צבי פרץ חיות

(1876–1921)

בשלבי פיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

נאומים והרצאות

בסוד עמי

בין רב ועדתו

    א.              נאום פתיחה

    ב.              דיון גלוי

     ג.              נאום חגיגי במלאות מאה שנה לייסוד בית-הכנסת ברחוב זייטנשטטן

    ד.              נאום אל פרנסי-הקהילה בווינה

דמויות קדומים

    ה.              לפני ארבעת אלפים שנה והיום

     ו.               אברהם – מורה הדרך למדיניות הפנים של היהדות

     ז.               עמוס

    ח.              יחזקאל הנביא

בינה בקורות

    ט.              זרע המכבים

     י.              ספר יהודית

   יא.            מושבה צבאית יהודית בזמן העתיק

   יב.            האשה בתלמוד

   יג.             פרק חדש בהיסטוריה היהודית

ערכים וקנינים

   יד.             רעיון החופש ועם ישראל

   טו.            האם עשרת הדיברות הם באמת יסוד התרבות האירופית?

   טז.            מדיניות

    יז.             הקנין הנעלה מכל

   יח.            התנ"ך והנוער

בין ריחוק לקירוב

   יט.            דת ואומה

    כ.              היחיד מישראל והאומה

  כא.            הבריחה מן היהדות

  כב.            נשואי-תערובת

   כג.            חינוך

  כד.            שמות עבריים

בינינו לבינם

  כה.            יראי-ה' בין העכו"ם

   כו.             האם האנטישמיות תנועת-עם ספונטאנית היא?

   כז.             בגעגועים ובכיסופים אזנינו קשובות…

בין העם לארצו

  כח.            לשנה הבאה בירושלים

  כט.            הציונות כבעייה עולמית

 ל.              תפארתו החדשה של ישראל

  לא.            חשיבותה של האוניברסיטה העברית בירושלים

  לב.            תקוותו של עם ישראל

   לג.            ארץ-ישראל והתפוצות

קוי אנדרטות

  לד.            מרדכי עמנואל נוח

  לה.            אדולף פישהוף

   לו.             הרב הראשי משה (מוריץ) גידמן

   לז.             יוסף שמואל בלוך

  לח.            יוסף פופר-לינקיאוס

  לט.            תיאודור הרצל

    מ.              משה והרצל

  מא.           מאכס נורדאו

  מב.           קארל גולדמארק

 חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידה:

·              דליה יעקבי

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

או בפקס: 09-7486141

(+972-9-7486141 internationally)