646, 701, 830, 989, 1067, 1240, 1371, 2012, 2100, 2251, 2270, 2465, 2744, 2746, 2747, 2895, 2937, 2954, 3149, 3178.

בני-הנעורים. ר' “צעירים”.

בנין. הריסה. חורבן. (כולם גם ברוחניות) : 392, 419, 605, 711, 719, 957, 1152, 2025, 2093, 2356, 2495, 2823, 2824, 3046.

בעלים. בעל-הבית. בעל-דבר. מוחזק : 69, 901, 963, 1104, 1202, 1433, 1530, 1531, 1547, 1597, 1808, 2502, 2503, 2617, 2774.

בעל-מלאכה. ר' “אומן”.

בעלי-חיים. ר' “בהמה”.

בערות. ר' "הדיוט,.

בקרת. ר' “בדיקה”.

בקיאות. ר' “ידיעה”.

בקשה. תחנונים. 3210, 3248, 3249.

בשורה. שמועה : 1320, 1372, 1373, 2293, 2369, 2602, 2605, 2721, 2877, 2919, 3041, 3043, 3131.

ג אוה. זחיחות-הדעת : 91, 164, 166, 260, 391, 435, 460, 770, 869, 891, 972, 1145, 1284, 1727, 1828, 2171, 2250, 2314, 2667, 2836, 3132.

גאולה. ר' “ישועה”, “משיח”.

גבור, גבורה. ר' “כח”.

גדול. גדלות. מצוין. הצטיינות : 411, 665, 668, 742, 778, 1156, 1273, 1333, 1774, 1775, 1828, 1908, 2302, 2521, 2733, 2907, 2987, 2995, 3009, 3030.

גדולות וקטנות : 104, 129, 843, 885, 1213, 1825, 2858, 2944.

גדר. ר' “תקנה”.

גוזמא. ר' “הפאזה”.

גזרה (משמים). יעוּד. השגחה פרטית : 111, 145, 146, 757, 2492, 3008, 3011.

גזרה. ר' “תקנה”.

גילוי. ר' “סוד”.

גלות : 1358, 2311, 2890, 3087, 3214.

גמול. ר' “שכר ועונש”.

גנב. גניבה. לסטים. שוד : 329, 670, 765, 829, 966, 1051, 1428, 1454, 1694, 1932, 1986, 2048, 2154, 2178, 2621, 2655, 2793, 2834, 2866, 2973, 2986, 3018, 3098, 3174, 3177.

גנות. ר' “בזיון”.

גר (זר). ר' “אורח”.

גשמיות ורוחניות. גוף ונשמה : 1952, 2049, 3167.

ד אגה. ר' “פחד”.

דבור. דברנות. פטפטנות. נואמים. לשון: 16, 55, 81, 196, 211, 237, 271, 286, 295, 318, 323, 324, 367, 378, 413 445, 446, 489, 574, 615, 703, 704, 705, 716, 735, 751, 752, 839, 847, 851, 867, 933, 996, 1068, 1095, 1158, 1179, 1184, 1188, 1279, 1409, 1625, 1627, 1903, 1926, 2095, 2223, 2261, 2303, 2325, 2358, 2374, 2382, 2394, 2408, 2504, 2623, 2633, 2819, 2821, 2829, 2830, 2833, 2843, 2846, 2847, 2848, 2874, 2959, 2988, 3088, 3097.

דורות. ר' “זמן”, “ראשונים”.

דחיה. השתמטות : 333, 433, 502, 1345, 1612, 2050, 2073, 2259, 2632, 2728, 3127.

דין. ר' “משפט”.

דירה : 520, 639, 2214.

דמעות. ר' “בכיה”.

דמיונות. ר' “חלום”.

דעת. שכל. בינה. רוּח : 32, 263, 315, 396, 635, 904, 1566, 1857, 1952, 1990, 1991, 2155, 2167, 2210, 2334, 23462466, 2506.

דקדוקים. ר' “קושיא”.

דרך. נסיעה. טלטול. נודדים : 70, 368, 643, 811, 838, 1291, 1339, 1513, 1742, 1776, 2086, 2214, 2408.

דרך-ארץ. ר' “מנהג”.

דרש. דרשנות. אגדה : 245, 908, 918, 991, 994, 1119, 1294, 1938, 2498, 2673, 2696, 2755, 2927.

ה בדלה. הבחנה. ר' “בדיקה”.

הבל. ר' “חסר-ערך”.

הבטחה. נדר. שבועה : 498, 591, 705, 750, 827, 920, 1211, 1297, 1476, 1554, 2098, 2222, 2291, 2622, 2886, 3077, 3239.

הגיון. ר' “טעם”. – הגנה. ר' “זהירות”.

הדיוט. עם-הארץ. בערות. בור : 52, 133, 269, 293, 399, 478, 764, 894, 953, 972, 990, 1123, 1360, 1365, 2416, 2435, 2674, 2933, 3092.

הודאה : 992, 993, 1063, 2384, 3172.

הוספה. ר' “הפרזה”. – הזדמנות. ר' “שעת-הכשר”. –

הזיות. ר' “חלום”. – החזקת-טובה. ר' “תודה”.

הכנות : 655, 1075, 2184, 2585.

היסח-הדעת. ר' “כונה”. – הכנעה. ר' “ענוה”. – הכחשה ר' “שקר”.

הכרח. ר' “אונס”.

הלואה. ר' “לוה ומלוה”.

המולה. רעש. צעקה. קול : 1315, 1881, 1958, 2254, 2588, 2858, 2923, 3255.

הנאה. ר' “תועלת”.

הסבר. ר' “ביאור”.

הסכמה והתנגדות : 490, 1907, 2011,2391, 2644, 2828, 3036, 3112, 3144, 3209, 3234.

הספדים. ר' “בכיה”.

הסתפקות. פרישות : 12, 122, 127, 307, 836, 2872, 2908.

הערצה. ר' “כבוד”.

הפכים. נגודים. ערבוביא. חלוף : 116, 241, 400, 455, 507, 593, 658, 1212, 1280, 1330, 1331, 1359, 1426, 1432, 1503, 1521, 1609, 1855, 1927, 1935, 2068, 2260, 2262, 2281, 2459, 2583, 2639, 2712, 2741, 2805, 2873, 2879, 2883, 3104, 3141, 3257.

הפסד. נזק. אבדה קלקול : 38, 120, 129, 139, 385, 432, 523, 695, 710, 742, 746, 882, 1087, 1139, 1201, 1202, 1269, 1340, 1371, 1445, 1569, 1606, 1607, 1685, 1722, 1725, 1728, 1884, 1989, 2059, 2187, 2296, 2443, 2963, 3082, 3111, 3125, 3187, 3238.

