רקע
גצל קרסל
גצל קרסל
(1911‏-1986)
ביבליוגרף, סופר, היסטוריון וחוקר ישראלי. מחלוצי הביבליוגרפיה הארצישראלית בעת החדשה, ומתעד העיתונות העברית המוקדמת. חוקר תולדות היישוב בארץ ישראל, בעיקר כמשתקף מהספרות העממית והעיתונות. מפתח הענף העברי של הביו־ביבליוגרפיה


a מאמרים ומסות

 

עברית במערב

תל אביב: הגה, תש"א

מבוא ל“דוד גורדון: מבחר מאמריו”

תל אביב: מצפה, אחר תש"ב

מבוא ל“מבחר מאמריו” / דוד בן דב בר גארדאן

תל-אביב: המחלקה לעניני הנער של הנהלת ההסתדרות הציונית ובהשתתפות קרן היסוד והקרן הקימת לישראל ע“י “מצפה”, תש”ב

ראשית צעדי הרצל: באספקלריה של העתונות העברית בגולה

ירושלים: ר' מס, תש"ג

הלבנון והחבצלת: (מתוך המחזור: העתונות הציונית והארץ-ישראלית)

ירושלים: ר' מס, תש"ג

מבוא ל“רבי יהודה אלקלעי - רבי צבי הירש קלישר: מבחר כתביהם”

תל-אביב: המחלקה לעניני הנער של הנהלת ההסתדרות הציונית ובהשתתפות קרן היסוד והקרן הקימת לישראל: ע“י מצפה, תש”ג

מהופעת רומא וירושלים עד מותו של הרצל

ירושלים: המחלקה לעניני הנוער של ההסתדרות הציונית, תש"ד

ספרות ההסתדרות

תל-אביב: דפוס אחדות, תש"ו-1945

מבוא ל“רבי יחיאל מיכל פינס: מבחר מאמריו”

תל אביב: י' שרברק, תש"ו

מבוא ל“קורות העתים: בצירוף נספחות על מאורעות הישוב העברי בגליל בשנות תקצ”ד-תקצ“ח” / מנחם מנדל מקמניץ

ירושלים: מוסד הרב קוק שעל יד המזרחי העולמי בהשתתפות המחלקה לעניני הנוער-המדור הדתי של הסתדרות הציונית, תש"ו 1946

מבוא ל“הפודה ומציל” / שלמה כהן (עברית: צבי ברמאיר)

תל אביב: עם עובד, תש"ו

מבזל עד בזל (כ"א קונגרסים ציוניים)

תל-אביב: חלקת ההסברה של הועד הפועל, תש"ז-1946

מבוא ל“משה הס ובני דורו - אגרות ממנו ואליו”

תל אביב: עם עובד, תש"ז

פתיחה ל“עיר ומתים: זבלוטוב המלאה והחרבה”

תל-אביב: יוצאי זבלוטוב בארץ-ישראל ובאמריקה, תש"ט 1949

הקופסה הכחולה ויוצרה (חיים קליינמן)

תל-אביב: דפוס אילון, תשי"ב

ראשונים

תל-אביב: המרכז לתרבות והסברה, תשי"ג-1952

אחרית דבר ל“חזיוני מדינה: ילקוט אוטופיות ציוניות”

תל אביב: מ' ניומן, תשי"ד

מבוא ל“מבחר כתבי ישראל דב פרומקין”

ירושלים: מוסד הרב קוק, תשי"ד

אברהם שפירא - ותיק ההגנה והשמירה

פתח תקוה: עירית פתח תקוה, תשט"ו 1955

התנ"ך בין שבטי ישראל

חולון: המשכן לתנ“ך, תשכ”ב 1962

תולדות דפוס אחדות

צפת: המוזיאון לאמנות הדפוס, תשכ"ג

הרב מסופוצקין / [ר' שמואל יעקב רבינוביץ]: (לדמותו של פובליציסט נשכח)

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, תשכ"ד

מבוא ל“ילקוט מסות” / נחום סוקולוב

תל אביב: יחדיו ואגודת הסופרים העברים בישראל, 1967

מבוא ל“על המצפה: מבחר כתבי שמעון מנחם לאזר”

ירושלים: מוסד הרב קוק, תשכ"ט

על פועלו המדעי של זלמן שזר

ירושלים: דפוס מרכז, תש"ל

מבוא ל“נתיבות ציון וירושלים: מבחר מאמרי אברהם משה לונץ”

ירושלים: מוסד הרב קוק, תשל"א 1970

הקדמה ל“ספרות־יידיש ברומניה: (לרבות עתונות) מראשיתה ועד 1972” / נתן מארק (אבי אביר ציון)

חיפה: אמנות, 1973

סתרי ספר וסופר

צפת: מוזיאון אמנות הדפוס, תשל"ה 1975

מבוא ל“היהודים הגרוזים בגרוזיה ובארץ ישראל” / נתן אליהשווילי

תל אביב: צ’ריקובר, תשל"ה

מבוא ל“שיר עגבים” / יהודא ליב בן זאב

תל אביב: מוציא לאור לא ידוע, תשל"ז

מבוא ל“דין וחשבון כספי לגאולת ה”חורבה“: משנת תר”ג 1843: פרק בתולדות היאחזותנו בירושלים" / ר' אברהם שלמה זלמן-סלומון

