תחרות הכתיבה–2024
ברוכות וברוכים הבאים לתחרות הכתיבה של פרויקט בן־יהודה!

מאז ומתמיד היו תחרויות כתיבה הזדמנות לגלות כותבות וכותבים חדשים ולהוקיר כאלה בעלי שם. השנה, לראשונה בתולדות הפרויקט, נקיים גם אנחנו תחרות כתיבה. אנו מקווים שזו תהפוך לנו למסורת. בתום תהליך שיפוט, אשר ייעשה על ידי ועדה חיצונית לפרויקט, יוכרזו שלושה זוכים, בשלושה פרסים כספיים: 5,000 ש״ח – מקום ראשון, 3,000 ש״ח – מקום שני ו־2,000 ש״ח – מקום שלישי.

שני דברים מייחדים את תחרות הכתיבה הנוכחית:

1. תחרות יצירות המתכתבות עם יצירות ספרות הזמינות לקריאה בפרויקט בן־יהודה – ביאליק במאמרו על כינוס הרוח דיבר על הצורך ב״בריח־תיכון״ שיאחד בין כותבים לאורך הדורות, מה שימנע כתיבת ספרות ללא שורשים, ספרות שהיא ״עניה ודלה ואינה משגת כל גובה ואינה מגיעה לשום עומק״. ברוח הזו אנו מבקשים לעודד יצירת ספרות עברית עכשווית, הרואה עצמה נדבך בשלשלת הדורות. התחרות היא הזדמנות לשוטט במאגר הפרויקט, לקרוא יצירות ולהגיב אליהן בדרכים שונות. הקשר ליצירה הקיימת יכול להיות דיאלוגי, סאטירי, מרחיב, מתווכח, ביקורתי וכו׳, ובלבד שהיצירה מן המאגר היא מהותית ליצירה המוגשת.

2. תחרות אחת ליצירות ספרותיות בסוגות שונות – ניתן לשלוח יצירה בכל סוגה שהיא, למשל פרוזה, שירה, מסה, כל עוד מדובר ביצירה ספרותית (לא יתקבלו מאמרים אקדמיים). פרויקט בן־יהודה הוא פרויקט שימור, הנגשה וחשיפה של ספרות עברית במגוון סוגות. ברוח הריבוי, המאפיין את המאגר, נרצה לעודד את חופש היצירה בכיוונים שונים. אנו סבורים שהתוצאה תהיה מגוונת ומעניינת, ותזמין מפגשים מפתיעים, חוצי תקופות וסגנונות.


הגשה לתחרות תיעשה אך ורק באמצעות טופס הרישום.


לוחות זמנים:

מועד אחרון להגשה: יום רביעי, כ״ה בתמוז תשפ״ד, 31 ביולי 2024.

הכרזה על הזוכים: בסוף דצמבר 2024.


לא יינתנו תשובות לפני תהליך ההכרזה הרשמי, כך שאין טעם לבדוק איתנו.

היצירות ייבחנו בעילום שם. צוות השופטים ייחשף במעמד הכרזת הזוכים.


הגשה:

לפני מילוי הטופס, יש לקרוא בעיון את תקנון התחרות, על מנת לוודא שהיצירה המוגשת עומדת בקריטריונים של ההגשה. יצירות שלא יעמדו בקריטריונים, ייפסלו מראש ולא יועברו לוועדת השיפוט.

למעבר לטופס הרישום


לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו בכתובת: editor@benyehuda.org

עקבו אחר עמוד הפייסבוק של הפרויקט, שבו נפרסם תכנים הקשורים לתחרות.


תודה על ההתעניינות. אנו מאחלים לך תהליך יצירה פורה ומקווים שתבחר/י להגיש יצירה לתחרות.

בהצלחה,

צוות הפרויקט.