הפקרות. פריצות. פריקת-עול : 1014, 1047, 1174, 1284, 1296, 1347, 2115, 2677, 2740.

הפרזה. גוזמא. הוספה. יתר מדי. מיותר : 347, 349, 378, 427, 553, 792, 794, 849, 868, 1011, 1514, 1780, 1803, 1914, 2066, 2289, 2352, 2387, 2455, 2638, 2683, 2701, 2740, 2755, 2989, 3221, 3250.

הצלה. ר' “ישועה”.

הצלחה. ברכה : 186, 187, 225, 233, 343, 596, 721, 722, 737, 738, 740, 971, 999, 1194, 1227, 1636, 1786, 1861, 1929, 2034, 2329, 2672, 2841.

הצעות. ר' “עצה”.

הרגל. טבע. אופי : 112, 764, 981, 982, 1015, 1040, 1358, 1745, 1746, 1751, 1770, 2247, 2397, 2479, 2720, 2739, 2782, 2977, 3123, 3140.

הרגעה. ר' “נחמה”.

הרגשה : 178, 277, 278, 481, 754, 1649, 1861.

הרהורים. ר' “מחשבה”.

הריסה. ר' “בנין”. – השגחה. ר' “גזרה”. – השואה. ר' “אי-הבדל”.

השגה. ר' “קושיא”.

התאוננות. ר' “בכיה”. – התבדלות. ר' “בדידות”.

השתמטות. ר' “דחיה”. – השתוממות. ר' “תמיה”.

התבוללות. חקוי : 1285, 1585, 1877, 2514, 3167.

התחברות. חברה : 59, 70, 83, 376, 686, 764, 766, 930, 970, 997, 999, 1003, 1054, 1105, 1752, 1820, 1821, 1854, 1923, 2023, 2470, 2955, 3147.

התחייבות. ר' “זכות”. – התחכמות. ר' “חקירה”.

התחלה. מתחילים : 253, 328, 557, 582, 713, 1020, 1127, 1232, 1259, 1795, 2200, 2456, 2457, 2543, 2659.

התחפשות. התחכמות. ר' “רמאות”.

התפארות. התהדרות : 133, 328, 377, 391, 435, 478, 554, 926, 1059, 1306, 1715, 2093, 2562, 2622, 2934, 2985.

התפעלות. התרגשות : 260, 1823, 2577, 2981.

התפרדות. התפזרות. פרידה : 323, 2840, 2890, 2976.

התרגשות. ר' “כעס”.

ו דאי. ר' “ספק”.

ז הירות. שמירה. הגנה. הגנת-עצמו : 29, 44, 79, 218, 393, 426, 528, 724, 952, 1016, 1017, 1226, 1249, 1310, 1417, 1493, 2148, 2571, 2621, 2723, 2810, 2834, 3088, 3090, 3255.

זווג. (כל היחחוסים שבין איש לאשתו). 111, 119, 137, 152, 160, 201, 327, 337, 419, 517, 521, 530, 539, 540, 541, 542, 544, 548, 562, 638, 640, 655A, 695, 747, 757, 892, 919, 1075, 1103, 1123, 1192, 1255, 1257, 1349, 1439, 1465, 1481, 1527, 1572, 1744, 1833, 1848, 1981, 2132, 2156, 2188, 2440, 2469, 2541, 2581, 2790, 3034, 3086.

זוללות. ר' “אכילה”.

זחיחות-הדעת. ר' “גאוה”.

זכות וחובה. קטיגור וסניגור. התחייבות : 151, 203, 272, 995, 1352, 1353, 2224, 2300, 2307, 2317, 3001.

זכרים ונקבות: 109, 565, 742, 760, 2614, 2729.

זכרון. זכר. הזכרה: 261, 291, 353, 414, 438, 549, 609, 630, 725, 739, 874, 889, 1351, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 2105, 2202, 2337, 2982.

זמן. עתים. דורות. שהות : 180, 220, 314, 430, 577, 587, 676, 748, 755, 842, 871, 872, 873, 967, 1013, 1046, 1228, 1368, 1469, 1592, 2131, 2269, 2339, 2480, 2680, 2707, 2708, 2718, 2821, 2822, 2823, 3165, 3243.

זקנים. זקנה : 18, 373, 410, 417,419, 515, 534, 637, 759, 861, 1019, 1151, 1193, 1258, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1470, 1578, 1589, 1688, 1699, 1925, 1955, 2043, 2310, 2362, 2467, 2600, 2643, 2682, 2906, 2962, 3146.

זריזות. חריצות. רוח-חיים : 33, 44, 484, 540, 541, 697, 901, 1025, 1278, 1369, 1397,1538, 1630, 1793, 2603, 2757, 2820, 3022, 3126.

ח ברה. ר' “התחברות”.

חדש-חידוש : 212, 232, 527, 913, 1281, 1375, 1380, 1644, 1686, 1816, 1915, 2249, 2472, 2614, 2856.

חולים. ר' “יסורים”.

חוצפה. עזות : 142, 578, 700, 1386, 1387, 1622, 1811, 1992, 2234, 2350, 2415, 2483, 2726, 2849.

חורבן. ר' “בנין”.

חזנים. ר' “שיר”.

חטא. עבירה. אשמה. חוטא ומחטיא : 4, 6, 9, 20,27, 43, 138, 149, 190, 258, 282, 296, 309, 353, 423, 438, 441, 483, 485, 536, 549, 670, 716, 744, 787, 1273, 1289, 1283, 1647, 1751, 1974, 2170, 2265, 2352, 2424, 2474, 2574, 2638, 2765, 2944, 3108, 3109.

חיים ומות : 21, 23, 25, 38, 49, 83, 93, 98, 144, 160, 178, 249, 308, 331, 408, 427, 462, 465, 472, 512, 570, 653, 656, 679, 688, 789, 940, 941, 987, 1024, 1043, 1067, 1098, 1099, 1118, 1231, 1263, 1266, 1268, 1373, 1400, 1485, 1587, 1618, 1845, 1954, 2133, 2378, 2390, 2568, 2653, 2751, 2759, 2795, 2887, 3048, 3065.

חיצוניות ופנימיות. קליפה ותוך. פנים צורה : 359, 929, 1078, 1283, 1391, 1416, 1419, 1421, 1748, 1930, 137, 2061, 2090, 2211, 2634, 2855, 2867, 2966, 3035, 3191, 3192.

חירות. חופש-הבחירה : 221, 566, 662, 780, 1065, 1072.