תל אביב: י' רובינזון, תשל"ז

מבוא ל“יסוד המעלה: פרשת העלאת אחד עשר האיכרים מרוסיה בשנת 1883” / בריל יחיאל

ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשל"ח

נתן חפשי: אבטוביוגרפיה

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, 1980

ירושלים: ו עו ד, תש“ך-תש”ם

מבוא ל“חמר גמל: העיתון ההיתולי הראשון לפסח, יצא בירושלים בתרס”ט 1909"

תל אביב: מכון מזכרת, תשמ"ב

v עיון

 

מדעי החברה בעברית: ביבליוגרפיה

תל אביב: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא“י - המרכז לתרבות, תרצ”ט 1939

כתבי אליקים המילזהגי

ירושלם: מוציא לאור לא ידוע, ת"ש

ארץ ישראל ותולדותיה: מדריך ביבליוגרפי

תל אביב: עם עובד, תש"ג

המוסדות המשקיים של ההסתדרות: ביבליוגרפיה

תל אביב: עם עובד, תש"ו

אדמה לעם

ירושלים: הקרן הקימת לישראל, תשי"א

מגילת האדמה: ששה ספרים ליובל הקרן הקימת לישראל: קורות (ספר ראשון)

ירושלים: קרן קיימת לישראל, תשי“א–תשי”ב

מדע המקרא: מדריך ביבליוגרפי

תל אביב: המרכז לתרבות ולהסברה ע“י מ. ניומן, תשי”ג

אם המושבות פתח-תקוה: שבעים וחמש שנות חיים

פתח-תקוה: עירית פתח תקוה, תשי"ג

אבי הישוב: הברון רוטשילד ופעלו

חיפה: מגן, 1954

אם המושבות בעשור למדינת ישראל: (תרל“ח-תשי”ח, 1878- 1958)

פתח-תקוה: הוצאת עירית פתח-תקוה, תשי"ח

שלום עליכם: חייו ויצירתו

תל-אביב: דביר, תש"ך-1959

ההסתדרות: ארבעים שנות חיים

תל-אביב: תרבות וחינוך, 1960

שכונת ברוכוב: תולדות שכונת הפועלים הראשונה

גבעתיים: הוצאת ותיקי שכונת ברוכוב, תשכ"א 1961

לביבליוגרפיה של המחזה העברי

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תשכ"ב

ספר רמת השרון: תרפ“ב-תשכ”ב

רמת השרון: המועצה המקומית, תשכ"ד-1963

תולדות העתונות העברית בארץ ישראל

ירושלים: הספריה הציונית, תשכ"ד

שמעון מנחם לאזר ופעלו

ירושלים: מוסד הרב קוק, תשכ"ט

יוסף ברסלבי (ברסלבסקי)

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תש"ל

ההסתדרות: מדריך ביבליוגרפי (לספרות תנועת העבודה)

תל-אביב: תרבות וחינוך בשיתוף המחלקה להשכלה גבוהה בוועד הפועל של ההסתדרות, 1970

אישים וספרים

רמת גן: מסדה, תשל"א

אברהם משה לונץ: חייו ופעלו

ירושלים: מוסד הרב קוק, תשל"א

פראנץ אופנהיימר: פועלו הציוני ומרחביה־הקואופרציה בימי העליה השניה

תל-אביב: יבנה, תשל"ב

ספרי ג. קרסל

צפת: מוציא לאור לא ידוע, תשל"ו

כתבי דב סדן - ביבליוגרפיה

תל-אביב: עם עובד, תשמ"א 1981

ספרי עם עובד: קטלוג כללי תש“א-תשמ”ב 1941–1982 ( עם איזה קרסל)

תל אביב: עם עובד, תשמ"ג 1983

אוצר ספרות ההומור: הסאטירה והקריקטורה בארץ־ישראל: רשימה ביבליוגרפית [!] לספרות ההיתול מאוספו של יעקב צדקוני ז"ל

תל אביב: מזכרת, תשמ"ד

כתבי ג. קרסל: ביבליוגרפיה, תרפ“ט 1929 - תשמ”ו 1985

לוד: מכון הברמן למחקרי ספרות, תשמ"ו 1986

פותחי התקוה מירושלים לפתח-תקוה: תכניות לעבודה ויגיע כפיים בישוב הישן תקצ“ט-תרל”ח 1839–1878: תשועה כללית ופרטית: המאבקים בין מגמות הפרודוקטיביזציה לפילנתרופיה תרי“ב-תרכ”ג 1852–1863

תל אביב: רשפים, תשנ"ב 1992

f מילונים ולקסיקונים

 

לכסיקון הספרות העברית בדורות האחרונים

מרחביה: ספרית פועלים, תשכ“ה-תשכ”ז

אישים וספרים, בתוך: לכסיקון לתודעה יהודית (כרך ג)

רמת-גן: מסדה, תשל"א (1968–1974)

s יצירות מתורגמות

 

משה הס ובני דורו - אגרות ממנו ואליו

תל אביב: עם עובד, תש"ז

ספר קוסוב: (גליציה המזרחית)

תל אביב: המנורה, תשכ"ד

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של גצל קרסל

הקלידו

  • אילנה רונן

הגיהו

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

אבל אנו משלמים עבור שרתים ועבור פעילות פיתוח, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

עדכונים אחרונים

q
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של גצל קרסל

הקלידו

  • אילנה רונן

הגיהו