רקע
מרדכי אבי־שאול
מרדכי אבי־שאול
(1898‏-1988)
משורר, סופר, מבקר ומתרגם עברי, חתן פרס טשרניחובסקי לשנת ה'תשי"ז


t שירה

 

באזקים

תל אביב: כתובים, תרצ"ב

יוגורנת: שירים

תל אביב: מ' אבי-שאול, 1945

בלדה על השלום: מכתביו של חייל אמריקאי מויאטנם אל עיר הנפלם רדווד אשר בקליפורניה

Tel Aviv: דפוס מל"ן, 1966

צ’ילה: שירים

תל אביב: מחר, 1974

שירי קצר רוח: מבחר

רמת גן: ספריית פרוזה, 1982

l פרוזה

 

גילגולים שווייצריים

ירושלים: אוגדן, 1963

המלך קאראקאש ושאר אירועי חולין

Tel Aviv: מחר, 1965

קברים לי: סיפור

תל אביב: מחר, 1968

k מחזות

 

המחרזת: מחזה מחיי ירושלים בארבע מערכות; בין עיים: מחזה מעולם החלוצים בשתי מערכות

ירושלים-תל-אביב: אחיעבר, תרפ"ח

היהודי זיס: מחזה על-פי הרומן של ליון פויכטונגר

תל אביב: א“י שטיבל, תרצ”ג

a מאמרים ומסות

 

מארכס בתחום האמנות

תל אביב: מוציא לאור לא ידוע, 1953

הקץ לעבדות הקולוניאלית

תל אביב: הליגה לזכויות האדם והאזרח, 1976

לא יוגי ולא קומיסר: אלא מסית למלחמה

תל אביב: מ' אבי-שאול, 1976

הקדמה: עבדות קולוניאלית - בעיה שולית"; בתוך: “שוק ילדים ערביים בישראל” / הליגה לזכויות האדם והאזרח

תל אביב: הליגה לזכויות האדם והאזרח, 1978

v עיון

 

מפקד עברי בספרד הלוחמת: מרדכי מילמן

תל אביב: מ' אבי-שאול, 1945

30 שאלות ותשובות: מדוע שפטו למות את הזוג רוזנברג באמריקה? מדוע חייב כל אדם ישר לתבוע את ביטול פסק-הדין?

תל אביב: מוציא לאור לא ידוע, 1952

s יצירות מתורגמות

 

יהודי בזין: רומן / ליוש בירו

ברלין; תל אביב: א“י שטיבל, תרצ”א

פנג הלבן / ג’ק לונדון

תל אביב: א"י שטיבל, 1933

תעתועי גורל / פרנץ קרמנדי

תל-אביב: מצפה, תרצ"ד

המצודה פרושה על כל העולם (עיני האח הנצחי) / סטפן צווייג (בתוך “שעה לקריאה”)

תל-אביב: ספרית השעות, תש"ג

רשימות מבית המוות / (נכתבו בבית הסוהר של הגיסטאפו בפאנקראץ, אביב 1943) / יוליוס פוצ’יק

מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1948

לילות בחודש יוני / פטרו דומיטריאו

תל אביב: לפ"ק, 1951

מבחר מאמרים פדגוגיים / נ"ק קרופסקאיה

מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1952

עלילות החייל האמיץ שווייק: בימי מלחמת העולם (הראשונה) / יארוסלאב האשק

מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1952

היהודי זיס: רומן / לאון פויכטוונגר

תל אביב: נ' טברסקי, תשי"ג

נובילות / אלכסנדרו סאהיאה

תל אביב: מדע וחיים, 1954

לוטה בוימר: רומאן / תומאס מאן

מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1954

התאונה / דקסטר מאסטרס (תרגום עם ע' שמיר)

מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1956

רפסודיה קרפטית / בילא אילאש

תל-אביב: מדע וחיים, 1959

מבחר שירים / ברטולט ברכט

מרחביה: הקבוץ הארצי השומר הצעיר, 1959

ראי הים; הכושי איש “נארקיס”; בלב המאפלייה / ג’וזף קונראד

מרחביה: ספרית פועלים, 1961

הנבחר / תומס מאן

מרחביה: הקיבוץ השומר הצעיר, 1962

פרוזה / יוהן וולפגנג גתה

מרחביה: ספרית פועלים, 1962

בלב טהור: מבחר שירים / אטילה יוז’ף

ירושלים: עכשיו, 1964

שמונה אקלוגות / מיקלוש רדנוטי

תל-אביב: דפוס הפועל הצעיר, 1966

ספר יונה / מיהאי בביטש

תל אביב: מפעלים אוניברסיטאיים להוצאת לאור, 1973

יסורי ורתר הצעיר / י"ו גיתה

תל אביב: ספרית פועלים, תשל"ג

האחוזה; העלמה דה-סקודרי: שני ספורים / א ת"א הופמן

תל-אביב: דביר, תשל"ג

הר הקסמים / תומאס מאן

תל-אביב: ספרית פועלים, 1977

לב המאפלייה / ג’וזף קונראד

תל-אביב: ספרית פועלים, תשל"ח

וידויי ההרפתקן פליכס קרול / תומאס מאן

תל אביב: ספרית פועלים, תש"ם 1980

דבקות / י. ו. גיתה

תל אביב: ספרית פועלים, תשמ"ז 1987

יוסף ואחיו / תומאס מאן

תל-אביב: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1988

אהבה בממלכת הרוחות: שירים ופואימות / דורה טייטלבוים

תל-אביב: ספרית פועלים, תשמ"ט 1989

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של מרדכי אבי־שאול

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של מרדכי אבי־שאול

הקלידו

הגיהו