חכיו. ר' “תקוה”.

חכמה. חכמים. תלמידי-חכמים. חריפות : 1, 61, 71, 73, 103, 113, 124, 125, 205, 206, 207, 242, 249, 258, 341, 346, 417, 429, 441, 450, 453, 489, 535, 552, 637, 675, 698, 706, 729, 757, 764, 849, 851, 852, 854, 877, 985, 1000, 1003, 1026, 1027, 1028, 1029, 1147, 1204, 1342, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1466, 1472, 1497, 1498, 1499, 1549, 1656, 1682, 1715, 1836, 1860, 2016, 2022, 2107, 2165, 2182, 2206, 2448, 2449, 2450, 2454, 2669, 2722, 2786, 2948, 2990, 3053, 3110, 3211, 3223, 3226, 3232.

חלום. דמיונות. הזיות : 208, 247, 813, 853, 1422, 1423, 1425, 490, 1643, 1778, 2221, 2240, 2619.

חליף. ר' “הפכים”.

חלש. רפה: 134, 135, 554, 571, 721, 775, 1031, 1206, 1454, 1698, 1726, 1773, 1934, 2606, 2859, 2922, 3207, 3259.

חמור: 404, 415, 754, 1375, 1427, 1431, 2349, 2557, 2780.

חנוך. 64, 796, 1102, 1388, 1441, 1479, 2340, 2436, 2670.

חנם. ר' “מתנה”. – חמס. ר' “עולה”. – חסידים. ר' “צדיקים”.

חסר-ערך. הבל. ריקנות. ללא-הועיל : 115,133, 294, 312, 478, 550, 559, 676, 777, 865, 961, 1161, 1184, 1444, 1450, 1724, 1773, 1874, 1875, 1916, 1917, 1962, 2137, 2138, 2176, 2610, 2611, 2724, 2764, 2897, 2898, 2930, 2945, 3026, 3029, 3031.

חסרונות. מגרעות. מומים (גופניים ומוסריים) : 1163, 1453, 1455, 1675, 1785, 1791, 1810, 2066, 2094, 2286, 2406, 2932, 3120.

חקוי. ר' “התבוללות”.

חקירה. התחכמות : 661, 944, 1566, 2991, 3213.

חריפות. ר' “חכמה”. – חריצות. ר' “זריזות”. – חרפה. ר' “בזיון”.

חשבון. מנין: 99, 101, 118, 488, 514, 602, 1825, 2687, 2688, 2839, 2999, 3116.

חשד : 147, 441, 1023, 1148, 1208, 1251, 1260, 1555, 1680, 1884, 2222, 2497, 2509, 2621.

חשוב וקלוש. 292, 310, 343, 408, 531, 612, 667, 743, 866, 880, 1021, 1050, 1307, 1319, 1326, 1333, 1491, 1705, 1888, 1913, 2054, 2100, 2101, 2581.

חשך. ר' “אור”.

חתן. חתן וחותן. חתונה: 1212, 1463, 1537, 1657, 1658, 1879, 2026, 2117, 3118.

ט הרה. ר' “נקיון”. :

טוב. טובה (טובת-הנאה. חסד): 5, 210, 226, 260, 273, 276, 347, 357, 388, 652, 717, 819, 1402, 1464, 1483, 1769, 2028, 2110, 2275, 2445, 2467, 2660, 3159.

טלטול. ר' “דרך”.

טעות. שבוש. שגיאה: 150, 227, 567, 1087, 1509, 1517, 1518, 1629, 2135, 2165, 2226, 2467, 2768, 3000, 3069, 3070, 3075.

טעם וחוסר-טעם. הגיון: 3, 77, 162, 458, 507, 844, 854, 1239, 1519, 1520, 1712, 1728, 1907, 1955, 1980, 1982, 2212, 2362, 2436, 2574, 2938, 2939, 2940, 3068, 3158.

טענות ותביעות. עלילות. קפדנות. תרעומות: 195, 215, 296, 907, 1511, 1521, 1957, 2010, 2236, 2410, 2595, 3179, 3188.

טפל. ר' “עיקר”.

י אוש : 379, 486, 1093, 1526, 1669, 1847, 2084, 2703, 3954.

יגון. ר' “צעד”.

יגיע-כפים. ר' עבודה.

ידידים. ר' “אוהבים”.

יופי. חן. התיפות: 102, 169, 520, 677, 761, 976, 1268, 1342, 1382, 1408, 1601, 1846, 2015, 2097, 2175, 2229, 2507, 2516, 2711, 3162.

ידיעה. בקיאות. סקרנות: 34, 103, 140, 295, 454, 518, 629, 708, 1073, 1303, 1372, 1427, 1563, 2037, 2136, 2154, 2191, 2232, 2248, 2563, 2626, 2669, 2899, 3213.

יורש. ירושה (גם רוחנית) : 638, 1583, 2901, 3203.

יחוס. מיוחס : 172, 221, 2062, 2284, 2351, 2430, 2440.

יחיד ורבים : 84, 94, 183, 189, 404, 625, 626, 1344, 1574, 2006, 2618, 2905, 2913, 3249.

יין. שכרות : 46, 734, 745, 1195, 1535, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1739, 1740, 1949, 2589, 2648, 2682, 2684, 3067, 3238.

ילדות. ר' “צעירים”.

יסורים. מחלות. חולים : 117, 220, 306, 371, 442, 459, 546, 733, 888, 964, 1082A, 1100, 1369A, 1461, 1590, 2181, 2206, 2863, 3063.

יעוד. ר' “גזרה”. – יצר. ר' “תאוה”.

יקר-המציאות. יוקר: 15, 204, 310, 1257, 1873, 1897, 1931, 1940, 2074, 2987.

יראה. ר' “פחד”. –יראת-שמים. ר' “צדיקים”.

ירידה. נפילה: 65, 91, 274, 384, 503, 560, 679, 814, 890, 1090, 1150, 1616, 1928, 2171, 217, 2402, 2604, 2686, 2888, 3059, 3067.

ישוב-הדעת. ר' “עצה”.

ישוב-העולם. (קיום העולם): 293, 397, 911, 930, 1598, 2713, 2772.

ישועה. הצלה. גאולה: 45, 202, 214, 405, 614, 701, 728, 750, 933, 1035, 1162, 1170, 1248, 1258, 1350, 1385, 1640, 1662, 2003, 2217, 2486, 2693, 2825, 2885, 3025.

ישן: 1398, 1644, 1689, 2316, 2779, 2978.

ישראל. ישראל בעמים: 65, 210, 233, 268, 356, 374, 483, 614, 617, 654, 677, 681, 807, 1016, 1039, 1063, 1167, 1179, 1186, 1285, 1525, 1539, 1600, 1647, 1648, 1649, 1650, 1781, 1782, 1790, 1800, 1801, 1802, 1947, 2005, 2041, 2097, 2127, 2140, 2203, 2239, 2241, 2246, 2278, 2417, 2664, 2730, 2781, 2785, 2890, 2904, 2977, 2980, 3001, 3037, 3054, 3123.

יתר מדי. ר' “הפרזה”.

כ בוד. הערצה. תארי-כבוד: 1, 114,126, 178, 239, 243, 382, 504, 505, 665, 671, 696, 708, 715, 769, 783, 786, 807, 1026, 1061, 1183, 1189, 1200, 1234, 1362, 1363, 1375, 1410, 1462, 1556, 1618, 1679, 1680, 1682, 1683, 1684, 1872, 1970, 2024, 2065, 2169, 2185, 2208, 2292, 2298, 2306, 2570, 2587, 2656, 2663, 2852, 2853, 3039, 3045.

כונה. שלא במתכוין. היסח-הדעת. שוגג ומזיד: 82, 787, 820, 1298, 1487, 1889, 1985, 2027, 2283, 2481, 2520, 2539, 2576, 2601, 3035, 3074.

כח. גבורה. גבור: 106, 122, 123, 134, 135, 211, 726, 870, 1031, 1132, 1408, 1497, 1663, 1753, 1952, 1953, 2163, 2177, 2557, 2752, 3244.

כיעור (גשמי ומוסרי): 279, 318, 677, 1208, 1293, 1624, 1653, 2061, 2297.

כלב: 796, 931, 1754, 1755, 1840, 1841, 1842, 2133, 2153, 2315.

כסיל. שוטה. שטות: 24, 63, 74, 100, 230, 277, 351, 362, 444, 448, 552, 574, 597, 810, 815, 910, 1424, 1427, 1460, 1480, 1617, 1656, 1746, 1755, 1829, 1858, 1948, 2107, 2126, 2266, 2282, 2348, 2365, 2504, 2508, 2518, 2639, 2665, 2780, 2789, 2812, 2827, 2846, 2875, 2876, 2964, 2985, 3058, 3061, 3082, 3083, 3084, 3089, 3211.

כעס. התרגשות: 71, 98, 153, 297, 370, 513, 567, 575, 659, 687, 689, 718, 745, 978, 1052, 1206, 1779, 1805, 1829,1898, 1972, 2033, 2063, 2080, 2142, 2243, 2349, 2577, 2645, 2745, 2968, 3153.

כפויי-טובה: 62, 610, 636, 2519.

כפיה. ר' “אונס”.

כתב. כתיבה: 407, 421, 860, 1017, 1180, 1226, 1710, 1719, 1862.

ל וה ומלוה. הלואה (השאלה). רבית. שטר-חוב. שמיטת-כספים : 142, 174, 372, 408, 589, 881, 957, 980, 1017, 1666, 1711, 1789, 2099, 2112, 2227, 2307, 2675, 2869, 2892, 3099, 3198.

למוד. מורים ותלמידים : 124, 130, 141, 250, 182, 192, 193, 194, 216, 221, 228, 232, 291, 410, 412, 422, 435, 439, 489, 530, 647, 663, 713, 788, 803, 828, 850, 897, 956, 1189, 1190, 1191, 1252, 1325, 1346, 1390, 1461, 1506, 1573, 1585, 1944, 1969, 1972, 2033, 2137, 2142, 2228, 2263, 2298, 2299, 2312, 2383, 2404, 2535, 2537, 2670, 3002, 3074, 3149, 3200, 3224, 3225, 3227.

לסטים. ר' “גנב”.

לצון. לעג. חדוד: 778, 1807, 139, 2104, 2106, 2517.

לשון. ר' “דבור”.

לשון-הרע. מסירה. מלשינות: 11, 446, 660, 694, 916, 1700, 1813, 1999, 2078, 2294, 2625.

מ בוהל. ר' “פזיזות”.

מגרעות. ר' “חסרונות”. – מהומה. ר' “אי-סדרים”. – מוחזק. ר' “בעלים”.

מומים. ר' “חסרונות”. – מולדת. ר' “משפחה”.

מוסר. תוכחה. קללה: 64, 403, 546, 585, 831, 1002, 1060, 1482, 1500, 1502, 1568, 2550, 2551, 2799, 2832, 2979, 3058, 3092, 3133, 3211.

מורים. ר' “למוד”. – מזונות. ר' “אכילה”. – מזל. סימן טוב: 206, 233, 448, 481, 645, 767, 806, 837, 893, 1021, 1074, 1404, 2308, 2536, 2594.

מחלות. ר' “יסורים”. – מחלוקת. ר' “ריב”.

מחסור. ר' “עניים”.

מחשבה. הרהורים: 81, 247, 327, 354, 558, 592, 820, 841, 862, 1024, 1149, 1198, 2001, 2027, 2086, 2221, 2322, 2457, 2657, 2996, 3060, 3144, 3215.

מיתה. ר' “חיים”. – מיותר. ר' “הפרזה”.

מלאך. 234, 412, 415, 568, 2046, 2114.

מלך. ר' “ממשלה”. – מלאכה. ר' “אומנות”, “עבודה”.

מלחמה : 36, 328, 525, 749, 1062, 2184, 2652, 3208.

מלשינות. ר' “לשון הרע”.

ממון : 22, 23, 29, 31, 47, 68, 69, 90, 99, 130, 189, 213, 302, 423A, 706, 745, 833, 885, 887, 896, 917, 1076, 1083, 1110, 1204, 1230, 1297, 1341, 1471, 1559, 1631, 1740, 1890, 1891, 1996, 2059, 2158, 2398, 2411, 2412, 2415, 2444, 2582, 2591, 3233.

ממזר: 1890, 2334, 2415, 2416, 3020,

ממשלה. שררה. מלך: 40, 105, 235, 236, 285, 320, 391, 657, 772, 886, 953, 1281, 1368, 2301, 2403, 2676.

מנהג. נימוס. דרך-ארץ: 76, 251, 326, 623, 911, 1069, 1290, 1457, 1657, 1658, 2008, 2009, 2431, 2432, 2433, 2434, 2501, 2566, 2646, 2715, 2837.

מנין. ר' “חשבון”. – מצוין. ר' “גדול”. – מניעה. ר' “שטן”.

מסחר. מקח וממכר. סוחרים: 15, 17, 116, 361, 793, 884, 912, 1323, 1434, 1440, 1594, 2018, 2124, 2152, 2189, 2925, 3042.

מעט והרבה. רוב ומועט: 85, 185, 197, 214, 239, 274, 715, 826, 879, 1158, 1467, 1473, 1486, 1487, 1488, 1506, 1610, 1628, 1731, 1736, 1754, 1771, 1786, 1878, 2290, 2328, 2597, 2608, 2907, 3021, 3180, 3250.

מענה. ר' “תירוץ”.

מעשה (עובדא). עשיה. פעולה: 187, 445, 522, 697, 779, 780, 782, 795, 1045, 1064, 1088, 2295, 2460, 2461, 2462, 2463, 2502, 2503, 2515, 2550, 2886, 2965.

מפלגות. ר' “ריב”. – מפריע. ר' “שטן”.

משפט. (משפט מעוקל). דין. בית-דין. שפוט : 136, 159, 175, 189, 217, 248, 257, 340, 345, 384, 577, 879, 885, 886, 937, 951, 984, 995, 1086, 1204, 1294, 1426, 1503, 1571, 1696, 1979, 2115, 2172, 2471, 2489, 2530, 2559, 2699, 2882, 3081, 3104.

מצוה. מעשים טובים: 1153, 1399, 1836, 1969, 2474, 2475, 2477, 2478, 2481, 2482, 2654, 3107, 3108, 3114.

מקום. עיר ארץ: 223, 510, 530, 837, 1069, 1116, 1401, 1438, 1641, 1970, 2002, 2151, 2258, 2390, 2492, 2501, 2526, 2566, 2738, 2796, 3010, 3011, 3205.

משוגע. ר' “שגעון”.

משיח. ימות-המשיח. גאולה 0 לעתיד): 176, 700, 719, 1042, 1089, 1250, 1301, 1350, 1581, 2287, 2311, 2520, 2794.

משמעת. ר' “שמיעה”.

משפחה. קרובים. בית. מולדת: 30, 60, 320, 321, 466, 533, 680, 710, 738, 800, 1026, 1164, 1242, 1292, 1367, 1459, 1642, 1702, 1758, 1760, 1761, 1804, 1988, 2220, 2245, 2246, 2376, 2803, 2926, 3000, 3016, 3202.

מתחילים. ר' “התחלה”.

משרת. ר' “עבד”.

מתאים-. ר' “ראוי –”.

מתינות. בסלנות. ארך-רוח. מושל ברוחו: 10, 306, 1128, 1169, 1474, 1941, 2085, 2255, 2332, 2540, 2541, 2804, 2916.

מתנה. בחנם: 364, 437, 1137, 1138, 2184, 2238, 2545, 2547, 2548, 2549, 2637, 3091.

נ אומים. ר' “דבור”. – נאמנות. ר “אמת”:

נביא. נביאות. (רוח-הקדש): 162, 254, 286, 401, 968, 1414, 1422, 2040, 2341, 2365, 2414, 2551, 2613, 2649.

נגודים. ר' “הפכים”.

נדיב. פזרנות: 335, 1633, 3007.

נדר. ר' “הבטחה”. – נודדים. ר' “דרך”.

נוח לבריות. רך : 998, 1552, 1837, 2159, 2453, 2949.

נזק. ר' “הפסד”. – נחוץ ומיותר. ר' “עיקר”.

נחמה (תנחומים). הרגעה: 740, 1038, 117, 1321, 2109, 2685, 2905, 3239, 3240.

ניחוש. ר' “אמונות טפלות”. – נימוס. ר' “מנהג”. – נכרים. ר' “אומות”.

נס: 177, 255, 1056, 1532, 2020, 2353, 2593, 2716.

נסיון (בכל הוראותיו): 205, 336, 586, 622, 801, 1142, 1586, 2219, 2784, 3051.

נסיעה. ר' “דרך”. – נעזב. ר' “בדידות”. – נסתרות. ר' “סוד”.

נעים ואי-נעים. נחת-רוח. סיפוק. תענוג: 388, 839, 845, 883, 903, 1314, 1523, 1594, 1595, 1837, 1868, 1905, 1909, 2407, 2564, 3027, 3101, 3157, 3220.

נפילה. ר' “ירידה”.

נצחון: 973, 1616, 2610, 2652, 2859.

נקמה. ר' “שכר ועונש”.

נקיון. טהרה (בגשמיות וברוחניות). 375, 566, 653, 1260, 1289, 1546, 2113, 2616, 2706, 2994.

נרדף. ר' “ענוה”.

ס בלנות. ר' מתינות.

סגולות. ר' “רפואה”.

סוד. נסתרות. גילוי : 186, 229, 231, 313, 337, 387, 595, 629, 661, 808, 809, 841, 856, 863, 864, 1005, 1106, 1143, 1681, 1707, 1817, 1830, 2092, 2103, 2216, 2225, 2347, 2385, 2589, 2650, 2666, 3014, 3038.

סוף. גמר: 328, 426, 582, 1020, 1232, 1259, 1449, 1629, 1844, 2050, 2194, 2200, 2543, 2559, 2653, 2654, 2657, 2659, 2660, 2689, 2694, 3152, 3209, 3228.

סימן. ר' “מזל”. “עדות”. – סיפוק. ר' “נעים”. – סיוע. ר' “עזרה”.

סכנה: 198, 218, 322, 324, 360, 1948, 1055, 1224, 1407, 1423, 1764, 1776, 1893, 1906, 2665, 2765, 2771, 2846, 2860, 2862, 2864, 3168.

סליחה. כפרה : 1256, 1295, 2442, 3164.

סניגור. ר' “זכות”. – סעודה. ר' “אכילה”.

ספק. פקפוק. ודאי : 69, 199, 200, 256, 731, 1147, 1286, 1467, 1827, 2409, 2590, 2681, 2697, 2909, 2910, 2935, 3219, 3222.

ספרים. סופרים. קריאה : 73, 116, 286, 726, 1050, 1074, 1427, 1489, 1523, 1720, 2149, 2586, 2892, 2899, 2948, 3228.

סקרנות. ר' “ידיעה”. – סרבנות. ר' “עקשנות”. – סתירה. ר' “קושיא”.

ע בד. עבדות. משרת : 585, 662, 880, 969, 1047, 1182, 1895, 1896, 2213, 2273, 2301, 2324, 2676, 2677.

עבודה. עמל. מלאכה. יגיע-כפים : 26, 31, 40, 139, 187, 394, 418, 461, 522, 561, 617, 618, 619, 737, 781, 1046, 1177, 1536, 1638, 2242, 2355, 2496, 2542, 2772, 2870, 3215.

עבודת-האדמה. קרקע. כללי-חקלאות : 1468, 1469, 1701, 2330, 2705, 2950, 3090.

עבירה. ר' “חטא”.

עבר. לאחר מעשה: 159, 250, 1144, 1166, 1229, 2192, 2271, 2272, 2678, 2973.

עגבים. ר' “תאוה”.

עדות. עדים. ראיה. סימן : 9, 30, 143, 183, 193, 230, 257, 265, 348, 431, 482, 495, 606, 984, 992, 1078, 1104, 1114, 1203, 1246, 1391, 1392, 1534, 1544, 1747, 1946, 2036, 2057, 2141, 2447, 2647, 2666, 4668, 2774, 2865, 3012, 3077, 3123.

עולה. חמס : 358, 372, 1486, 1488, 1774, 1997, 2003, 2072, 2489, 2582, 2792, 2929,3054.

עזות. ר' “חוצפה”.

עזרה. עזרה עצמית. סיוע (לטובה ולרעה) : 113, 394, 566, 590, 1300, 1642, 1713, 2048, 2119, 2441, 2575, 2997, 3023, 3241.

עינים. ר' “ראיה”.

עיקר וטפל. נחוץ ומיותר: 107, 1085, 1371, 1550, 1567, 1803, 2031, 2076, 2630, 2806, 3022, 3119, 3145, 3180.

עיר. ר' “מקום”. – עלבון. ר' “בזיון”.

עכובים. ר' “שטן”.

עליה. התעלות : 65, 91, 112, 274, 384, 679, 1090, 1150, 1284, 1727, 1928, 2171, 2402.

עלילות. ר' “טענות”. – עם-הארץ. ר' “הדיוט”:

ענוה. הכנעה. עלוב. נרדף : 239, 383, 477, 668, 672, 673, 997, 1028, 1322, 1551, 1765, 1812, 2169, 2415, 2580, 2791, 2798, 2958.

עניים. מחסור. דחקות: 2, 38, 46, 50, 176, 213, 263, 264, 270, 334, 364, 515, 677, 753, 767, 823, 891, 906, 1018, 1115, 1151, 1157, 1420, 1525, 1636, 1702, 1738, 1748, 1798, 1799, 1998, 2104, 2667, 2793, 2795, 2796, 2904, 3019, 3135, 3210.

עסקנות צבורית. ר' “פרנסים”.

עצה. תחבולה. הצעות. ישוב-הדעת: 206, 419, 562, 598, 694, 888, 910, 955, 996, 1034, 1173, 1955, 2678, 2802, 2965, 3031, 3258.

עצלות. בטלה: 44, 434, 410, 422, 449, 627, 699, 890, 976, 1036, 1515, 1516, 2121, 2321, 2414, 2536, 2971, 3055, 3073.

עקשנות. סרבנות. קשי-ערף: 238, 444, 480, 487, 821, 1254, 1561, 1674, 2360, 2760, 3049.

ערבוביא. ר' “הפכים”. – ערבות. ר' “אחריות”. – עשיה. ר' “מעשה”. ערמה. ר' “רמאות”.

עשירות. עשירים : 2, 48, 68, 127, 128, 166, 264, 267, 355, 390, 515, 604, 638, 737, 766, 985, 990, 1006, 1007, 1008, 1073, 1157, 1215, 1373, 1412, 1636, 1834, 2016, 2026, 2120, 2317, 2378, 2505, 2641, 2815, 2816, 2853, 3004, 3201, 3210.

עתיד: 365, 377, 502, 846, 1089, 2147, 2286, 2347.

עתים. ר' “זמן”.

פ גיעה. “פגע” : 1460, 1510, 2460A, 2520, 2827, 3095.

פועלים. ר' “אומן”.

פזיזות. קצר-רוח. מבוהל. קלות-דעת. שטחיות : 308, 687, 1041, 1109, 1128, 1169, 1176, 1394, 1703, 1762, 2264, 2518, 2530, 2585, 2624, 2637, 2740, 2770, 2785, 2993.

פזרנות. ר' “נדיב”.

פחד. יראה. דאגה. פחדנות: 37, 83, 134, 135, 356, 425, 449, 506, 509, 553, 650, 666, 782, 835, 878, 898, 938, 942, 943, 1140, 1316, 1558, 1581, 1673, 1887, 2089, 2505, 2841, 2842, 2921, 3052, 3090, 3242.

פטפטנות. ר' “דבור”. - :

פיוס. רצוי. חונף: 370, 660, 736, 1032, 2399, 3243.

פירוש. ר' “ביאור”. – פנים. ר' “חיצוניות”. – פעולה. ר' “מעשה”. – פקפוק. ר' “ספק”.

פרט וכלל. הכללה: 101, 228, 621, 2615.

פרידה. ר' “התפרדות”. – פריצות. פריקת-עול. ר' “הפקרות”. – פרישות. ר' “הסתפקות”.

פרנסה. ריוח : 39, 108, 140, 145, 185, 197, 398, 399, 530, 533, 618, 1010, 1029, 1125, 1265, 1404, 1536, 1606, 1607, 2045, 2128, 2201, 2276, 2354, 2506, 2596, 2960, 2961.

פרנסים. מנהיגים. רבנות. עסקנות צבורית: 54, 236, 240, 341, 399, 547, 616, 768, 873, 1129, 1197, 1282, 1602, 1704, 1749, 1787, 1846, 1859, 2204, 2561, 2854, 2868, 2988, 3062, 3072.

פרסום. ריקלמה: 79, 254, 1114, 1496, 1599, 1603, 1608, 1690, 1708, 1817, 2476, 2499, 2553, 2555, 3217.

צ בור. קהלה : 179, 254, 1114, 1496, 1599, 1603, 1608, 1690, 1708, 1817, 2476, 2499, 2553, 2555, 3217.

צביעות. ר' “רמאות”.

צדיקים. חסידים. יראת-שמים: 20, 173, 231, 261, 301, 314, 349, 412, 624, 649, 669, 789, 799, 1065, 1214, 1385, 1483, 1486, 1488, 1583, 1619, 1620, 1621, 1985, 2114, 2157, 2274, 2596, 2880, 2881, 2883, 2885, 2886, 2887, 2888, 2901, 2914, 2936, 2990, 3059.

צדקה. גבאי-צדקה. בקשת-נדבות: 14, 82, 252, 300, 399, 488, 537, 603, 779, 1311, 1339, 1553, 1633, 2079, 2396, 2398, 2425, 2468, 2546, 2816, 2870, 2890, 2891.

צורה. ר' “חיצוניות”. – צניעות. ר' “בושה”.

צעירים. בני-הנעורים. קטנים. ילדות: 1, 194, 339, 395, 410, 419, 492, 515, 534, 606, 682, 790, 817, 861, 889, 1138, 1193, 1195, 1589, 1612, 1613, 1735, 1925, 1955, 2598, 2600, 3046, 3129, 3244.

צעקה. ר' “המולה”.

צער. יגון. אבל: 7, 45,96, 121, 148, 457, 551, 593, 1020, 1067, 1415, 1478, 1657, 1658, 1748, 2309, 2599, 2749, 2750.

צפיה. ר' “תקוה”.

צרה. פורענות. גזרה: 80, 220, 224, 226, 266, 268, 269, 275, 280, 379, 405, 407, 486, 573, 581, 620, 652, 654, 689, 750, 798, 878, 1033, 1035, 1172, 1274, 1672, 1818, 2077, 2379, 2380, 2510, 2556, 2754, 2786, 2903, 2905.

ק ושיא. שאלה. השגה. סתירה. דקדוקים : 245, 249, 250, 371, 490, 774, 776, 905, 923, 975, 988, 1001, 1187, 1191, 1244, 1287, 1334, 1634, 1743, 2029, 2313, 2617, 2674, 2927, 2998, 3053, 3076, 3079, 3112.

קטיגור. ר' “זכות”. – קטנים. ר' “צעירים”. –

קל וכבד (קשה): 1012, 1336, 1668, 1880, 2044, 2974.

קלוש. ר' “חשוב”. – קלות-דעת. ר' “פזיזות”. – קליפה ותוך. ר' “חיצוניות”.

קמצנות. צרות-עין (גם רוחנית): 653, 1112, 1332, 2067, 2079, 2288, 2532, 2567, 2742, 2764, 2815.

קנאה (בכל הוראותיה): 171, 285, 366, 389, 647, 909, 1183, 1849, 1993, 2127, 2190, 2587, 2732, 2948, 2975, 3047, 3170.

קנאות. אדיקות: 1816, 2946, 2947, 3028.

קפדנות. ר' “טענות”. – קרובים. ר' “משפחה”. “רחוק”. – קריאה. ר' “ספרים”. קרקע. ר' “עבודת-האדמה”.

ר אוי ואי-ראוי. מתאים ואי-מתאים: 116,193, 2458, 2578, 2639, 2731, 2768, 2893, 2984, 3163, 3165.

ראיה. עינים: 57, 125, 217, 287, 469, 470, 476, 527, 538, 756, 901, 1027, 1154, 1155, 1472, 1490, 1889, 2057, 2082, 2091, 2179, 2389, 2586, 2717, 2735, 2737, 2860, 2920, 3014, 3151.

ראיה. ר' “עדות”.

ראשונים ואחרונים (דורות. וגם בסדר): 5, 88, 415, 434, 440, 768, 960, 1501, 1691, 2534, 2750, 2769, 3176.

רבית. ר' “לוה,. – רבנות. ר',פרנסים”. –רוח. ר' “דעת”. גשמיות.

רוח-הקדש. ר' “נביא”. – רוח-חיים. ר' “זריזות”. – רדיפה. ר' “שנאה”.

רחוק וקרוב. מרחק : 70, 86, 310, 474, 552, 1135, 1185, 1203, 1207, 1495, 1918, 1951, 1960, 2035, 2369, 2420, 2426, 2461, 2508, 2939, 2961, 3106, 3127.

רחמים. חסד: 32, 248, 443, 491, 718, 1121, 1122, 1206, 1243, 1256, 1265, 1313, 1443, 1650, 1919, 2628, 2713, 2751, 2772, 3037.

ריב. מחלוקת. מפלגות. התפרדות: 95, 181, 284, 301, 303, 363, 368, 369, 386, 416, 496, 497, 514, 545, 576, 755, 771, 1092, 1342, 1458, 1481, 1492, 1541, 1582, 1683, 1702, 1721, 1932, 1933, 2117, 2143, 2168, 2315, 2320, 2384, 2393, 2500, 2642, 2700, 2709, 2831, 2970, 3038, 3095, 3138.

ריוח. ר' “פרנסה”. – ריקלמה. ר' “פרסום”. – ריקנות. ר' “חסר-ערך”.

רמאות. בגידה. צביעות.. התחפשות. התחכמות. ערמה: 81, 87, 163, 309, 380, 601, 664, 703, 704, 751, 935, 1044, 1079, 1082, 1136, 1276, 1338, 1393, 1454, 1562, 1635, 1758, 1892, 2000, 2103, 2368, 2476, 2565, 2620, 2641, 2725, 2807, 2898, 2941, 2947, 3028, 3040, 3041, 3136, 3151.

רמז: 877, 1857, 2107, 2111.

רע. רעה. רוע-לב: 273, 276, 354, 360, 388, 557, 558, 652, 875, 1146, 1249, 1403, 1418, 1604, 1717, 1783, 2181, 2445, 2464, 3197.

רעב. ר' “אכילה”. – רעש. ר' “המולה”. – רפה. ר' “חלש”.

רפואה. רופאים. סגולות. 117, 128, 371, 471, 473, 474, 733, 734, 870, 888, 964, 1173, 1494, 1625, 1679, 2488, 3071.

רצון. חפץ. שאיפה: 141, 222, 517, 590, 1637, 1732, 2151, 2522, 3006, 3044.

רשלנות. ר' “איחור”.

רשעים: 59, 143, 281, 350, 366, 376, 465, 470, 570, 628, 914, 954, 1094, 1101, 1214, 1576, 1885, 2282, 2511, 2840, 2883, 3048, 3049, 3124.

ש איפה. ר' “רצון”. – שאלה. ר' “קושיא”.

שבועה. ר' “הבטחה”. – שבוש. ר' “טעות”.

שבח. ר' “תהלה”.

שבת. (יום-טוב) : 569, 1216, 1564, 2813, 2862, 3071, 3101, 3135.

שגיאה. ר, “טעות”.

שגעון. משוגע: 149, 230, 277, 278, 1113, 1452, 2102, 2512, 2665, 3082.

שהות. ר' “זמן”. – שוגג ומזיד. ר' “כונה”. – שוד. ר' “גנב”. – שוטה. ר' “כסיל”.

שויון. ר' “אי-הבדל”. – שטות. ר' “כסיל”.

שחד: 525, 555, 2546.

שטחיות. ר' “פזיזות”.

שטן. מפריע. מניעה. עכובים: 198, 272, 280, 324, 712, 735, 801, 986, 1062, 1224, 1270, 1711, 1794, 1943, 2116, 2161, 3050.

שטר-חוב. ר' “לוח”. –

שינה: 334, 1097, 1215, 1576, 1645, 1703, 1945, 2256, 2542, 2584, 2971, 3100, 3101.

שיר (זמרה). חזנים: 3, 74, 351, 1678, 1766, 1912, 2068, 2366, 2808, 2917, 2920, 3163.

שכחה : 406, 422, 568, 932, 1019, 1129, 1235, 1685, 1924,2228, 2629, 2636, 2903.

שכנים. שכנות: 52, 59, 137, 284, 468, 594, 1105, 1195, 1209, 1495, 2021.

שכרות ר' “יין”.

שכר ועונש. גמול. נקמה. תשלומים: 4,8, 13, 14, 50, 56, 58, 119, 190, 259, 316, 352, 436, 572, 630, 659, 670, 723, 802, 825, 826, 908, 916, 927, 934, 939, 1045, 1051, 1094, 1196, 1217, 1329, 1335, 1343, 1403, 1426, 1467, 1503, 1623, 1647, 1655, 1666, 1671, 1675, 1676, 1677, 1718, 1938, 1971, 2071, 2129, 2162, 2166, 2231, 2268, 2361, 2376, 2478, 2519, 2558, 2573, 2579, 2655, 2734, 2748, 2762, 2763, 2838, 2928, 3025, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3116, 3130, 3154, 3160, 3229, 3228A, 3230, 3254.

שלום. שלוה. נחת : 225, 266, 280, 281, 304, 307, 569, 664, 712, 915, 1250, 1301, 1454, 1492, 1733, 2305, 2804, 3015, 3094, 3122, 3226.

שליח. שליחוּת: 234, 282, 850, 1196, 1396, 2187, 2473, 2863, 2965, 3163, 3114.

שם: 615, 674, 2953, 3124.

שמועה. ר' “בשורה”.

שמחה. שחוק. נחת-רוח: 96, 121, 241, 283, 374, 551, 570, 593, 624, 666, 685, 701, 769, 818, 825, 1195, 1577, 1841, 1866, 1879, 2012, 2075, 2090, 2183, 2357, 2527, 2528, 2966, 3103.

שמיטת-כספים. ר' “לוה”. – שמירה. ר' “זהירות”.

שמיעה. שימת-לב. משמעת: 51, 77, 78, 79, 132, 287, 536, 747, 858, 859, 1375, 1479, 1653, 1864, 2060, 2082, 2721, 2811, 29123, 3255.

שנאה. שונאים. רדיפה: 60, 62, 123, 298, 330, 443, 681, 685, 740, 741, 823, 903, 1091, 1109, 1473, 1570, 1757, 1781, 1782, 1963, 2569, 2569, 2573, 2732, 3137, 3138.

שנוי (גם שנוי דבור – מקום – שם, וכו') : 251, 252, 296, 325, 326, 615, 727, 837, 1015, 1040, 1058, 1133, 1159, 1277, 1747, 1748, 1784, 2002, 2013, 2305, 2361, 2525, 2526, 2634, 2851, 3140.

שעת-הכשר. הזדמנות: 33, 485, 690, 691, 842, 991, 2866, 3112.

שקידה. התמדה: 10,291, 418, 1160, 1252, 1390, 2053.

שקר. בדותא. הכחשה: 131, 564, 584, 827, 926, 1063, 1203, 1721, 1772, 1814, 1839, 1946, 1961, 1964, 1966, 2032, 2186, 2230, 2233, 2253, 2366, 2565, 2647, 2788, 2931, 3078, 3098, 3142, 3155, 3161, 3196.

שררה. ר' “ממשלה”.

שתיקה : 36, 55,155, 413, 810, 1000, 1124, 1597, 2338 2343, 2394, 2513, 2523, 2571, 2661, 2821, 2918, 3171, 3172, 3173.

ת אוה. יצר. עגבים : 12, 13, 21, 41, 45, 56, 89, 119, 122, 144, 153, 165, 191, 290, 439, 494, 762, 943, 986, 987, 1068, 1183, 1347, 1474, 1484, 1611, 1612, 1646, 1775, 1911, 2091, 2174, 2205, 2250, 2363, 2373, 2543, 2720, 2732, 3023, 3050, 3101, 3110.

תארי-כבוד. ר' “כבוד”.

תהלה. שבח. קילוס: 8, 67, 93, 254, 556, 1482, 1560, 1907, 1950, 2089, 2123, 2218, 2538, 2915, 3158, 3181.

תודה. החזקת-טובה: 45, 493, 601, 739, 820, 1402, 1433, 1580, 1588, 1769, 1809, 2110, 2280, 3130.

תוכחה. ר' “מוסר”.

תועלת. הנאה: 429, 432, 447, 610, 620, 636, 652, 785, 983, 1057, 1131, 1332, 1399, 1489, 2014, 2407, 2482, 3109, 3165.

תורה: 71, 114, 150, 242, 243, 397, 398, 508, 757, 848, 855, 911, 915, 1018, 1063, 1084, 1096, 1108, 1230, 1266, 1348, 1351, 1533, 1598, 1651, 1664, 2045, 2046, 2111, 2439, 2485, 2664, 2772, 2800, 3033, 3064, 3201, 3201, 3202, 3203, 3207.

תחבולה. ר' “עצה”. – תחנונים. ר' “בקשה”.

תירוץ. מענה (תשובה): 271, 362, 479, 902, 988, 1178, 1632, 2323, 2453, 2518, 2769, 2789, 2864, 3076, 3079, 3112.

תלמיד-חכם. ר' “חכמה”. – תלמודים. ר' “למוד”.

תמיה. השתוממות: 161, 162, 289, 381, 543, 840, 2695, 2991, 3128.

תנאי: 730, 1777, 3236, 3237.

תענוג. ר' “נעים”.

תפלה. בית-תפלה: 211, 301A, 317, 486, 579, 688, 829, 1055, 1131, 1283, 2025, 2184, 2439, 2679, 2957, 3171, 3248, 3249.

תקוה. צפיה. חבוי: 317, 424, 581, 824, 1038, 1796, 2685, 2692, 2736, 3189.

תקנה. גזרה. נדר : 179, 429, 583, 709, 797, 2076, 2125, 2824, 2838, 3252.

תקיפות. ר' “אלמות”.

תרעומות. ר' “טענות”.

תשובה. (בעלי-תשובה). חרטה: 95, 414, 442, 669, 1500, 1505, 1648, 2135, 2904, 2969, 3080, 3185.

תשלומים. ר' “שכר ועונש”.

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 49944 יצירות מאת 2759 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 21301 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!